КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

12 февруари '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

   

  Национална кръгла маса

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  12 февруари 1990 г., начало 14:00 часа, край 18:25 часа

   

  /продължение/

  СВЕТЛА ДАСКАЛОВА: 

  По декларацията, която прочетохте относно ролята и статута на националната "кръгла маса", аз ще си запазя правото по-късно да взема отношение. 
  Сега искам да кажа, че ми е възложено от Постоянното присъствие на Българския земеделски народен съюз да направя следната декларация: 
  Както е известно, предложението на Управителния съвет на Българския земеделски народен съюз за създаване на широкопредставително временно правителство на националното съгласие не можа да бъде осъществено. При това положение Земеделският съюз отказа да участвува в сегашното правителство. Това бе пряк израз на волята на хилядите редови членове на нашата организация, на техния единен глас за пълна самостоятелност на съюза. 
  Ние отхвърляме като неточно твърдението в декларацията на Висшия съвет на Българската комунистическа партия, е Българският земеделски народен съюз се бил оттеглил в последния момент от първоначално даденото съгласие за участие в правителството, както и обвиненията на някои представители на Съюза на демократичните сили във връзка с нашия отказ. 
  Искаме още един път да подчертаем, че становището на Управителния съвет на Българския земеделски народен съюз бе да участвуваме само в правителството, съставено от всички основни сили, представени на "кръглата маса". Ние и сега поддържаме убедено нашето предложение за съставяне на правителство на националното съгласие, което е абсолютно необходимо в сегашния драматичен момент на преминаване от тоталитаризъм към демокрация. Считаме, че едно такова правителство ще засили доверието към България в Европа и в света, че то най-добре ще гарантира пред нашата и световната общественост валидността на резултатите от предстоящите свободни избори. 
  Убедени сме, че и сега все още не е късно за съставяне на правителство на широка основа. 
  Създалата се обстановка налага делегацията на Българския земеделски народен съюз на националната "кръгла маса" да се обособи като трета страна. Нашата делегация ще изразява по всички проблеми, които се разискват тук становищата на земеделския съюз като самостоятелна, независима политическа сила. Ще определя своята позиция с пълно съзнание за отговорността, която поема за днешния ден и за бъдещето на България.

  Виждаме ролята и значението на третата страна на "кръглата маса" като конструктивен фактор между делегациите на управляващата сега партия и на Съюза на демократичните сили за бързо намиране на решения по нетърпящите отлагане жизненоважни задачи пред страната.
  Нашата делегация ще се стреми да играе съществена роля за политическото и икономическото стабилизиране на обстановката.
  Българският земеделски народен съюз има основание да изпълнява такива стабилизираща роля, тъй като той е една от най-старите и авторитетни партии в България, с дълбоки корени сред народа.
  Призоваваме делегацията на Българския земеделски народен съюз "Никола Петков" на "кръглата маса" да последва нашия пример, да излезе от състава на Съюза на демократичните сили и да заеме място да нас, на третата страна на масата. Това ще бъде важна крачка за постигане на така желаното единство от всички сдружения земеделци в България.
  Благодаря ви.

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:

  Благодаря. Доктор Желев?

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Уважаеми съпредседателю,
  В този случай не мога да не взема отношение. Ние приветствуваме дистанцирането на Българския земеделски народен съюз от Българската комунистическа партия при съставянето на последното правителство. Ние ги приветствуваме преди всичко защото това е израз на стремежа към независимост от Българската комунистическа партия, излизане от унизителното положение, в което те бяха в продължение на десетилетия.
  Заедно с това обаче ние не сме съгласни и в никакъв случай не можем да се съгласим да има трета страна на "кръглата маса". Първо, това противоречи на статута, който заедно приехме, заедно с представителите на Земеделския съюз.

Противоречи също така и на фактическото положение на нещата.
Видни представители на Земеделския съюз на последната сесия на Народното събрание направиха заявление, че те, излизайки от правителството, или по-точно отказвайки се да влязат в новото правителство, те остават във всички структури на държавната власт по-надолу, както и в парламента естествено. Така че те не престават да бъдат управляваща партия.
Също така изрично беше заявено от техни представители, и от Виктор Вълков, и от Ангел Димитров, че те не излизат в опозиция. Това беше изрично казано.
Ето защо ние не можем да се съгласим на трета страна на "кръглата маса". Бихме ги приветствували, ако те минат на страната на опозицията.
 

Благодаря Ви.
Ако не възразявате, да дадем думата на другаря Васил Мръчков.
 
Господин Пирински, аз съм длъжен да отговоря.
 
 
Заповядайте.
 
Никой не може от мое име да говори.
 
Другарко Даскалова, бихте ли се съгласила да чуете другарят Дренчев и тогава да отговорите Вие.
 
Да, нямам никакво възражение. След това искам аз да взема отношение.
 
Да, аз също бих настоявал, тъй като е представителят на БЗНС "Никола Петков".
 
Да, разбира се, заповядайте.
 
Аз малко съм учуден и още повече съм учуден от смелостта на Светла Даскалова да прави конкретно, персонално предложение към нас.
Първо, нека Светла Даскалова каже: кой е тоя земеделски съюз, от името на който тя говори? Нека каже: защо сега се обособява в някаква трета сила и от името на кои? Кое това Постоянно присъствие, кой го е упълномощил да взема такива решения? Има ли право едно лице, една страна, която 42 години се е сляла с идеите, постановките и всичко тем-подобно с комунистическата партия, отведнъж някак си се обявява, дистанцира се и взема чужди идеи, които на земеделския съюз. Това са чужди идеи за тях. Вие сте представители на комунистическата партия.
Всеизвестно е, че 5 души ако трябва за 10 години да се приемат в една дружба, трябваше партийният секретар да си даде съгласието. Кой ги е упълномощил това Постоянно присъствие да взема решения от тези хиляди и хиляди членове, които имат само едно стайче в някакъв земеделски съюз членуват, кой ги е упълномощил да говорят от тяхно име!
Кой ги е упълномощил, след като си остават във властта с всички персонални длъжности, след като първият подпредседател на Държавния съвет си запазва правото да бъде там и да реши за съдбините, да бъдат някаква трета страна, която няма място тук? Първо, да кажат кои са! "Кръглата маса" не знаят какво представляват те. Само знаят едно име. Нашият народ в чие име те правят тези нови искания. Не да се изяснят тук, а пред нашата общественост и тогава ще предлагат на земеделския съюз да се слеят с тях! Ние сме в опозиция, а те казват, че не са в опозиция с правителството, а фактически са в правителството! А ние сме в опозиция. Как нашата опозиция, която има гледища и становища, които се покриват с "кръглата маса", в смисъл, че в този случай ние да се откажем от становищата, от идеите и мероприятията, за които се борим за демократизиране на нашата страна, и да минем - къде? Да бъдем безлични. Това няма да стане! Това не го иска българският народ и стига с такива некрасиви маневри!
Може би нещо ще добави и Мишо Михайлов по този въпрос.
 
Уважаеми другари от "кръглата маса",
За делегацията на Българския земеделски народен съюз "Никола Петков" е ясно защо се прави този ход от страна на официалния земеделски съюз, както го нарича народът - "казионен". Той се прави, защото преследва строго определени политически цели и задачи.
На нас, на българския народ, предстоят парламентарни избори. Официалният земеделски съюз готви конгрес. С всички свои действия по линия на печата, радиото, изявленията той прави такава психоза, която създава впечатление пред народа както в нас, така и пред международната обстановка, че едва ли не в този момент се извършва обединението на земеделския съюз.
Нашата организация, изстрадалата организация с достойният секретар на земеделския съюз "Никола Петков" е за единение на земеделските сили, за единение на българския народ, включително чрез действията и поведението на всички присъствуващи на тази маса. И ние всички сме длъжни да направим това, което е необходимо, за да доведе до единение, до оздравяване на нашата икономика, на нашата политическа стабилност и да представи нашата страна като една стабилна политическа сили на Балканите и в Европа, с което да направим и съответния принос в световната съкровищница и в Общоевропейския дом. Но ние смятаме, че всичко това може да се направи само тогава, когато всички ние присъствуващи на тази маса се ръководим от чувство и мярка за отговорност при решаването на проблемите.
Какво би искал официалният Български земеделски народен съюз? Ние всички знаем, че той се беше отказал от собствената си програма. След прословутата на 8-ми и 9-и май 1945 г. ...
 
По-кратко.
 
Моля да ме извините, но е затова, защото ние навлязохме в един въпрос, който е възлов при решаването на въпроса за третата страна на "кръглата маса".
Затова моля да ми се даде малко повече време, за да изясня позицията на нашия съюз, с която позиция ние не преследваме абсолютно никакви користни и долни сметки.
Конференцията на 8-ми и 9-и май беше позиция на едно казионно ръководство, което нанесе най-големият разкол в историята на земеделското движение. Всички знаете резултатите от тогава.
Всички ония, които поеха ръководството на този казионен съюз, извършиха ликвидация на земеделското движение като политическа сила, а битката, която се води срещу земеделския съюз "Никола Петков" знаете как завърши! В този момент, когато те готвят конгрес и създавайки тази психоза, искат на конгреса да се явят, че едва ли не в момента се извършва обединението, и на конгреса ще обявят едно фалшиво обединение, че силите на земеделския съюз са дошли при кого? - при ония, които се отказаха от идеите на земеделския съюз.
Затуй, ние казваме: няма място при нас, на "кръглата маса", ако се откажем от Съюза на демократичните сили! Ние стоим твърдо на позициите и на идеите на земеделския съюз, които са защитени по един най-достоен начин от неговата парламентарна група, от неговото Постоянно присъствие, от Управителния съвет, от самата организация. И днес, явявайки се на "кръглата маса", ние предлагаме нашият принос за едно градивно сътрудничество - за намиране път и изход от кризисното положение, в което се намира нашата страна, и с чест и достойнство да направим своя принос в изграждането на нашата страна като модерна, цивилизована и демократична такава.
Така че сдружените земеделци в нашата страна много добре разбират манипулациите и ходовете на сегашното официално ръководство на земеделския съюз. Изпълнявайки поръченията на тези сдружени земеделци, ние отхвърляме като безсмислено, безпочвено и неотговарящо на интересите на този момент не само на сдружените земеделци, а на целия български народ като цяло, това предложение, защото то дисхармонира с изискванията за твърдото демократично устрояване на нашата страна с необходимите потребности за утвърждаване на парламентарното демократична система с нейните човешки ценности - свобода на сдружавания, сдружаванията, печата и т.н.
Благодаря ви за вниманието.
 
Продължение... 
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 
 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието