Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

6 февруари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

Първо пленарно заседание

НДК, зала № 6

6 февруари, начало 10:05 - край 14:35 часа

 

/продължение/ 

   ЯНКО ЯНКОВ:
  В началото на заседанието чухме от министър Семерджиев твърде много лирика, общи фрази, несъществена информация, или може би дезинформация за репресивния апарат. Постепенно някои неща получиха известна бегла обрисовка. 
  Искам да декларирам, че притежавам няколко папки с материали, за които не съм взел решение как да бъдат използвани. 
  Снощи на заседание на Координационния съвет бях упълномощен да поставя следните искания на Съюза на демократичните сили, които трябва да бъдат решени на тази "кръгла маса". 
  Това е: 
  За незабавно разформироване на Държавна сигурност и, обърнете внимание на това, разследване на дейността й с участието на представители на опозицията. 
  Пълно разсекретяване на структурата, числения състав, бюджета и въоръжението на Държавна сигурност и на цялото Министерство на вътрешните работи. 
  Премахване на пограничните зони, заграждения и съоръжения. 
  Съкращаване на личния състав на Гранични войски. 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Моля за извинение, господин Янков. Тъй като другарите изглежда се затрудняват за запишат въпросите и исканията така, както ги задавате и за да не възникнат недоразумения, ако обичате, малко по-бавно. 
   
   ЯНКО ЯНКОВ:
  Тук още не става дума за въпроси, а за искания, които трябва да бъдат решени. Въпросите са след това няколко. 
  Нека ги повторя: 
  Незабавно разформироване на Държавна сигурност и разследване на нейната дейност с участието на представители на опозицията. 
  Пълно разсекретяване на структурата, числения състав, бюджета и въоръжението на Държавна сигурност и на цялото Министерство на вътрешните работи. 
  Премахване на пограничните зони, заграждения и съоръжения. 
  Съкращаване на личния състав на Граничните войски и поставянето им на подчинение на Министерството на народната отбрана. 
  Това бяха исканията на Съюза на демократичните сили, които съм упълномощен снощи, да ги поставя. 
  Въпросите, които бих искал да поставя, са следните: 
  Не е даден отговор за Държавна сигурност като част от Министерството на вътрешните работи - каква е нейната структура, числения състав, бюджета, въоръжението. Чухме някои отговори от министър Семерджиев, но въпросът на д-р Любомир Павлов беше в тази сфера, ние не чухме задоволителен отговор на този въпрос. 
  Искам да поставя и въпросът и с досиетата. Известно е, че в цял свят обществеността, когато узнае, че съществуват тайни досиета; надига страшен вой и държи да се знае дали има такива досиета в тази страна или няма. Аз бих искал министър Семерджиев да отговори твърдо, ясно и определено на този въпрос - има ли тайни досиета или няма у нас? Мога да посоча като пример, че преди 6 години, когато бях арестуван в Държавна сигурност на мен ми казаха, че имам 40 тома по 30 страници всеки том тайно досие. Аз искам да знам - това вярно ли е или не е вярно? Вероятно и други граждани на България биха поискали да узнаят имат ли такива досиета или нямат. 
  Беше съобщено гледището на министър Семерджиев, че смята Съюзът на юристите демократи, на който аз съм председател, за съюзник и сътрудник и че на мен се гледа с надеждата да бъда такъв. 

    АТАНАС СЕМЕРДЖИЕВ:

   Да бъдете партньор и опонент.

   

   
 
Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка  

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието