Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

4 януари '90, първо заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА СДС ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА "КРЪГЛА МАСА"

  НДК, зала № 6

  4 януари 1990 година, начало 15,00 часа

   

/продължение/ 

Д-Р ПЕТЪР БЕРОН:

Каква ще ни бъде програмата за утре?   

Утре няма да имаме срещи. Първата "кръгла маса" се предвижда да се проведе на 16 януари 1990 година.   

  Д-Р ПЕТЪР БЕРОН:

Не трябва ли преди това да приемем тематиката?   

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Предлагаме, ако е възможно, тематиката да бъде съгласувана в оперативен порядък. Вие с вашата делегация, а ние - в нашата. Да си потвърди взаимно чрез д-р Берон и чрез Шиваров, че се приема.   

Точка 13: "Първият кръг на "кръглата маса" завършва със споразумение по въпросите, по които е постигнато съгласие и се уточняват тези, по които не е постигнато съгласие. 

Всяка делегация има право да изложи своето становище по въпросите, по които не е постигнато съгласие.   

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Извинете, че искам да се върна към точка 12. Иван Ангелов има идея да се постави едно изречение: "По взаимно съгласие можем да добавяме теми. Тази тематика се приема като стартова." 

По точка 13 имаме още едно предложение: "Двете делегации се договарят за начина на информиране на обществеността в края на първия и на следващите кръгове на "кръглата маса". Записано е, че по въпроси, по които има различие, ще се съобщи, с оглед на поддържане на конструктивен дух около и на "кръглата маса", ако няма възражения ...   

Естествено е при разглеждане на процедурните въпроси някои въпрос да изникне тепърва. Тогава конкретно двете страни ще се договарят за неговото обсъждане. 

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Нямам какво особено да кажа по процедурните въпроси.

Радвам се, че стигнахме до определени споразумения.

Процедурните въпроси, макар външно да изглеждат съвсем формални, са много важни за протичането на истинските рундове, които впоследствие трябва да се състоят на "кръглата маса".

Надявам се, че и за в бъдеще нещата ще вървят добре. Много разчитам, че ще бъде проявено разбиране, макар затова няколко пъти да беше казано тук /ще си позволя отново да го повторя/, че и нашите партньори са заинтересовани действително да имаме материална база, която е необходима за нормалната работа на Съюза на демократичните сили.

Нашата цел не е просто формално да се конфронтираме и да играем ролята на такава опозиция. Ние искаме конструктивно да работим и да допринесем за по-бързото демократизиране на нашата страна. Това е необходимо. Нещата, които стават навън, ни напомнят за необходимостта от радикална демократизация на нещата, от изчистване на цялата мръсотия от периода на Живков.  

Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието