Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

6 февруари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  6 февруари, начало 10:05 - край 14:35 часа

  бележка на стенографката - след почивката - 12,35 часа) 

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Струва ми се, д-р Желев, че първият въпрос, който следва, е от ваша страна. 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Да, аз с Ваше позволение, бих предоставил думата на Георги Спасов за няколко въпроса. 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Заповядайте д-р Спасов. 
   
   ГЕОРГИ СПАСОВ:
  Благодаря. 
  Всички е една или друга степен изразиха задоволство от встъплението на господин министър Семерджиев. 
  Аз не мога да се съглася с това мнение, тъй като даде редица декларации, но упорито отбягва да даде отговор на всички конкретни въпроси, които му бяха зададени, а именно: не даде отговор на въпроса на Петко Симеонов - има ли у нас политически затворници. 
  Той отговори, че вътрешните войски са 2000 души, а "червените барети" - 150, но въпросът беше: колко е числеността на целия персонал на Министерството на вътрешните работи и колко е неговия годишен бюджет. У нас се говори за численост от порядъка на 120-150 хиляди служители в органите на МВР. Аз по непроверени данни, а за приказки, които трябва да бъдат или потвърдени или опровергани с точни цифри. Колко са били наистина всички служители на МВР? 
  Вие казахте, че е съкратен значителен процент. Аз питам колко хиляди са съкратени? 
  Също така имам въпрос: колко души са били в УБО и колко са сега? 
  Вие говорите, че ще се подслушват телефоните и ще се поставят подслушвателни уредби само тогава, когато се издават постановления за подслушване. Интересуват ни: публично ли се обявяват постановления или са тайна? Ако са тайна, те могат да бъдат поставени не на 1, не на 2, не на 100, а на хиляди хора. Освен това могат да бъдат по подозрение поставени на всеки, както са и поставяни. 
  Не отговорихте на въпроса за сигурността на живота на Тодор Живков, ако въобще можете да отговорите на този въпрос. 
  Ние също поискахме да знаем кога ще бъде оповестен списъка на държавната тайна, кого имате предвид, че досега той не е публично оповестен, но хората могат да бъдат съдени за издаване на държавна тайна именно по този списък. Доколкото ми е известно, положението сега е така. 
  Генерал Семерджиев каза, че е готов да подпише, че сградата няма да се подслушва. Ние поискахме да подпише декларация, че сградата не се подслушва в момента. Случайна ли е тази граматическа грешка, или той действително не може да подпише такава декларация, че в момента не се подслушва сградата. 
  И другият въпрос - има ли някакви специални групи, които не са подчинени на Министерството на вътрешните работи, а на по-високи инстанции. 
  И накрая - в създадените звена за възпитателна работа ще работят ли същите офицери, или ще я бъдат подменени с други? 

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:

  Благодаря, д-р Спасов.
  Д-р Желев, преди да помоля министър Семерджиев за отговори, само бих отбелязал следното: и вчера в един разговор с отговорен представител на една от партиите в Съюза на демократичните сили стана дума, че все още доверието между говорещите около масата страни е крехко /той дори беше малко по-скептичен - че на практика не съществува/ и ми се струва, че наред с изясняването на въпросите, би следвало да градим и елементите на взаимно доверие на разговарящите страни.
  Разбираем е напълно за мен въпроса, или версията от въпроси на д-р Спасов доколкото едва ли може в един такъв разговор на всички въпроси да се отговори. Моята молба, да не квалифицираме мотивите, да не считаме, че съзнателно се отбягват въпроси, докато не се убедим в противоположното.
  Ако се съгласите, да помолим министърът да отговори на тези въпроси.
  Заповядайте д-р Спасов.

 
 
Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка  

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието