Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

4 януари '90, първо заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА СДС ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА "КРЪГЛА МАСА"

  НДК, зала № 6

  4 януари 1990 година, начало 15,00 часа

   

/продължение/ 

БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: 
Другарю Луканов, мога ли да кажа две думи. Смущава ме това, че тук не се решаваме да жертваме нещо за решаване на въпроса. Аз разбирам, че Вие се безпокоите от това, че ще дадете известни плюсове на хора, които не го заслужават. Аз смятам, че сега обстановката изисква да жертваме много неща, за да спасим България. И това, което слушаме отвън, може утре да доведе до тези неща, че всички заедно ще трябва да правим още по-големи отстъпки. 

Затова на мен ми се струва, че ако ние сега не искаме да пожертваме някои наши желания, за да спасим България, то ние не сме готови да направим голямата крачка. Явно е, че са направени от хора, които трябва да отговарят. Но недейте сега и ние за по-дребни неща да направим още една грешка, тъй като за мен е уникална тази възможност – всички знаят, че има хора, които са против политиката на една партия или на друга, има демократични сили – да излезе една декларация , която колкото се може повече хора да я подпишат. Ако един е заявил едно, сега заявява друго, това не означава, че той не е направил една крачка в това направление. И не е въпрос да гледаме на това, че ние сега ще дадем някакъв авантаж на някого. Аз смятам, че искането действително е да се помогне, тъй като въпросът е критичен. Въпросът е критичен.   

Съвършено вярно е. 

Не е за даване на авантаж. Аз мисля, че неправилно сме били разбрани. Въпросът е за това нещо да има смисъл, да има тежест. Смисълът на това, което каза Петър Берон и останалите колеги тук, може ли да се очаква, че ще има тежест една декларация, която се подписва от Отечествения фронт, който преди няколко месеца беше главният организатор на митинги точно в обратната посока. 

  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ:

А не беше ли Българската комунистическа партия, която направи тази 

  ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Момент, но тя излезе все пак, направи пленум, взе решение, осъди политиката.
 

  АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ:

И те имаха пленум.
 

  ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Профсъюзите днес излизат с декларация, която е противоположна. Ние не мислим за това какво вие ще жертваме, за себе си в случая. Ние мислим за смисъла. Има ли смисъл от едно нещо такова?

БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ:

Аз съм уверен, че има смисъл, защото вие когато събирате подписи под някакви декларации на площадите, искате да съберете колкото се може повече подписи, защото това вече действа. И ако ние съберем подписи на тези, които са били против това, и сега дойдат тук, аз смятам, че това е именно, от които сега се нуждаем, колкото може по-широка подкрепа.

Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието