Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

4 януари '90, първо заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА СДС ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА "КРЪГЛА МАСА"

  НДК, зала № 6

  4 януари 1990 година, начало 15,00 часа

   

  Точка 3: "Състав на делегациите. Съставът на делегациите е постоянен, като при крайно уважителни причини се допуска замяна със съответен заместник."   
   

  Тук е мястото да се каже, че двамата народни представители участвуват в лично качество, което означава, че те не могат да бъдат замествани.   
   

  Да. Това може да се запише. 
  Имам следната бележка. Какво налага все пак така твърдо да фиксираме състава? Имате ли някакви специални съображения? 
   

  Що се отнася до Българската комунистическа партия /не зная как е при другарите от БЗНС/ ние бихме искали по различни въпроси - по социално-икономическите въпроси, по въпросите на държавното устройство да променяме състава, като включваме хора, които имат подчертани компетенции в една или друга област. Това може да се наложи и поради отсъствие. Някои от нас имат ангажименти, които ще наложат понякога отсъствие. Това се отнася особено за другарите, които са в състава на правителството.   
   

  Нашето съображение е всеки нов човек да не се запознава наново с всичко онова, което се прави. 
  Нивото да бъде достатъчно представително. 
   

  А що се отнася до експертите по различните групи обсъждани въпроси, нашата следваща точка ще бъде: ние променяме нашето искане за броя на делегацията на 34 души. Това е съставът на нашия координационен съвет. Освен присъствуващите ръководители на организации към всеки ще има по още двама души. Те ще бъдат представители на различни направления и ще могат да оказват помощ по време на разговорите. Съображението ни е дискусията да не бъде камерна, а да бъде колкото може по-публична по отношение на нашите организации. 
   

  Ако вашата делегация стане 30 и повече души, то в този брой ще могат винаги да се включат експерти и хора, които могат да заемат отношение по всяка група разглеждани въпроси. 

   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Екипът, който води разговорите, може да бъде и по-малък. Какви мнения имате, другари?

   

   БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ:

  Възниква следният въпрос. Заседанието няма да изисква кворум. Заседанието може да се води, когато делегациите кажат, че са готови да водят разговор. могат да присъствуват и пет души от 34-те. Тогава може да се подбере достатъчно разнообразен състав, а да присъствуват тези, които са необходими за случая.

   

  Искам да внеса едно пояснение. Става дума за това, че само един човек от председателите на различните организации ще взема отношение по определените въпроси. Няма да се получи натрупване на много изискващи се и приказване до безкрайност.  

   

  Бих предложил да отпадне думата "крайно". Може да се запише: при уважителни причини.  

   

   БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ:

  Щом делегацията е съгласна, тя е съгласна като делегация. Няма гласуване от двете страни.  

   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Да отпадне думата "крайно".

  /Гласове: да./

   

  Това позволява, ако има и други народни представители, които не са към двете партии, а желаят да участвуват, има достатъчно място да се включат при същия статут.

 
Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието