Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

4 януари '90, първо заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА СДС ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА "КРЪГЛА МАСА"

  НДК, зала № 6

  4 януари 1990 година, начало 15,00 часа

   

/продължение/

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Днес излизат някои от нашите организации с отделни декларации, които желаят да се присъединят към тази декларация, имате ли действително някакви принципиални възражения към това?   
 

Може да се включи текст, който призовава другите обществени организации да се присъединят към декларацията. Мисля, че това би удовлетворило и те с готовност, ако изповядват каузата, която застъпваме, ще се присъединят. Но те са взимали становище и не са участвали в изработването на декларацията. Аз мисля, че включването накрая на текста, с който отправяме апел към други обществени сили и организации, сдружения и т.н., да се присъединят, на практика отстранява този процедурен въпрос. 

Аз пак искам да повторя, че тези организации, няколко от тях, заявиха не само за своята готовност да участват в такава обща декларация, а бяха по същество първите, които споменаха тази идея и ние им обещахме да я споделим с вас, да споделим това предложение с вас. Това е фактическото развитие на въпроса. Така че аз нямам основание да се усъмнявам, че няколко организации, не обезателно всички, но няколко организации не само са готови, но желаят да го направят. 
 

Тогава трябва да променим името, заглавието на декларация не може да остане така. 

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

И тогава вече, разбира се, заглавието трябва да бъде променено. 
 
 

  Д-Р ТРЕНЧЕВ:

Присъединявайки се, те ще дадат пример и ще започне едно масово присъединяване на колективи, индивидуални граждани и т.н., с което ще се постави началото на една кампания, която за съжаление не беше направена преди решението. Мисля, че тук може да използваме и този момент.
 

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Могат непрекъснато да се присъединяват нови и нови.

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Тук не става дума за колективи, а става дума за национални организации.
 

Най-добре е все пак да бъдат представени трите организации, които преговарят в момента, с една декларация на"кръглата маса". Искам да отбележа, първо, официалните профсъюзи имат този пасаж, с който те се диференцират, различават от това, което ние тук казваме. Плюс това ние отбелязваме, че докато БКП един вид се извини, което е било направено от същата тази партия, респективно от предишното й ръководство и отчете това като грешка в своята декларация от 29 декември, Отечественият фронт не е направил това нещо. Отечественият фронт беше главният организатор и на митингите през май, и на много от акциите, които бяха направени по места, и досега не е коригирал тази своя позиция. Те досега не са излезли с едно становище, с което да си направят една преценка на действията си през този период и да кажат: да, тук сбъркахме, ние сме на такива и такива позиции, а сега ще се прилепват към всяка една декларация на всяка една друга организация. Това го намирам за некоректно най-малкото. 

Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието