Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

6 февруари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Д-р Желев? 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  С Ваше разрешение, Тренчев иска да направи предложение към това, което току-що беше казано. 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Да, заповядайте д-р Тренчев. 
   
   ТРЕНЧЕВ:
  Д-р Тренчев, от НФТ "Подкрепа". 
  За да се отстранят всякакви недоразумения по повод аферата "Живков", профсъюза на здравните работници към НФТ "Подкрепа" и Лекарският съюз могат да излъчат достатъчно изтъкнати специалисти, които да вземат участие в неговото лечение. 
  Благодаря ви. 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Благодаря Ви, простете, аз помислих, че във връзка с "петолъчката" ще направите коментар, тъй като е друг въпросът, който Вие засегнахте, но аз предполагам, че това, което се съобщи, ще се вземе за сведение - както е прието да се изразяват. 
  Ако разрешите, ако сте съгласен, д-р Желев, следващият въпрос е на професор Нора Ананиева. Да й предоставим тази възможност? 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Да, разбира се. 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Благодаря. 
   
   ПРОФ. НОРА АНАНИЕВА:
  Дамите не държат на титлите, тъй като такива титли обикновено издават възрастта, но ние с удоволствие изслушахме генерал Семерджиев и едновременно с нарастваща тревога този диалог, тъй като едно Министерство на вътрешните работи има двойна функция. Ако то е подозирало едната страна - репресията, нас ни вълнува въпросът за сигурността на гражданите. 
  Аз ще формулирам два въпроса. Във връзка с непосредствения опит на нашата делегация, която малко трудно проникна при едно от заседанията, тъй като групата от граждани, които стояха с определени лозунги отвън, се опита да упражни непосредствено физическо насилие върху нашите делегатки, което наложи на следващото заседание да се явим със собствен екскорт за охрана, тъй като представителите на Министерството на вътрешните работи - може би предупредени, може би достатъчно смутени от това да бъдат деликатни - наблюдаваха сцената. 
  Затова моят въпрос е: каква е кривата на престъпността след 10-и ноември, ако може съвсем накратко да кажете /тъй като слушаме "намаляване на бюджета", "намаляване на числения състав"/ и какви мерки се вземат за това всички тези мерки да не намалят сигурността на гражданите. 

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:

  Благодаря Ви.
  Другарю министър?
   

   ЙОРДАН ОРМАНКОВ:

  За съжаление въпросът е неочакван и поради причина не съм в състояние да приведа точни статистически данни за кривата на престъпността в проценти и в абсолютни цифри.
  Това, което мога да кажа от общото си впечатление, тъй като ежедневно получавам бюлетините за извършените престъпления и по-тежки произшествия, е, че в края на миналата година и изтеклия месец на тази година има едно чувствително повишаване на криминалната престъпност и по-специално на посегателството върху личното имущество на гражданите и върху личността на гражданите. Сериозно увеличение бележат така наречените "джебчийски кражби", значително са се увеличили грабежите и известно увеличение има на кражбите по жилищата, квалифицирани не знам защо като "квартирни кражби". Но така или иначе под това наименование те са получили популярност.

 
 
Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието