Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

4 януари '90, първо заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА СДС ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА "КРЪГЛА МАСА"

  НДК, зала № 6

  4 януари 1990 година, начало 15,00 часа

  /продължение/

 
ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ: 

На нас ни е необходим вестник не само за да защитаваме нашите опозиционни становища, а и за да можем да влияем на масата отвън, която вика. С тези хора трябва да имаме достъпни контакти. А вестникът е най-добрият начин, за да имаме контакти. В интереса на общата кауза е абсолютно необходимо да имаме вестник.   

По този въпрос не спорим.   

Смятам, че помощта няма да бъде толкова в политическата подкрепа от страна на нашата делегация за необходимостта от вестник, колкото в материално-техническото осигуряване на вашия вестник. Това е мое лично мнение, като имам предвид нашите хартиени и печатни ресурси. 
 

Моето предложение е да се подготви по-цялостен проект за решаване на този въпрос, която да се депозира в съответните компетентни органи. Ние не сме компетентни да го решим. Вече Централният комитет на партията не взема решение относно другите вестници. Не ви заблуждавам. Може да проверите документацията на Централния комитет на партията.   

Ние поставяме въпроса пред официалната власт, която ръководи всички материални и други проблеми. 

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Ние се договорихме днес да разискваме по процедурните въпроси. По тях имаме пълномощия. Като стигнем до съществените въпроси. По тях имаме пълномощия. Като стигнем до съществените въпроси, и там ще имаме мандат. Това е въпрос, който трябва да се разгледа отделно. Въпросът ще бъде разгледан преди насрочването на започването на "кръглата маса".
 

Смятам, че това бихме могли да кажем в общото съобщение: такъв въпрос беше поставен. Страните се договориха, че този въпрос трябва да бъде разгледан в началото на следващата седмица /след 8 януари/. Решение на въпроса следва да се потърси преди започването на разговорите на "кръглата маса".
 

Предлагам този въпрос да не го разглеждаме като процедурен, а като отделен въпрос, поставен от делегацията на СДС. Нашият мандат не позволява да го решим и да го коментираме конкретно в момента. Ние ви декларираме.  

  ГЕОРГИ СПАСОВ:

Ние ще уточним текста, с който ще излезем в средствата за масова информация.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Нашият ангажимент е въпросът да се разгледа в рамките на мандата, с който разполагаме. В този дух да бъдат и коментарите.
 

  ГЕОРГИ СПАСОВ:

Става въпрос за четирите въпроса: сграда, радио, телевизия и вестник.

Продължение...

 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието