Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

6 февруари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

/продължение/

   АТАНАС СЕМЕРДЖИЕВ:
  Пропуснах да отговоря на господин Янко Янков за Гранични войски и използуването на инженерните заграждания. 
  Нямам право да обявявам числеността на Граничните войски, но ще съобщя, че ние практически охраняваме само южната граница със съседна Турция, и Гърция. Северната ни граница е неохраняема реално. Имаме много ограничен числен състав на западната граница. 
  Въпросът за съоръженията и за тяхното премахване ни занимава много сериозно. даже една от първите наши инициативи в началото на новата година бе премахването на тези заграждания на западната граница. Готови сме всеки момент да ги снемем, но изниква един много сериозен въпрос: само за една събота и неделя, през Калотина в Югославия бяха изнесени, не искам да назовавам точната цифра, пити кашкавал и много продукти, и стоки за деца. 
   
   РЕПЛИКА:
  Шест тона. 
   
   АТАНАС СЕМЕРДЖИЕВ:
  Да, шест тона. Много опасни размери взема това явление, това е една глобална тенденция - наркобизнесът. Представете си, ако ние снемем охраната на границата и тези съоръжения, кой ще следи за движението на наши и чужди граждани през нашите граници. 
  Това се прави в западна Европа, но при съвършено други политически и социални условия, при изравнен жизнен стандарт въз основа на приблизително една и съща обществена производителност на труда, където са създадени всички политически, икономически, социални и други предпоставки. 
  Ако снемем инженерните заграждания, това би означавало да увеличим 2-3 пъти числеността на Гранични войски. 
  Прехвърлянето на Гранични войски към Министерство на отбраната би означавало да ангажираме това ведомство с една функция, която е абсолютно чужда на Българската народна армия. 
  Имаме с Вас тежката задача още 4 изказвания да вместим в днешното заседание до 14.00 часа и да се уточним как да се върнем към нашата работа по политическа проблематика, за да разчистим терена за конкретизация на работата на "кръглата маса" по-нататък. Как бихте предложил да действуваме? Ако тези 4 изказвания искаме да ги чуем, това би означавало около 7 минути за всеки изказващ се. 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Аз бих предложил все пак ние да продължим с въпросите, тъй като за нас е важна информацията. 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Добре. 

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  И ние друг път едва ли ще имаме възможността тук, на "кръглата маса", да разговаряме с представители на това ведомство. Ето защо аз дори бих настоял и малко да удължим времето, ако е възможно.
   

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:

  Аз не знам защо считате, че друг път едва ли бихме могли да разговаряме, тъй като ми се струва, че другарят Семерджиев е доста готов на подобни срещи и допускам, че и втори път би се явил и би провел разговор на "кръглата маса", но не съвсем не оспорват това Ваше предложение, което Вие правите. Ако то удовлетворява и всички други, тъй като всички са доволни в такива случаи, освен тези, които са се записали да се изказват - професор Петков, митрополит Климент, които са подготвили своите изказвания. Така че трябва да помолим и за тяхното разбиране.  

 
 
Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка  

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието