Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

6 февруари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  6 февруари, начало 10:05 - край 14:35 часа

  /продължение/

   
    ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Благодаря ви. 
  Преди да помоля другарят Семерджиев да отговори, другарю Желев, аз Ви благодаря и на Вас за подшушнатата молба към господин Симеонов да бъде мъничко по-кратък, тъй като ми се струва, че въпросите не би трябвало да се превръщат в изказвания. Има доста хора, които ми дадоха знак, че желаят да задават въпроси - другарката Даскалова, другарят Любен Кулишев. Вие имате един списък навярно от няколко такива заявки? 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Да, има списък. 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Бих предложил да даваме поред възможност за един въпрос от отделните участници, да се помъчат да бъдат максимално кратко поставени, за да може на повече въпроси да отговори другарят Семерджиев. 
  Заповядайте другарю Семерджиев. 
   
   АТАНАС СЕМЕРДЖИЕВ:
  Директно отговарям: подписана е заповед от министъра на вътрешните работи, в която се забранява използуването на технически средства за подслушване, категорично се забранява. Допуска се само в случаите, когато за това има решение на съда или постановление на прокуратурата и когато има действия, засягащи националните интереси. 
  Гарантирам ви, че действията от този род срещу ръководството на Съюза на демократичните сили не се предприемат, не се предвиждат, не се извършват. Те са изключени! 
  Ако вие ми дадете информация - конкретна, точна, че някой от служителите на министерството си е позволил в нарушение на тази заповед да организира подслушване на заседанията или на отделни срещи на членове на ръководството на Съюза на демократичните сили, уверявам ви, че срещу него ще бъдат взети съответните най-строги мерки, включително и до уволнение. 
  Вие говорите за използвани информатори в интерес за разкриване на криминални и стопански престъпления, но всички страни, в това число и Съединените американски щати, Франция, Западна Германия - да не ги изброявам - имат и друг тип сътрудници, които трябва да водят борба за защита на националните интереси, срещу подривна дейност отвън. Не бива да ограничаваме тази категория информатори или информаторите само до тези сфери, за които става дума. 

  Информатори, които да са насочени или да имат за цел разкриването на политическите възгледи на дейци, участници в нашия политически живот, няма и занапред няма да има. Имало е - няма да има!
  Мисля, че съм ясен, не е нужно да давам уточнения.
  Ако вие се съмнявате в нашата твърда решимост да отидем до край в ликвидирането на бившите структури, ако се съмнявате в нашите усилия да демократизираме тази система, аз ви предлагам отделна среща, на която можем да ви дадем по-подробна информация.
  Такава среща предлагам на всички други, които проявяват интерес.
   

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:

  Благодаря Ви.
  Позволете да дам думата на другарката Даскалова.

   СВЕТЛА ДАСКАЛОВА:

  Като министър на правосъдието, досега е ясно, че връзките и контактите, които има Министерството на правосъдието, Главна прокуратура, Върховен съд с Министерство на вътрешните работи, безспорно са тесни и ние от 10-и ноември насам и най-вече откогато другарят Семерджиев стана министър на вътрешните работи.
  Искам да кажа, че ние от 2 и повече години се стараехме, полагахме усилия да се извършат някои според нас много важни изменения в структурата на Министерството на вътрешните работи и чак сега, през последните месеци, или 1 месец даже, започват тези промени да настават в Министерството на вътрешните работи.

 
Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието