Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

4 януари '90, първо заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА СДС ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА "КРЪГЛА МАСА"

  НДК, зала № 6

  4 януари 1990 година, начало 15,00 часа

 
 
/продължение/

  Ако няма други бележки по точка 6, предлагам да преминем към точка 7. 
   

  Точка 7. "С решението по всеки проблем се определят срокът и начина 
  на влизането му в действие." 
   

  "Влизане в действие" предполага, че вземаме някакви решения, които могат да имат задължително законна сила. Бих записал: "и начинът за неговото осъществяване." Може да формулираме някои идеи, които да изискват законодателна инициатива или административно решение. Може да формулираме нещо, което трябва да бъде решено от правителството. 
   

  Ако вие отделите партията от държавата, не може да се ангажирате с това, че ще прокарате през правителството решения на "кръглата маса". 
     

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Ако запишем "начинът за неговото съществуване", означава, че ще проявим някаква инициатива. Някои решения могат да се осъществят по линия на Съюза на демократичните сили - примерно с решение на Координационния съвет.   
     

   РЕПЛИКА:

  Ако няма консенсус, не може да има и решение. 
   

  Сегашното правителство ще се вслуша в препоръките на "кръглата маса".
   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Надявам се. Но това не е автоматично гарантирано.
   

  Смятам, че въпросът за процедурната страна е важен и от гледище на целите, които си поставяме. Ние не изхождаме само от една ситуация, която не ни удовлетворява нито вас, нито нас, нито други сили. Ние изхождаме от една нова ситуация, която искаме да създадем. Трябва максимално да действуваме в този дух.
   

  Предлагам да се запише: "начинът и сроковете за неговото осъществяване". Това предполага съответно уважение към законните процедури или към вашите процедури.
   

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Предлагам да минем към точка 8.
   

  Точка 8. "Изказванията за излагане становищата на всяка делегация по определен проблем не могат да превишават 30 минути."
   

  Има ли бележки? Това е добре като ориентация.
  Няма бележки.
   

  Точка 9. "Всяка делегация има право да прекъсва заседанието за срок не повече от 1 час. Срокът на прекъсването не се включва в регламента за продължителност на заседанията."  

   

   БЕЛЧО БЕЛЧЕВ:

  Автоматично регламентът става 8 часа.
   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Да запишем: "не повече от две прекъсвания." Ако са необходими четири прекъсвания, ще бъде по-добро да прекратим заседанието и да се съберем на следващия ден.

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Прекъсването да бъде не повече от 1 час и не повече от две прекъсвания на ден.  

 
Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието