Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа
 
 

16 януари '90  
1 2 3 4 5 6 7

 

Предварителни преговори

между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

Зала "Запад" на Народното събрание

16 Януари 1990 г., начало 14.30 часа

  Разрешете ми да приветствувам на тази първа от серията срещи около кръглата маса всички участници, както и представителите на българските и международните средства за масова информация. На тях специално /надявам се, че всички ще се обединим около това/ искам да благодаря за интереса, който проявяват към тази нова стъпка в обществения диалог в нашата страна по основни проблеми, които вълнуват българската нация, по проблеми, които определят нейното бъдеще като нация демократична, като нация, тръгнала по пътя на изграждането на гражданско общество. 
  Смятам, че ще ни е малко трудно да работим в такива условия. Така че към тази благодарност присъединявам и молбата към средствата за масова информация, след като направят своите снимки и ленти, да ни предоставят възможност да пристъпим към делова работа. 
  Бих искал да помоля председателя на Съюза на демократичните сили - Желю Желев, да се уточним за председателството на първото заседание. Ние се бяхме разбрали това да става на алтернативна основа. Аз, нито от моите колеги нямаме силни чувства по въпроса. Готови сме да председателствуваме първото заседание, или обратното. 
   

  Аз няма нищо против Вие да председателствувате първото заседание, но преди да започнем, искам да кажа, че ние имахме условия, които поставяхме на няколко пъти, без изпълнението на които ние не бихме могли да започнем разговори. Става дума за вестник, за сграда, достъп до радиото и до телевизията за Съюза на демократичните сили. За нас това е от изключителна важност, тъй като равностоен диалог без собствен вестник, собствен орган, практически не е възможно да се води. И затова ние бихме искали да поставим отново този въпрос, т.е. чакаме отговор на въпроса - какво стана с вестника, сградата, достъпа до радио и телевизия за Съюза на демократичните сили. 

   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Бих могъл да информирам, след консултации с компетентните държавни органи, че въпросът за издаване на вестник на Съюза на демократичните сили е решен положителни и аз бих помолил Ваши упълномощени представители да се свържат с Обединение "Книга и печат" за обсъждане на техническите и организационните подробности. Осигурен е, доколкото ми беше казано, и лимит хартия, за да започне издаването на вестника в технически възможния най-кратък срок. Същото важи и за молбата, която беше отправена, за издаване на вестник "Свободен народ".
  Що се отнася до сградата - този въпрос, също доколкото съм информиран, е решен, за съжаление засега по принцип, тъй като се оказа трудно да се намери подходяща сграда, но аз имам уверение от Столичния народен съвет, че в близките дни ще бъдат предложени подходящи помещения за настаняването на организациите и структурите, включени в Съюза.
   

  По въпроса за радио- и телевизионно време, аз бих предложил да разговаряме в хода на нашите дискусии. Ние имаме една договореност за отразяване на кръглата маса чрез телевизията и радиото. Мисля, че ще трябва да се уточним още малко как точно това да става и в какъв обем.
  Но по принцип това искане, което ние поддържаме, ние сме също заинтересувани от адекватно отразяване на нашите дискусии в средствата за масова информация, в това число в електронните средства за масова информация, а по-нататъшното регламентиране на въпросите за достъпа до тези средства, който в момента е достатъчно широк за всички български обществено-политически сили, според мен трябва да бъде предмет на нашата дискусия, в това число дискусията, свързана с подготовката и провеждането на изборите.
  Аз бих предложил да постъпим така: сега да се договорим как ще отразяваме срещите около "кръглата маса" – и тази, и другата, а и в хода на дискусиите да се уточняваме по останалите, тъй като това са въпроси, които опитат и до статута на средствата за масова информация и по-специално до статута на радиото и телевизията като общонационални институти. Между впрочем, вие знаете навярно, че се предвижда разглеждане на този въпрос и в Народното събрание с оглед установяване и засилване на обществения контрол върху работата на тези средства.

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Другарю Луканов,
  Това нас не ни удовлетворява. Вие казвате, че има положително решение и за вестник, доколкото Ви е известно 0 и за сграда. Ние се надявахме в най-лошия случай, че ще има един документ, с който твърдо ще сме получили уверението, че от еди-коя си дата ние вече можем да издаваме вестника, имаме съответния лимит хартия, имаме съответната сграда, в която можем да се нанесем и пр. Все пак ние на няколко пъти поставяхме този въпрос и аз не знам, моите колеги трудно биха се съгласили да продължим разговорите, при положение, че този въпрос не бъде категорично решен с дата.

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Другарю Желев,
 

Аз още веднъж искам да подчертая, че готовност за провеждане на среща за уточняване на всички технически и организационни детайли, т.е. датата на започване на издаването на вестника, лимита от хартия, другите подробности, форма и т.н., такава готовност съществува още от днес. Веднага след завършване на тази среща представители на Съюза биха могли да установят контакт с Обединение "Книга и печат" и още днес да започнат конкретните разговори за уточняване на всички тези детайли, които Вие споменахте.
 

Аз лично не бих могъл да ги уточня и не е навярно от компетентността на никого от членовете на делегациите на БКП и БЗНС. Но още веднъж искам да повторя, че този въпрос категорично е решен положително. Заповядайте, ние можем да съдействуваме за установяване на връзка, тъй като днес имаме молба да е относително кратко нашето заседание. Веднага след него би могло да се проведе тази среща.
Що се отнася до сградата, аз лично имам надеждата, че този въпрос следващата седмица ще намери конкретното си решение след като, повтарям, има добро желание да бъде решен.  

РОСЕН КАРАДИМОВ:

Понеже Вие председателствувате първото заседание и се договорихте. Ние имаме само една молба: да запознаем трите делегации, в присъствието на журналистите, с едно обръщение от името на нашата делегация и след това да ви оставим спокойно да продължите вашата работа.
Обръщение към делегациите на...  

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Нека да видим дали ще продължи това заседание...  

РОСЕН КАРАДИМОВ:

Обръщение към делегациите...  

ГЛАСОВЕ /от СДС/:

Моля Ви се, моля Ви се, нямате нашето съгласие...  

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Изчакайте малко.  

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Ние искаме да прекъснем за малко заседанието. За 15 минути ще прекъснем заседанието.  

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Добре, но аз все пак се обръщам към участниците от отсрещната страна с апел да не започваме тази среща с конструктивна крайна цел, с обстановка, която не би била полезна за по-нататъшните ни разговори и с представяне и предявяване на условия, които искат време, най-малкото за проучване. Така че нямаме нищо против едно прекъсване на заседанието. Това е в рамките на процедурните правила, но апелираме за един конструктивен подход от самото начало.  

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Точно поради тези съображения и ние искаме да прекъснем...
 

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието