Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

6 февруари'90 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  6 февруари, начало 10:05 - край 14:35 часа

  /продължение/

   
     ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ: 
  Аз бих искал от името на нашата делегация да поздравя другарят Луканов с избирането му за министър-председател и да му пожелая успехи на това поприще, макар че принципното решение на нашата делегация на Съюза на демократичните сили да не участвува в коалиционно правителство. Това, разбира се, не означава, че ние тук, чрез "кръглата маса", както и по други начини, няма да помагаме, както действително става дума за провеждането на демократични реформи у нас. 
  Бих искал да кажа преди да се даде думата на Семерджиев няколко думи за нашето отношение към този етап на "кръглата маса". 
  На изминалите 3 заседания от първия рунд на "кръглата маса", както беше предвидено по програма, ние обсъждаме сега съществуващата политическа система в България. По-специално разглеждаме принципите и пътищата за нейното разграждане, тъй като по всеобщо съгласие, тя има тоталитарен характер и принципно несъвместима с демокрацията. 
  На останалите 3 заседания се излагаха предимно платформите, гледните точки, схващанията на делегациите от двете страни на "кръглата маса". Макар понякога ораторите да се отклоняваха от главното съдържание и основните точки на темата, ние смятаме, че това беше необходимо. Преди да се пристъпи към вземането на конкретни решения и да се стигне до подписването на споразумения, които ангажират преговарящите страни, редно беше това да се направи, за да открием общото, което ни обединява, както и различията, които ни различават. 
  Сега когато ние смятаме, че трябва въз основа на двата документа за общите и различаващите ни гледища, подготвени от смесената комисия на "кръглата маса", да пристъпим към обсъждането последователно, пункт по пункт, на онези възли е структурата на тоталитарната система, без отстраняването на които тя не може да бъде демонтирана и в страната не може да бъде установена реална демокрация. 
  В този смисъл за нас първият от тези въпроси е проблемът на първичните партийни организации по месторабота. 
  Вторият - представлява разформироването на репресирания апарат на Държавна сигурност и деполитизацията на органите на Министерството на вътрешните работи. 
  Третият - отделянето на партията от държавата в структурно, финансово и кадрово отношение, за което, разбира се, ще трябва от страна на Комунистическата партия да ни бъде предоставена необходимата информация както за структурите на партията, така и за нейното финансово имуществено състояние, за нейните доходи и средства. Това е много важно, защото ние получаваме от много места информация, че сега със задна дата и фактически противозаконно се оформят документи за партийни клубове, помещения, сгради. Наши колеги от Демократичната партия биха желали в доклад в рамките от 3 до 5 минути в края на това заседание, или пък на някое друго от следващите, да ни предоставят по-подробна информация по въпроса. 
  Четвъртият въпрос, на който ние държим да разискваме конкретно, е деполитизацията на армията, милицията, съдът, прокуратурата. 

  Ние приветствуваме първите стъпки, които са вече предприети в това отношение, но смятаме, че този проблем трябва да се даде цялостно, добре помислено и окончателно решение, което до ангажира "кръглата маса" и да се изпълнява.
  Това за нас са основните въпроси на политическата система, по които трябва да стигнем до споразумение, преди да пристъпим и за да пристъпим към обсъждането на актуалния въпрос за евентуално участие в коалиционно правителство, както в предстоящите избори, за които ние продължаваме да настояваме те да се проведат в края на годината.
  Ние поставяме на първо място решаването въпросите на политическата система, на нейното разграждане, не за да правим обструкции, да отлагаме или отдалечаваме решаването на въпроса за изборите и участие в правителството, както би могло да се помисли, а защото предварителното решаване на политическите въпроси представлява за нас условието, необходимото условие за такова участие. Защото без предварително да са разрешени тези проблеми по разграждането на политическата система, Комунистическата партия продължава да бъде монополист, да държи де факто цялата власт. да контролира всичко и да се разпорежда с всичко.

 
 
Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието