Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

6 февруари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
/продължение/

   АТАНАС СЕМЕРДЖИЕВ:

  Другарю председател. 
  Със своето допълнение Вие значително облекчихте моята мисия. 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Обвинявате ме в пристрастност, другарю министър... 
   
   АТАНАС СЕМЕРДЖИЕВ:
  Би било, ако която и да е политическа или обществена сили в нашето общество пренебрегне проблемите на отбраната и националната сигурност. 
  Ние сме решително за това, всички представени зад "кръглата маса" дейци имат ясно изразена позиция по тази проблематика. 
  Извинете ме, ще бъда малко по-обстоятелствен. Историята ни е отредила едно ключово на Балканите. Тук се кръстосват не само големите комуникации между континенти и много противоречия, останали от миналото, но интереси на всички крупни световни сили в съвременния свят. И не случайно нашият народ е разкъсан. И не случайно и сега се отправят претенции към части от територията на нашата страна. Затова гарантирането на отбраната и сигурността на страната трябва да бъде дело на цялото общество. Дълбоко съм убеден, че всяка уважаваща себе си политическа сила, повтарям, трябва да има ясна програма и в тази област и се нуждае от експерти. 
  Структурите обаче, които непосредствено носят отговорност за отбраната и за сигурността, могат да функционират и трябва да функционират от надпартийни позиции, да действат по общонационални пълномощия, да бъдат независими от която и да е партия. И наличието на експерти в различните политически и обществени формации не може да бъде основание и те не бива да се използуват като инструмент за вмешателство в работата на тези структури, т.е. на въоръжените сили и Министерството на вътрешните работи. 
  Това е мое дълбоко убеждение. То се споделя от цялото ръководство на министерството и трябва да кажа, че има впечатления - и от целия личен състав на министерството. 
   
   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:
  Не знам, аз бих добавил, другарю министър, че дори си заслужава, ако има такива експерти, с тях да се поддържа периодичен контакт от страна на министерството, за да получават необходимата информация, за да формулират достатъчно обосновани становища по тези жизнено важни въпроси. 

   АТАНАС СЕМЕРДЖИЕВ:
  Другарю председател.
  Разкривам малко своите следващи кодове. Запланирал съм среща почти с всички лидери. Даже поканих и господин Янко Янков на една официална среща в близко време, именно защото го разглеждам като сериозен опонент, а опонентурата е много нужна на нашето общество.
  Благодаря.
   

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:

  Надявам се и нас да ни поканите, другарю Семерджиев...
  /бележка на стенографката - Смях в залата/
  Д-р Желев, някъде с 15 минути надхвърляме онова време, което сме фиксирали като време на продължителността на "кръглата маса". Как бихте предложили да продължим, независимо че работата, която аз председателствувам остава в "минус" с едно изказване, ако сега решим да прекъснем? Как считате?

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Все пак беше поставен въпрос от Петър Берон за генерал Велко Палин. Аз бих помолил, ако е възможно, да се отговори.
   

   ГЕОРГИ ПИРИНСКИ:

  Другарю Семерджиев, заповядайте.

 
 
Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка  

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието