Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

4 януари '90, първо заседание 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА СДС ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА "КРЪГЛА МАСА"

  НДК, зала № 6

  4 януари 1990 година, начало 15,00 часа

/продължение/

 ПЕТЪР БЕРОН:

Аз искам да се обърна към колегите от нашата делегация, щом като ние сме съгласни с текста на тази декларация, да я подпишем, а кой ще се подпише до нас, в края на краищата, който приема този текст. Който приема този текст, да го подпише, независимо от другите изявления, които са били правени. Няма време за усукване. 

Те си губят авторитета. 

Как ще бъдат подредени? 

Аз предлагам по азбучен ред, защото не можем да намерим никакъв друг принцип. Това е най-разумното. 
Аз предлагам да я кръстим: "Съвместна декларация на обществени и политически организации в НРБ". 

  ГЕОРГИ СПАСОВ:

Едно предложение, което изпуснахме. Не е ли възможно декларацията да бъде прочетена от член на правителството или на властта, което олицетворява държавната власт, което да заяви, че днес ние разисквахме въпроса, че не става въпрос за автономия и т.н., и т.н., и т.н. Защото се говори, главният слух е именно този – те ще имат автономии и т.н. 

  АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ:

Ние ще вземем допълнителни мерки. Може би съответните компетентни държавни лица ще излязат със специално съобщение. 

Сега тук Вълков повдига въпроса какво значи "основавайки се на общонационален консенсус", дадено на трета страница.
 

На този въпрос трябва да се обърне много голямо внимание. Трябва по някакъв начин да се спомене, че това население има всичките гаранции за една мирна и спокойна обстановка, защото хората са реално изплашени. Ние тия хора трябва да ги успокоим, те не са свързани точно с тези, които правят сега историите. Да стане ясно, че държавата ще направи всичко възможно, за да гарантира спокойствието на тези хора.

  АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ:

Това е разумно, допълнете го.

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Тук, където говорим за Народно събрание, да кажем: "държавните органи".
 

  ЧАВДАР КЮРАНОВ:

Да, да стане ясно, че животът, дето се казва, спокойствието ще бъде гарантирано.  


 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието