Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

6 февруари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

Първо пленарно заседание

НДК, зала № 6

6 февруари, начало 10:05 - край 14:35 часа

  /продължение/
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Благодаря, другарю министър. 
  Преди да продължим, бих помолил телевизионната камера да мине малко надясно или наляво, тъй като пряката видимост между двамата съпредседатели се нарушава. 
  Има молба от другаря Виктор Вълков за една минута. 
   
   ВИКТОР ВЪЛКОВ:
  Една съвсем кратка реплика. 
  Аз напълно оценявам и даже споделям естествения интерес у всеки индивид към тайнственост, но понеже тук вече няколко пъти се чуват на нашите заседания различни коментари за т.нар. "петолъчка" и ми се струва, че тази част от населението, която не знае за какво става дума може да помисли, че това е някакъв инструмент, използуван изключително за мрачни директиви. Бих искал да поясня, че всеки има такъв телефонен апарат, дори на ниво генерални директори на асоциации, външнотърговски обединения и благодарение на нея, се свършват и доста, много добри работи, които иначе, при наличието на сегашното състояние на нашите телефонни връзки, трудно биха били осъществени. 
  Считам, че е известно, че в повечето страни /не съм максималист, за да кажа във всички страни, защото никъде няма и телефони сигурно/ такава телефонна връзка за сигурно и по-бързо обслужване на ръководството има. Иначе ще ни се случва да попадаме в положението на господин Янков, тъй като и моя домашен телефон много пъти не работи с дни. Добре, че чухме тази декларация на генерал Семерджиев, че не се подслушват телефонни разговори. Иначе и аз щях да живия с вашия страх съвсем законно. 
  Предлагам също така, повече тук да не споделяме анонимни писма, които според мен голяма част от нас получават. 
  Благодаря. 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Благодаря. 
  Д-р Желев? 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Аз бих помолил да се даде думата на Любомир Павлов, който иска да зададе въпроси? 

   ЛЮБОМИР ПАВЛОВ:

  Д-р Любомир Павлов, от Независимата федерация на труда "Подкрепа".
  Искам да благодаря на министър Семерджиев и впоследствие и на министър Даскалова за поетичните речи, които изнесоха тук.
  Нека все пак всички не забравяме, че става дума за репресивен апарат. Предложи ни се да се присъединим към емоционален апел.
  В случая искам да кажа следното нещо: отправят се заплахи, както се каза, към всички нас. От кого се отправят? Аз не вярвам това да са неидентифицирани летящи обекти.
  Второ. Стана дума за оръжието. Министър Семерджиев в момента е министър на Министерството на външните работи. Преди това е бил заместник-министър на Народната отбрана. Това оръжие е раздавано от някой и ако министърът на вътрешните работи, бивш заместник-министър на Народната отбрана не знае от кого е раздавано това оръжие, положението наистина става неконтролируемо. Затова искам да задам конкретни въпроси, на които да се отговори, а не да водим тук есета и да доказваме кой в каква степен владее риториката.
  Конкретните въпроси са следните:

  Ние искаме не предостатъчна информация, както се казва, а достатъчна информация, конкретна информация за структурата и числеността на службите към Министерството на вътрешните работи.
  Искаме конкретна информация за бюджета на тези органи.
  Искаме да се отговори на въпроса - ще получат ли хората достъп до своите досиета или не.
  Искаме да се даде конкретна информация по случая "Тодор Живков и Сие". Имаме информация, че в момента се намира на 13-тия етаж във Военна болница и целият етаж е опразнен.

 
 
Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка  

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието