Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

6 февруари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  6 февруари, начало 10:05 - край 14:35 часа

   

  /продължение/

  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: 
  Благодаря Ви. 
  Позволете и аз да кажа няколко думи преди да помолим министър Семерджиев да направи своето изложение. 
  Преди всичко бих искал да предам приветствията, добрите пожелания на новото ръководство на Българската комунистическа партия, на председателя на Висшия партиен съвет, избран на последния Четиридесети извънреден конгрес на партията до всички участници в "кръглата маса" наистина да се превърне в един ефективен инструмент за изясняване и на принципните въпроси на политическата, икономическата, социалната реформа в България, и на ускореното намиране на конкретни решения по парливите проблеми на текущия ден. 
  Във връзка с резултатите от конгреса бих искал да спомена само два момента, които имат съществено значение. Единият е, както пролича и от работата на конгреса, и от документите, които бяха приети на него, които са публикувани, че партията излезе от конгреса с ясното, недвусмислено разбиране за необходимостта да подчини цялата своя дейност по-нататък на интересите на обществото, на интересите на една нова България и вижда тази насока на своята дейност преди всичко в разгръщането на един наистина конструктивен и смислен диалог на равноправни начала с всички независими и автентични политически сили в страната. 
  И вторият момент е, че оттук-нататък ние сме под контрола на партийните членове, на делегатите, които бяха избрани на конгреса, които и на самия конгрес недвусмислено изразиха своето пожелание пряко да бъдат информирани и да оказват своето въздействие върху линията, която делегацията на Комунистическата партия следва на "кръглата маса", и да съдействуват там, където живеят, там, където се намират за осигуряването на максимална обществена подкрепа за всяка конструктивна идея, всяко конструктивно предложение, което "кръглата маса" може да формулира. 
  Бих предложил, другарю съпредседател, след като изслушаме изложението на министър Семерджиев, да помислим с Вас по какъв начин най-делово можем да организираме по-нататъшната работа във връзка с предложенията, които бяха направени. Имаме предложението на 4-ма, които да се изкажат, имат предложение, което ми направи Гиньо Ганев като ръководител на секретариата - да информира за работата по редактирането на проектодокументите, за които и Вие споменахте, има и тези два момента, които възникнаха в хода на Вашето изложение, на това на другарката Даскалова - за изборите и за правителството не толкова, но Вие засегнахте въпросът и за първичните партийни организации по месторабота, които би следвало да бъдат коментирани от делегацията на Българската комунистическа партия. Не бих искал да отнемам от времето на "кръглата маса" сега да го правя, но преди почивката, или преди края на нашата работа ще се постарая да го направя. И бихме ли могли, както споделихме с Вас преди началото на заседанието, да мислим за продължителност на нашата работа днес, някъде докъм 14,00 часа с една или две почивки, както се уточним. 
  Ако не възразявате, да дам думата сега на министър Семерджиев. 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

По процедурния въпрос. Съгласно процедурното споразумение, заседанията трябва да продължават до 4 часа. Аз мисля, че това е разумно - до 14,00 часа.

  СВЕТЛА ДАСКАЛОВА:

И аз подкрепям.
 

  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:

Без почивка?
 

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

С една почивка, която ще удължим малко.

 
Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка  

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието