Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

6 февруари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

Първо пленарно заседание

НДК, зала № 6

6 февруари, начало 10:05 - край 14:35 часа

/продължение/ 
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
И накрая една декларация до генерал Семерджиев, която ще искаме да бъде подписана от него. 
"Долуподписаният министър на вътрешните работи, генерал Атанас Семерджиев, декларирам, че служби и органи на МВР не са извършвали, не извършват и няма да извършват подслушване и запис на каквато и да е информация в сградите на ул."Раковски" 134 и на бул. "Дондуков" 39." 
Ще я поднесем за подписване.   
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
Разбира се, въпрос на генерала е да вземе становище по тази декларация. Аз като председател, от процедурна гледна точка, само бих искал да Ви отбележа, че там има и в минало време един текст, от който генерал Семерджиев мисля, че ще се разграничи, защото миналото време е нещо, което тоя не поема ми се струва. 
  АТАНАС СЕМЕРДЖИЕВ:
Те визират, от разполагането им в сградата на "Дондуков", а доколкото знам това стана преди известно време, последните дни. Аз вече бях министър. Затова смело я подписвам. Това настъпи, след като беше подписана от мен заповед, забраняваща подобни действия. 
Ако това е някаква клопка, ако някой е нарушил... 
/бележка на стенографката – Смях в залата/   
  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
Ние с клопки не се занимаваме...   
  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
Градим взаимно доверие, д-р Желев.   
  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
Разбира се. 

/бележка на стенографката - междувременно министър Семерджиев подписва декларацията/ 

 ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:

Сега остава да се посъветваме как да действуваме по-нататък. Ние имаме определени затруднения от гледна точка на предстоящите мероприятия и по линия на парламента - сесия на 8-ми и 9-и, и по насрочени заседания на ръководството на основни политически партии, в частност Български земеделски народен съюз утре има заседание на Управителния съвет от 11,00 часа, което не може да бъде отложено, тъй като са предизвестени от доста време хора от цялата страна.
Имаме две алтернативи според мен. Едната е да проведем утре сутрин една двучасова среща от 9,00 до 11,00 часа, на която да се постараем да изясним текстовете на политическата декларация, които остават все още открити и да се постараем да приключим с тази проблематика в такава двучасова сесия. Другият вариант е да излъчим контактна група, достатъчно представителна, от всички участници от "кръглата маса" в състав от 10-12 души, по 5-6 човека от всяка една от участвуващите страни, която да се постарае да изработи през следващите 2 дни един съгласуван текст и да маркира от тези различия, които остават, и да се съберем в първите 1-2 дни на следващата седмица да се постараем да отстраним всички оставащи различия, и да проведем една пълна сесия, или пълновременно заседание от 4 часа - така, както е нашият регламент.
Как бихте ни посъветвали и Вие?

 
  
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка  

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието