Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

6 февруари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
   ЙОРДАН ОРМАНКОВ:
  Другарю председател, 
  Ще ми позволите ли само две думи да допълня? 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Заповядайте. 
   
   ЙОРДАН ОРМАНКОВ:
  Аз малко искам да се разгранича от това, което моят министър каза що се отнася до вътрешното партийно разузнаване както господин Дертлиев го назова. 
  Вероятно другарят Семерджиев е имал предвид, че служители или свързани с органите на министерството хора няма да проникват в партиите и да извършват там разузнаване, но всяка от партиите може ли да даде гаранция за себе си, че няма да има собствена агентура, която да инфилтрира в партиите, чиито политически, организационни и други тайни би искала да разбере? 
  На подобна мисъл ме навеждат спомените на небезивестният наш банкер Буров. Той си имал едно ни повече, ни по-малко, икономическо разузнаване във всички банки. Всички знаят как е завършил своето банково дело господин Буров. Би било печално, ако държавните институции се откажат от подобен род занимания и вместо това, подобен род "занимания" преминат, така да се каже, на обществени, на аматьорски начала. Мисля си, че не би правило чест на нито една партия да върви по този път. 
  Като казвам това, не подозирам никого - чисто и просто споделям на глас свои собствени мисли, с пожелание дай Бог те да не се сбъднат! 
   
   РЕПЛИКА:
  Имаше "Уотъргейт" за такова разузнаване. 
   
   ЙОРДАН ОРМАНКОВ:
  Да, и сега понеже тук беше споменато за шпиономанията от господин Дертлиев, аз искам, за да разведря малко обстановката да ви разкажа за един случай, буквално с две думи, че навремето на покойния прокурор на въоръжените сили генерал-лейтенант Капитанов е бил докладван материал, върху който е работен в продължение на месеци, за един офицер от Българската народна армия, за това, че е правел "противодържавна агитация и пропаганда". И най-силното доказателство срещу него е било: "Дий воле, дий, дий краста, дий" и са предлагали арестуването му... 
  Съставът много се е променил, тепърва ще се променя. Имам предвид съставът на органите на министерството, така че не само Яворов, а и който и да било друг, едва ли биха могли да попаднат в папки, които да бъдат предлагани за предприемане на наказателно преследване. 
  Благодаря ви. 

   АТАНАС СЕМЕРДЖИЕВ:

  За съжаление, мисля, че намесата на другаря Орманков не беше съвсем удачна, тъй като той се разминава със същността, с духа на изказването, което беше направено от господин Дертлиев.
  Тук става дума, оставаме настрани темата за шпиономанията, тя няма място в нашето общество, напротив - дълбоко съм убеден, че ние трябва сериозно да преразглеждаме нашите представите за взаимоотношенията между държавите, с цялата система международни отношения, а това ще опре и до проблема за това - кой е и кога е шпионин и не е шпионин, но аз с удоволствие отбелязвам, с благодарност, категоричната позиция на господин Дертлиев, че България е една и всички ние трябва да я пазим, трябва да защитаваме. Но проблемът за инфилтрацията на информатори между политическите партии не може и не бива да има място. и ви гарантирам на всички, че Министерството на вътрешните работи няма да допусне или в никакъв случай н яма да участвува и не може да участвува в подобни действия.
   

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:

  Аз се извинявам /бележка на стенографката - към полковник Ников/, но д-р желев иска думата.

 
 
Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието