Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

6 февруари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  6 февруари, начало 10,05 часа

  /продължение/

   
    АТАНАС СЕМЕРДЖИЕВ: 
  Нямам намерение да отбегна и въпросът за мрежата от информатори. 
  Кажете ми, уважаеми дами и господа, другарки и другари, има ли страна, в която такива да не използуват? Има ли общество, което държи на свободно избраното от народа чрез най-демократични процедури обществено устройство, което да не използува и този механизъм за неговата защита? 
  Бързам веднага пак да уточня, че ние решително се разграничаваме от практиката, имала място в миналото, да се използуват такива форми и средства срещу граждани и главно срещу част от българската интелигенция заради това, че тя е имала други разбирания или е допускала действия, които вече са декриминализирани. 
  Възможно ли е да бъдат публикувани имената на тези информатори? - Пак такава молба е отправена или се съдържа в декларацията, обявена от господин Петко Симеонов. Коя страна го прави? Ако си позволя това, ако аз удовлетворя това искане, трябва от тук да се насоча направо в Главната прокуратура, готово оттам да вляза в §централния затвор, тъй като има закон, по силата на който тази материя представлява държавна тайна. 
  И така тази материя се третира във всички цивилизовани страни с най-висока степен на развита демокрация. 
  Мисля, че проблемът за т.нар. "деполитизиране" на органите на сигурността вече е изчерпан с Указа на Държавния съвет - партийните организации, партийните комитети в нашата система са разпуснати. Предвижда се, пак в съответствие с въпросния Указ, в близко време да бъдат създадени звена за възпитателна работа. И много съм облекчен при определяне задачите на тези органи от изказването, или от съображенията, изказани от господин Петър Берон. Трябва да ви уверя, уважаеми господин Беров, че задачите, функциите ще бъдат в този смисъл, както Вие ги виждате. 
  Ако участниците в "кръглата маса" имат търпение, аз съм готов да ги запозная и с нашите съображения относно структурата на Главното следствено управление. Ръководството на министерството е твърде решено в близко време да направи необходимите постъпки за извеждането на тази структура от състава на министерството и за нейното реорганизиране в Национална следствена служба, подчинена непосредствено на Народното събрание. Каква ще бъде позицията на Министерството на правосъдието и Главната прокуратура, не се наемам да предсказвам. Разбира се, последната дума принадлежи на Народното събрание. 
  И накрая, няколко думи за съдбата на Белене - едно от заведенията за изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода", макар че този въпрос досега не е повдиган в хода на този уникален диалог, който се води зад "кръглата маса". Белене е едно от най-типичните олицетворения на негативната същност на режима преди 10-и ноември миналата година. За съжаление през него са минали много хора, чието осъждане, преценявано от позициите на нашето време, е било явно несправедливо. 

  Неговата мрачна слава от миналото се носи и извън пределите на страната. Сега този обект е едно модерно земеделско стопанство, в което изтърпяват наказанието "лишаване от свобода" само лица, осъдени за първи път и то, за леки престъпления.
  По-миналата година то е било посетено от група чуждестранни журналисти, които са се убедили, че за осъдените са създадени условия, нямащи нищо общо с това, което е било в миналото. Практически те там са на свобода. Но въпреки това, ръководството на министерството е твърде решено и предприема необходимите стъпки за неговото закриване.
  Привеждането в изпълнение на това решение, разбира се, изисква време, защото фондовете на стопанството възлизат на около 10 милиона лева. То дава значителна селскостопанска продукция и промяната на неговия статут не бива да се отрази върху производствената му програма, върху производствената му дейност.

  Ще съобщя на уважаемата аудитория, че голяма заинтересованост към съдбата на това стопанство проявява и община Белене, а може би и някои от останалите съседни общини. И когато ще се решава неговото бъдеще, очевидно, другарю Луканов, следва да вземе мнението и на тези структури.
  Изискването ми може би продължи малко повече, отколкото бих желал, но вината не е моя. Въпросите, отправени към министерството не са малко, пък и става дума за една жизнено важна за страната сфера, свързана с нейната национална сигурност и защита на правата и интересите на гражданите, сфера, на която се отделя първостепенно значение във всяка уважаваща себе си държава.
  Готов съм да отговаря на всякакви въпроси, които могат да ми бъдат зададени.
  Благодаря ви за вниманието.

  -------------------------------------------------
* По свидетелство на Ивайло Кутов, репликата е на Иван Неврокопски.
 
Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка  

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието