Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

4 януари '90, първо заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА СДС ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА "КРЪГЛА МАСА"

  НДК, зала № 6

  4 януари 1990 година, начало 15.00 часа

   

  /продължение/
   

  Двамата народни представители да бъдат цитирани поименно. С това ще се ликвидира въпросът.   
   

  Не зная дали това ще бъде най-удобното. 
   

  Предлагам всички да се съгласим със записа: с участието на ... Гарантираме на Емил Кошлуков, че това е съставът. Ние го фиксираме пред вас. Промяната в състава ще бъде предмет на общо съгласие.   
   

  Защо се притеснявате, че от едната страна са официалните власти, а от другата страна – СДС. 
   
   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Ние не се притесняваме от това. Акад. Благовест Сендов и Любен Кулишев са народни представители. Това не означава автоматично, че те трябва да се считат като представители на официалните ...(не се чете) Защо да им натрапваме нещо, което те самите не желаят. Тяхното участие според мен ще бъде полезно за всички.   
   

  ...(не се чете) с участието на двама народни представители. Не е необходимо да се съобщават имената ни.   
   

    АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

    

  Моля да бъде записано по този начин. Започваме упражнение, към което всички много сериозно се отнасяме. Не бива да започваме с подозрения. 

   

  Да запишем: разговори между БКП, БЗНС и двама народни представители и СДС.  

   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Петко, моля да ме извиниш. Но ние отново ли ще се върнем към същия проблем?
   

  Двамата народни представители желаят да присъствуват на "кръглата маса" и да не бъдат обвързани. А вие искате да ги поставите в нашата делегация.  

   

   ПЕТКО СИМЕОНОВ:

  Не ги слагаме във вашата делегация, а просто така ще ги броим.  

   

  Да запишем БКП, БЗНС и с участието на двама народни представители и СДС.

   

   БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ:

  Другарю Луканов, ние вече доказахме, че създаваме само неприятности. Моля да ни разрешите да се оттеглим. Това е и обидно. Вие говорите за граждански права /към представителите на СДС/. Вие не давате възможност на човек да се определи. Вие просто ни насилвате. Нали ще говорим за граждански права, за човешки права.

   

  Заявявам ви, че не искам да бъда обвързан като член на една делегация. Бях поканен. Приех да участвувам като гражданин и да си кажа мнението. Вие сега ме отхвърляте. Щом ме отхвърляте, аз не трябва да участвувам.

   

   ПЕТКО СИМЕОНОВ:

  Академик Сендов, защо не допуснете и обратното. На нас ни е много удобно да бъдете от другата страна.

   

   БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ:

  Но на мен не ми е удобно. Защо на вас да бъде удобно, а на мен да не бъде удобно? 

   

   ПЕТКО СИМЕОНОВ:

  На вас също би трябвало да бъде удобно ние да бъдем от другата страна.  

   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Ще направя едно процедурно предложение, с което смятам да удовлетворя всички.
   

  Може ли да се договорим да запишем: с участието на народни представители. В текста на нашите процедурни правила да запишем: народните представители акад. Благовест Сендов и Любен Кулишев участвуват в лично качество в разговорите. Да подчертаем това, на което набляга акад. Сендов. Смятам, че той прави това с основание. Това да бъде подчертано изрично. Това е гъвкав документ, от който ще се ръководим. По взаимно съгласие можем да го променяме. Документът фиксира статута на участниците. Това е личното желание на двамата народни представители.  

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Записваме: между БКП, БЗНС, двама народни представители и СДС.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

В процедурните правила ще отбележим специално, че тези двама народни представители участвуват в лично качество.  

Накрая на подготвената декларация не е предвидено място за подписите на двамата народни представители.  

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Обсъждането върви по отделни точки.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Другарю Собаджиев, сега не обсъждаме декларацията. А като русенец мога да кажа: съгражданино Собаджиев.  

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Има ли други бележки по точка първа? - Няма.
 

По точка 2. "По председателството на заседанията. Заседанията на "кръглата маса" ще се председателствуват от двамата съпредседатели. При отсъствие на съпредседател, той ще си определя заместник, който ще изпълнява неговите функции.  

  СВЕТЛА ДАСКАЛОВА:

Записано е "двамата съпредседатели". Това означава проф. Желю Желев и другарят Андрей Луканов.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Не бива да бъде членувано. Да се запише "двама съпредседатели".  

  СВЕТЛА ДАСКАЛОВА:

Те ще бъдат предварително уговорени и те ще ръководят или ще се сменят? Ако се приеме "двамата съпредседатели", бих настоявала при отсъствие на единия съпредседател - именно на БКП, другият съпредседател да бъде член на БЗНС.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Предлагам да се даде възможност всяка делегация да определя председател и т.н. Това може да се прави на принципа на ротацията, ако тя желае.
 

Вероятно в нашата делегация ще отидем на ротация.

 
Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието