Национална Кръгла маса
(3 януари 1990 година - 14 май 1990 година)
    Периодични заседания, провеждани между  ръководството на БКП и ръководството на нововъзникналото СДС, което представляваше българските антикомунистически демократични сили. Тези заседания пряко се излъчваха по националното радио в програма "Хоризонт" и в обширни, двучасови репортажи по Първа програма на Българската Национална телевизия след предаването "По света и у нас". На тях се обсъждаха най-парливите политически въпроси по прехода на България от комунизъм към демокрация. Решенията на Кръглата маса (препотвърждавани от тогавашното Народно събрание) внесоха необходимите промени в действащата Конституция. Тези решения освен текстове на Конституцията променяха и редица закони, определящи политическата система, парламентарните избори, медиите. В тях се постигна съгласие за: мирния преход, свободата на политическите организации, събранията, митингите и стачките; свободата на словото и печата; свободните избори; провеждане на Велико народно събрание; приемане на нова Конституция; избор на Президент от Народното събрание...

    На Кръглата маса не са обсъждани въпросите на икономическата реформа. В приетите документи в никакъв смисъл  не се засягат въпросите на приватизацията и реституцията.

    Беше постигнато съгласие, че България: ще се развива като многопартийна демокрация, властите в нея (изпълнителна, законодателна, съдебна) ще бъдат разделени, тя ще бъде "правова държава", ще се утвърди като "парламентарна република", нейното стопанство ще бъде пазарно. В общи линии договореностите на Кръглата маса бяха препотвърдени в новата българска Конституция.