Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

6 февруари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

Първо пленарно заседание

НДК, зала № 6

6 февруари, начало 10:05 - край 14:35 часа

  /продължение/
    ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Благодаря ви. 
  Заповядайте, другарю министър. 
   
   АТАНАС СЕМЕРДЖИЕВ:
  Нямам информация за присъствие на служители на бившата Държавна сигурност в Софийския университет. За представители на Шесто управление и дума не може да става, по простата причина, че то е напълно ликвидирано. Вземам си бележка, ще проуча и ще ви дам отговор. 
  Не бих желал да се ангажирам със становища при липса на информация. Мога или вас, или себе си да подведа. 
  Готов съм да дам заповед да се изключи присъствието на униформена милиция в което и да е висше учебно заведение, но в такъв случай няма ли да изникне въпросът: ако се налага да присъствува, тя /милицията/ трябва да присъства цивилна. Няма ли тези служители да бъдат пък разглеждани като представители на Бившата Държавна сигурност? Затова готов съм и с вас да разглеждаме този въпрос и да изработим едно взаимно приемливо становище, което да изключва възможни недоразумения. 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  По втория въпрос, д-р Желев, като че ли наистина има и такива чисто технически и правни аспекти. Д-р Янков ми подсказва тук, че ли могъл униформен служител да влезе в такова заведение като родител, или по някаква своя лична работа - и от тази гледна точка може би биха възникнали недоразумения. Очевидно е целесъобразно предложение на министър Семерджиев да се прецени как най-добре да се удовлетвори едно такова поначало справедливо изискване, без да има опасността от необмислени и нежелателни последици в тази връзка. 
  Позволете сега да дам думата на другаря Любен Кулишев за въпроси. 
   
   ЛЮБЕН КУЛИШЕВ:
  Благодаря, другарю председател. 
  Искам и аз да изразя моята благодарност на генерал Семерджиев за интересното и съдържателно изложение и да добавя, че някои въпроси все пак изискват кратък коментар и обяснение. И такъв е моят въпрос: един проблем в неговото изложение предизвика някои съмнения и въпроси. 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Аз само бих помолил да не ме поставяте в неудобното положение да Ви призова към краткост. 

   ЛЮБЕН КУЛИШЕВ:

  Другарят Семерджиев изтъкна, че някои от службите в Министерството на вътрешните работи, не разбрах дали цялото министерство, ще минат в пряко подчинение на държавния глава - председателят на републиката в бъдеще.
  Аз го питам: не крие ли това опасността постепенно, ако и по други ведомства се тръгне по тази линия, да се изпразни от съдържание Министерският съвет, правителството, и да се превърне в такъв празен орган, едва ли не стопанска асоциация, какъвто той беше в миналото? Още повече трябва да се има предвид, че Министерският съвет и министрите са отговорни пред парламента. Държавният глава не е отговорен пред парламента за цялата своя дейност. И при това положение тук се крият известни опасности, че редица области на държавната дейност ще излязат от контрола на парламента, а ние искаме да създадем парламентарна република, а не президентска. Струва ми се, това е концепцията, която е залегнала в предложенията за изменение на Конституцията.
  Това са моите въпроси към генерал Семерджиев, ако тези въпроси са били обсъждани.

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:

  Благодаря Ви. Бихте ли желали, другарю генерал?  

   АТАНАС СЕМЕРДЖИЕВ:

  Да.

 
 
Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка  

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието