Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

4 януари '90, първо заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА СДС ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА "КРЪГЛА МАСА"

  НДК, зала № 6

  4 януари 1990 година, начало 15.00 часа

   

    /продължение/
   

  Необходимо е да отразим и участието на някои народни представители, които нямат партийна принадлежност.   
   

  Предлагам да запишем: първа "кръгла маса" и втора "кръгла маса".   
   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Това веднага създава трудности. Коя е първата, коя е втората "кръгла маса".   
   

   БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ:

  Или да се запише както е записано и в декларацията.   
   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  И безпартийни народни представители. 
   

  Едната делегация е на Съюза на демократичните сили. Втората делегация е на БКП, БЗНС и безпартийни народни представители.   
   

  Да се запише: и представители на Народното събрание.   
   

  Народното събрание упълномощило ли ги е да участвуват в "кръглата маса"?   
   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Те не са упълномощени от Народното събрание. Те представляват лично себе си.   
   

   БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ:

  Има и друга възможност. Да излезем от състава и по този начин ще се реши въпросът. 

    АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Смятам, че това ще обедини състава. Не зная какво смятат колегите от другата страна. Участието на Благовест Сендов и Любен Кулишев обогатява спектъра на мненията. Това подчертава по-представителния характер. Високо ценим участието на двама другари, които като личности притежават големи квалификации. Единият от тях е президент на такава общонационална институция като Българската академия на науките. Любен Кулишев е много уважаван международник, общественик, юрист. Смятам, че ще обеднеем, ако другарите не участвуват в разговорите. Това не ги задължава да защищават нашето гледище.  

   

   БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ:

  Ние не искаме да бъдем само от едната страна.

   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Не се чувствувайте задължени да защищавате нечие гледище. Тук се подчертава, че вие участвувате лично.  

   

   БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ:

  Ние участвуваме в лично качество.

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  В някои случаи можем да ви помолим и да арбитрирате.  

   

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Записваме: между СДС от една страна, и от друга - БКП, БЗНС и народните представители.

   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Предполагам, докато минем в опозиция, да бъдем на първо място. /Весело оживление./  

   

   БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ:

  Това е "кръгла маса" и не бива да се противопоставят тези и тези.  

   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Да запишем: с участието на ...

   

Това са две обществени позиции. В момента има разграничение. След това можем да стигнем до консенсус.  

  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ:

Нашето положение става много неудобно, ако идваме като част от една делегация, а не част от друга делегация. Това го изразих. В някои случаи на мен са ми по-близки твърденията от едната страна, а понякога – от другата. Аз искам да бъда на "кръгла маса", а не на една страна от масата.
 

Съюзът на демократичните сили смятам, че също трябва да чувствува не като един блок, а като едно множество от хора.  

  Д-Р ПЕТЪР БЕРОН:

По-добре е да се разграничим преди да се обединим.  

  СВЕТЛА ДАСКАЛОВА:

Предлагам да се запише: между БКП, БЗНС и СДС с участието на народни представители.  

Бих искал да взема отношение по този въпрос. Това веднага имплицира участието на трета страна. По същата логика може да седне и Отечественият фронт. Щом се запише "с участието на", това означава, че могат да се включат и други.  

  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ:

Затова ние предложихме да си отидем.  

  ЕМИЛ КОШЛУКОВ:

Това е маса за преговори, а не за разговори. Това беше казано от д-р Желев в началото на вчерашната среща. Много е важно да уточним тези неща.  

  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ:

Щом така се поставя въпросът, ние си отиваме. Беше изразено желание да присъствуваме, за да помогнем. Ако това ще затрудни нещата, по-добре е да си отидем.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Не става дума за страна, а става дума за участието на народните представители, чиято дума и компетентност всички ние ценим. Те действително участвуват.  

 

Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието