Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

4 януари '90, първо заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА СДС ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА "КРЪГЛА МАСА"

  НДК, зала № 6

  4 януари 1990 година, начало 15,00 часа

   

/продължение/

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Нека не се надпреварваме с декларации. Въпросът е толкова жизненоважен за нацията, че не бива други съображения, каквито и да било, да действат. Става дума за една етична позиция спрямо другите партньори, с които ние водихме консултации. Те изрично ни помолиха. Това беше тяхна идея да се обърнем към вас с предложение за съвместна декларация. Друг е въпросът приемате ли или не приемате. Но да ги поставяме в положение в крайна сметка те да изберат дали да подкрепят или да не подкрепят нещо, на което те са инициатори, аз го твърдя съвсем отговорно е абсолютно не етично, поне от наша страна би било много не етично. 

За кои организации става дума? Защото, ако е за профсъюзите, те се разграничават, първо, от решението на Политбюро. 

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Представете си, че профсъюзите се присъединят към тази декларации. 

  ГЕОРГИ СПАСОВ:

Те искат, което е абсурдно - референдум, което противоречи на международната...   

 АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ:
Да, но първата част им позволява. Първата част на тяхната декларация им позволява да се присъединят към този текст. 

  РУМЕН КРУМОВ:

Може ли такава безпринципност. Най-напред те казват ние искаме референдум и след това се присъединяват към една декларация, която изрично отхвърля референдума. Можем ли ние сега да правим референдум за Хелзинкските споразумения? И за виенските, и за целия процес?
 

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Аз не искам да удължаваме, но едно искам да ви кажа по въпроса за референдума. Аз зададох този въпрос и н Кърджали. Казах, добре, как си представяте референдум по това дали част от българските граждани да ползват конституционните си права или не? Що за демокрация е това.
 

Това е изключено.

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Отговорът, който ми дадоха там представители на Комитета за национално единство, е следният: ние не по този въпрос предлагаме референдум. Ние считаме, че моделът на решаване на националния въпрос, т.е. как оттук нататък трябва да го решаваме, трябва да бъде подложен на общонародно допитване, референдум или във всеки случай не е въпросът за право на избор на име. Това ми беше мисълта. Всенародно допитване по дългосрочните аспекти на националната политика, това, което започва оттук нататък. Защото ние всички сме наясно, че оттук нататък ще имаме трудности. Тези трудности са само начало.

 
Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието