Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

6 февруари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  6 февруари, начало 10:05 - край 14:35 часа

   
   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Желев, дали бихме могли да започнем? 
   

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Аз мисля, че можем да започнем и този път да водите Ваш ред. 
   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Тогава бих предложил да започнем със следното: по известни на всички участници в "кръглата маса" причини, аз трябва да кажа със съжаление, че ще трябва да се оттегля от участие в "кръглата маса". 
  Новоизбраното ръководство на Българската комунистическа партия определи на мое място като ръководител на делегацията на БКП заместник-председателят на Висшият партиен съвет - Георги Пирински. Аз горещо го препоръчвам на всички участници като човек, който притежава необходимите интелектуални, политически и човешки качества, да бъде конструктивен партньор на всички вас в търсенето на решение по въпросите, поставени пред "кръглата маса". 
  Бих предложил, тъй като е наш ред да председателствуваме, той да поеме председателството, но веднага отправям молба към всички и към него специално като председател да ми даде думата за няколко минутки и освен това, правя едно процедурно предложение, другарю Желев. Тъй като тук е министър Семерджиев по наша обща покана, бих предложил да дадем думата на 2-ма изказващи се от едната и от другата страна и след това да дадем думата на министър Семерджиев, за да има възможност за дискусия, и за въпроси - така, както се бяхме разбрали, като отчитаме, разбира се, и неговата заетост. 
  Ако това предложение се приеме, предлагам следната поредност: няколко минути ще взема думата аз, след това с ваше разрешение ще се оттегля, вие ще продължите своята работа, по 2-ма изказващи се и да се даде думата на министър Семерджиев, след това да продължим дискусията по останалите въпроси. 
   

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Ако не възразите, аз бих предложил да изслушаме най-напред Семерджиев и след това... 
  Все пак това е информация, която ние очакваме, имахме тази уговорка, може би по-целесъобразно ще бъде така. 
   
   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:
  Да, не възразявам, но ще ми позволите аз да се оттегля. Държите аз да бъда, докато се изказва другаря Семерджиев? 

   РЕПЛИКА:

  Да. Много по-добре ще бъде, ако вие останете, поне за това заседание.
   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Добре, другари, макар че аз след няколко минути ще престана да бъда участник в "кръглата маса", но щом държите...
   

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:

  Дали са съгласни участниците в "кръглата маса", другарю Луканов?
   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Тогава ние се договаряхме така: аз предавам председателството на другаря Георги Пирински, той дава думата на мен и след това на министър Семерджиев.

   
 
Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието