Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

4 януари '90, първо заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА СДС ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА "КРЪГЛА МАСА"

НДК, зала № 6

4 януари 1990 година, начало 15.00 часа

   
   

  По вчерашната дискусия по състава. Днес проведох допълнителни консултации по поръчение на нашата част с основните обществени организации, които желаят да участвуват в срещи или среща /днес трябва окончателно да се уточним по терминологията/ около "кръглата маса" с представители на БКП, БЗНС и Народното събрание. /Моля да ме извините. Използвам условно тези термини. Допълнително ще се уточним. Говоря за Народното събрание, но в случая става дума за народни представители./ 

  Взаимно се убедихме, че в интерес на започване на срещата, на започване на обществения диалог, който се очаква от цялата общественост с нетърпение, можем да се върнем към варианта за провеждане на отделни срещи на "кръглата маса". Едната среща да бъде с обществените организации, структури и партии, представени в Съюза на демократичните сили. Другата среща да бъде с представителите на останалите обществени организации. Те не приеха и днес варианта за участие в състава на делегацията на БКП и БЗНС. Подчертаха, че имат намерение да участвуват като независими организации със свои позиции. При необходимост ще опонират на управляващите партии и на участниците на тази делегация. Не като принцип претендират, че са опозиция в този смисъл на думата, че противостоят на всяка цена на управляващата партия. Надявам се, че това и за вас не е някакъв априорно избран принцип. 

  Желаят да ни опонират тогава, когато считат, че позициите и интересите на техните членове го изискват. Съгласихме се с тази гледна точка. По такъв начин се очертава като единствено приемлива процедурна възможност провеждането на две срещи или серия от срещи /но в множествено число/ около "кръглата маса". 

  Предлагам да се съгласим окончателно с този подход. От ваше име вчера Петко Симеонов обърна внимание, че такова е било първоначалното наше желание и че вие го приемате и подкрепяте. Да не превръщаме това във въпрос на противоречия, като вие работите в този състав, а ние работим паралелно. По такъв начин този въпрос се снема. Ако няма бележки от ваша страна, бихме могли да пристъпим към уточняване на подготвения проект на документ за процедурните въпроси на "кръглата маса". Той е подготвен от представителите, които вчера определихме. 
  Ако имате някакви бележки и предложения, моля.     
   

  Не зная какво мислят членовете на нашата делегация.

   

  Бихме искали да се уточним за следното. Става въпрос за две "кръгли маси", които се водят паралелно. Едната "кръгла маса" се води от официалните власти със Съюза на демократичните сили. Другата "кръгла маса" е с обществените организации.
   

  Искаме да внесем промяна по броя на членовете на делегацията.  

   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Ако се договаряме, че снемаме този въпрос, бихме могли да пристъпим към разглеждане на процедурните въпроси и на ги утвърдим след съответната редакция.
   

  По точка 1 бих искал да припомня мисълта, която изразихме вчера. Националният консенсус такъв, какъвто евентуално ще възникне, да бъде действително национален. Нашите договорености с вас са наши договорености. Не трябва да претендираме като участници в "кръглата маса", че говорим от името на цялото общество. Въпросът за формата за реализиране на по-широко съгласие, отколкото това, което представляваме, ще възниква.
   

  Този въпрос сега можем да не го разискваме, защото не знаем до какви резултати ще стигнем. Резултатите следва да получат максимално широка обществена подкрепа. Това означава и някаква форма на съгласуване с другите обществени организации и сили.
   

  Това е забележка за в бъдеще. Сега бихме могли да пристъпим към работа.
  Предлагам най-напред да разгледаме процедурните въпроси, а след това проекта на декларацията.
  Другарю Желев, как предлагате да работим?

   
 
Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието