Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

4 януари '90, първо заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА СДС ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА "КРЪГЛА МАСА"

  НДК, зала № 6

  4 януари 1990 година, начало 15,00 часа

/продължение/ 

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Пропусната е една точка, която за нас е изключително важна. Става дума да ни се разреши да издаваме вестник, да имаме телевизионно и радио време, а също и да се предостави сградата на Съюза на демократичните сили, без които ние практически не бихме могли да работим.     

Това не е процедурен въпрос. Вчера си взехме бележка от казаното от вас по този въпрос. Да се договорим допълнително да проведем по този въпрос среща-консултация. Намирам тези постановки за логични, но не са процедурни. Вчера Георги Спасов заяви, че това го разглеждате като условие за започване на срещата на "кръглата маса". 

Бихме могли веднага да се договорим в началото на следващата седмица, но преди започване на разговорите на "кръглата маса" да се срещнем по тези въпроси. Не бих видял нищо лошо, ако нашият говорител, съобщавайки за "кръглата маса" в рамките на съгласувано съобщение, информира и за това, че въпросът е бил поставен от ваша страна сме се договорили допълнително да го обсъдим. Сега не сме готови да записваме каквото и да било решение, без да гледаме на този въпрос като въпрос, неподлежащ на обсъждане.     

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Независимо от това предлагаме този въпрос да бъде записан. 

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Необходимо е да се проведат консултации с телевизията, с правителството. 

АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ:

Мнението, че ръководим телевизията не е вярно, особено това се отнася за последно време. Необходимо е  да се разговаря с правителството. Телевизията е негова институция.  

ГЕОРГИ СПАСОВ:

Филип Боков каза, че въпросът ще бъде решен в Политбюро.  

АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ:

Не зная защо Филип Боков е казал така. Това е интересно заявление. Щом иска да бъде решен въпросът от Политбюро, трябва да го внесе. Сигурен съм, че Политбюро ще откаже да решава този въпрос, тъй като е правителствен. Нали искаме да се отделим от държавата. Как ще решаваме този въпрос? Това е нашият твърд курс.  

РУМЕН КРУМОВ:

Имаше предложение Българската телевизия да премине към Народното събрание.  

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Проверяваме каква е практиката на другите страни в това отношение.

АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ:

Парламентът е скептично настроен по този въпрос.  

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Друг е въпросът, че има обществен контрол по начина за използване на такава национална институция като телевизията. По принцип считаме, че и в случая трябва да мислим по този въпрос.  

Д-Р ПЕТЪР БЕРОН:

Да се запише някакъв срок за решаване на въпроса.  

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Бихте могли в съвместното съобщение да включим следното: представителите на СДС поставиха такива и такива въпроси. Говорителят съобщи, че тези въпроси ще бъдат отнесени до компетентните органи /но не и до Политбюро/.  

ГЕОРГИ СПАСОВ:

Без решение на този въпрос не можем да вървим към започване на разговорите на "кръглата маса".  

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Това бе вече отбелязано.  

Д-Р ПЕТЪР БЕРОН:

Не става дума дали да бъде решен или не този въпрос. Въпросът ще намери някакво решение. Става въпрос за формата, под която ще бъде решен. Не подлежи на разискване въпросът за разрешаване издаването на вестник.  

АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ:

Не виждам нищо лошо в това да се направят постъпки за издаване на вестник. Този въпрос не е дискусионен. Аз мисля, че се дискутира въпросът за телевизионно време. За издаването на вестника е необходимо да се направи съответно предложение.  

ЖЕЛЬО ЖЕЛЕВ:

Не можем да вървим по-нататък, защото сме с вързани ръце. Нямаме трибуна, няма къде да се събираме.  

ГЕОРГИ СПАСОВ:

Предлагам да уточним срок, в който да се разгледа въпросът. Ние имаме такива пълномощия от Координационния съвет: без вестник не трябва да сядаме на "кръгла маса". това трябва да ви съобщим категорично. Съгласно решението на Координационния съвет трябва да откажем разискванията на "кръглата маса".  

БЕЛЧО БЕЛЧЕВ:

Предлагам този въпрос да се третира отделно /в друг документ/ или, както каза другарят Александър Лилов – да се подготви предложение до компетентните държавни органи, което да се обсъди. Ясно е, че за издаването на вестник трябва да се направят съответни постъпки. Не е необходимо да се дискутира този въпрос. Това не е процедурен въпрос, който да засяга започването на разговорите на "кръглата маса". Като условие то може да се постави или в отделен документ, или да се подготви, ако сме се договорили, документът, чрез който ще се осигури решаването на въпроса.  

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Не бихте ли могли да включите въпроса в общото съобщение? Днес трябва да се даде съобщение за уточняването на процедурните въпроси. Да се съобщи, че консултацията е довела до следните резултати. Да се уточни текстът, който двамата говорители да обявят.  

ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ:

Добро е съгласието да има вестник. Опитът относно нашите заявки не е много приятен. От два месеца имаме заявка за вестник. Ако продължават тези неща да се решават по този начин...  

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Приемаме за сведение позицията на СДС, че това е въпрос, който считате, че трябва да бъде решен предварително, преди започване на разговорите на "кръглата маса". По принцип е естествено една опозиция да има своите възможности за изява на възгледите.

Това е един от въпросите, по който цялата ни политика на информация в момента се намира в едно не съвсем определено състояние. Вие имате такова искане. И ние смятаме, че това е необходимо. Трябва да се опитва към приемане на закон за печата, който да осигури свобода на печата и правила на поведение.
 

 

Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието