Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

6 февруари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  6 февруари, начало 10:05 - край 14:35 часа

   
   
  /продължение/

   

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  На мен ми се струва, другарю Желев, че дори и да продължим с още няколко минути или десетки минути, трудно можем да изчерпим с едно заседание всички въпроси. Струва ми се, че това, което изложи дотук министърът на вътрешните работи в отговор на зададените въпроси, дава достатъчно материал и за една рекапитулация на информацията, която е получена, едно осмисляне на тази информация, едно прецизиране на евентуални въпроси, които първоначално е имал намерение един или друг участник да зададе, като внимателно се запознае с това, което беше казано, за да избегнем и повторения. 
  Бихме могли може би да предвидим и процедура за писмено формулиране на въпроси, на които отделните участници биха искали да получат отговор. Да помолим те да бъдат концентрирани в секретариата - бихме могли да помолим другарят Гиньо Ганев да свърши тази работа, да има грижата да ги предаде с формулирано искане от "кръглата маса" - със възможния кратък срок тези въпроси да намерят отговор. 
   
   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:
  Разбирам, но би могло да се предложи друг вариант - ако, да кажем, утре генерал Семерджиев се съгласи да дойде, за да продължим, защото ние имаме още 10 въпроса. Тук има хора, които искат да направят един или други реплики и те настояват на това. 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Ние бяхме поканили Семерджиев за част от нашето днешно заседание и той отговори на тази молба. Отидохме и на това, да посветим цялото заседание на проблематиката, по която той може да вземе компетентно отношение. Струва ми се и мисля, че не изразявам само свое мнение тук, а и на много други делегации около "кръглата маса", че повече от едно заседание при този дефицит от време, с който трябва да се съобразяваме, да посветим на тази проблематика би било прекален разкош за нас на този етап. 
  Отново бих искал да припомня, че и в момента се следи нашата работа, и в периода преди това заседание ние всички почувствувахме очакването на обществото да се хванем с онези животрептящи проблеми, които днес трябва да решим и които в следващите месеци ще определят политическата физиономия на България за десетилетия напред. 
  Аз съвсем не оспорвам, че за да можем да се хванем с тези въпроси, онази проблематика, която сега дискутираме, трябва да намери достатъчно задоволителен отговор за всички тук присъствуващи. 
  Затова отново предлагам да направим опит да съберем всички възможни въпроси в секретариата, в "неутралното тяло" на нашата "кръгла маса", така да се каже. Да възложим на секретариата, с цялата отговорност на такъв орган, да имат грижата да ги предадат лично на министъра на вътрешните работи, да призовем той да приеме лично депозирането на тези въпроси и във възможно най-кратък срок "кръглата маса" да получи отговор по тях. И бих настоятелно Ви замолил да се съгласите с това предложение. 

   РЕПЛИКА:

  Вече започна традиция да отговаря и сега ще се получи едно раздвоение.
   

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:

  Бих помолил, другарю Желев, все пак да спазваме процедурата, която установихме - ако има желаещи да говорят от другите делегации, да се обръщат към председателя, и, разбира се, да можем да вървим напред.
   

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Може би ще бъде по-добре да се направи все пак още една среща, защото това ще даде възможност, все пак в личен разговор, непосредствен контакт ...

 
 
Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието