КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

 

14 май '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

    

  Национална кръгла маса

  Трето пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  14 май 1990 г., понеделник, начален час 18:13, закрито на 15 май в 1:45

   
    (продължение)

  КР. НЕВРОКОПСКИ: Уважаеми г-н председателю, благодаря ви за това, че ми предоставяте думата. Трябва да заявим, че много реплики станаха и под формата на реплика се правят изказвания. Аз съм упълномощен от УС на БЗНС „Никола Петков", който завърши своята работа на 12 и 13 май и ми възложи да изразя становището на земеделския съюз по въпроса за предстоящите парламентарни избори, които са насрочени за 10 юни. Моето изказване ще прозвучи малко по-различно от изказванията на всички, които се изказаха досега. То обаче е във връзка точно с темата и не се отклонявам във връзка с това, изборите да бъдат честни, равни, демократични и свободни, както всички призоваваме на КМ, обладани от идеята да гарантираме по този начин чрез мирния преход да отидем в едно демократично и правово общество.

  За ваша изненада делегацията на БЗНС „Никола Петков" е упълномощена да ви донесе до знание, че продължава да стои на становището, че в България не са налице достатъчно условия за произвеждане на изборите на 10 юни 1990 г. Според нас не са достатъчни декларации за това, че трябва да съществуват такива условия. Според нас е необходимо да съществуват реални условия за произвеждането на изборите, за да могат да отговорят на нуждата да бъдат те свободни, честни и равноправни. За да илюстрирам мисълта си, че не са налице такива условия и не е необходимо да се правим на слепци или да си затваряме очите пред истината, или, както аз понякога казвам, трябва да поставим пръста в раната, точно да отговорим на това, което съществува у нас. Като условия те не са достатъч­ни. Инак трябва да се заблуждаваме или някой не иска да види това.

  На първо място аз ще посоча няколко случая, с което ще илюстрирам мисълта си за това, че не са налице тези условия и изборите трябва да бъдат отложени. Дали ще бъдат отложени, то е отделен въпрос. Ние сме дали вече декларация от името на УС на БЗНС „Никола Петков", която ще бъде публикувана в печата вероятно утре. Преди всичко, за да бъдат равни изборите, трябва да има равнопоставеност на страните, които участват в изборния процес. Такава равнопоставеност според нас не съществува. Дори смятам, че тя е толкова очевидна, че не се нуждае да бъде обоснована такава теза. Как може да се говори за равнопоставеност, когато тиражът на в. „Дума", официозният партиен орган надхвърля тиража на всички опозиционни вестници, взети заедно? Как може да се говори за равно­поставеност, когато една от организациите, която ние считаме, че е основната сила или една от основните сили в СДС, има седмичен вестник, който излиза в 55 хил. тираж, в седмицата един път, а когато на отсрещната страна във ваше лице имаме един официоз, знаете какъв е неговият тираж? Как може да се говори за равнопоставеност, така ми каза г-н П. Симеонов, че ставаше дума за някакви листовки, които трябва да влязат в кръговрата на предизборната борба, когато искаме да бъдем честни и открити с издигането на лозунги, вие, доколкото той ми каза, разполагате или ще пуснете в тираж един милион бройки, а СДС е в състояние да пусне 100 хил. бройки? Този факт сам по себе си показва каква е равнопоставеността. Тук става въпрос за основни средства, чрез които се въздейства върху съзнанието на българския народ за свой избор. Явно е, че сега чрез вестниците вие стоите на една първа позиция, чрез която се руши тази равнопоставеност, която според нас трябва да е налице. Тя се руши и не може да съществува.

  На трето място, може ли да става дума за равенство, когато опозиционните сили все още не са възстановили организационните си структури или едва правят първи крачки да възстановяват някои от преди съществуващите. Как може да става дума за равнопоставеност, когато ние нямаме организационни структури, чрез които да гарантираме сигурност в изборния ден, ако щете, в изборната борба, в изборния процес? Не е необходимо да доказваме каква организационна структура се е противопоставила срещу нас само в лицето на БСП, за да може да не се говори за равнопоставеност.

  На четвърто място, все още официалните власти не са декларирали по какъв официален път, как ще бъде иззето оръжието, чрез което се всява страх в българския избирател. По какъв начин ние ще убедим, че оръжието, за което говореше тук уважаваният министър на вътрешните работи, ще бъде иззето, но никой досега не знае как ще бъде иззето, щом като официални ваши представители разполагат с това оръжие и то е в техните домове.

  На пето място, местните власти упражняват действия, изразяващи се в заплахи точно, и  обещания, които няма да соча какви са, които нямат нищо общо с желанието и декларацията на вашата партия да бъдат изборите свободни, честни и равноправни.

  Аз имам едно особено схващане и ако вие си спомняте на КМ в едно от първите мои изказвания казах, че първо трябваше да се произведат избори за местни власти, за да може да бъде разградена тоталитарната система. Иначе ние си.приказваме само за разграждане и за нейното разкрепостяване, а сега цялата власт, цялата политическа власт чрез съветите се упражнява само от вашата партия колкото и да са налице декларации, че държавните власти са разделени от партийните. Това е само една декларация. Налице съществуват по вертикала в ръцете на вашата партия чрез съветите и чрез местните органи на властта. Следователно тези държавни структури съществуват.

И на последно място, изявления от характера, чрез които се убеждават вашите последователи, и ние можем да се конкретизираме, ако е необходимо, че при една изборна победа от страна на опозицията, от страна на СДС, в който и ние стоим като една от главните сили, ще настъпи хаос и може да се стигне до масови убийства, изтезания, отмъщения. Това се внедрява във вашата членска маса. А; нямам право да кажа как я внедрявате, но фактите говорят, че една изборна победа би била твърде опасна за вас и затова трябва да се прави всичко възможно, за да се спасим от такива издевателства Това най-малкото е една провокация срещу нас, това най-малкото е една спекулация и недостойна политическа игра.

Затова в заключение всичко това налага за нас, за БЗНС „Никола Петков", да излезем с декларация пред българската общественост, пред българския народ, пред всички демократични сили е света, да заявим, че приказка е това, че съществуват реални условия, които да гарантират демократични, свободни и честни избори. Те не могат да бъдат нито демократични, нито свободни, нито честни, щом няма равнопоставеност.

И само една бележка, с която завършвам. Позволявам си, за да не ви отнемам време, само една дума. БЗНС „Никола Петков", ние сме негови представители и чрез него, представлявайки го, изразяваме убеденост, че сегашното еднопартийно, комунистическо правителство трябва да подаде оставка и да бъде заменено с временно коалиционно правителство, което единствено ще бъде в състояние да обезпечи и да подготви условия за демократична процедура, гарантираща равнопоставеност в едни избори, за които ние настояваме да бъдат отложени.

БЗНС „Никола Петков" поддържа първоначалната си позиция. Тук, на КМ, вие си спомняте, то не е приказка, аз ви призовавах към формулата: условия избори. И ние няма да бъдем изненадани, ако ни сервирате някакви резултати. Не искаме да се застраховаме с такива резултати, които внушават сега някои чрез вашия партиен официоз. Докато се страхувахте, сега вече 45-46 на сто давате. Не се съмнявам, че утре може да излезете и с 50%. Това е ваша работа. Но аз ви уверявам, че нашата първоначална позиция е права и без условия не може да се отиде към свободни избори. И затова настояваме изборите за ВНС да бъдат отложени за есента на 1990 г., за да се създадат необходимите условия за тяхното свободно, честно и демократично възпроизвеждане. Кой ще загуби от това? Сега може да възразяват колкото щат тук някои представители. Това е право на всяка делегация. Това е наше убеждение. Аз не го изразявам само като представител на нашата делегация, а то е изразено единодушно в резолюцията, която гласува УС на БЗНС „Никола Петков" на 12 ли беше или на 13 май 1990 г. Не става въпрос само за приказка, не става въпрос за декларация, а става въпрос за едно дълбоко убеждение, че такива условия не съществуват.

Благодаря ви за вниманието.

ПРЕДС. АП. ЛИЛОВ: Благодаря ви.

Филип Боков иска думата за реплика.

П. СИМЕОНОВ: Г-н Неврокопски изрази становището на БЗНС „Никола Петков". Той е в пълното си право като равноправен член на СДС да има самостоятелна позиция по какъвто и да е въпрос.

Що се касае до позицията на СДС като цяло, тя е, че съюзът с всичките си организации представлява в момента една силно развита организация. Имаме представители във всяко селище, организации във всяко селище. Те са на различни партии, на различни организации, но те съществуват. Може тези хора да са малко на брой, но ги има и са там.

СДС е една могъща организация като цяло и нашето общо мнение е, че ние вървим към изборите уверени в победата, уверени в това, че можем да наложим всички условия тези избори да бъдат честни, техните резултати да бъдат неподправени и това да бъде ясно на целия свят. Обективните интереси на всички политически сили в България изискват тези избори да бъдат честни. И аз съм убеден, че това се съзнава от ръководствата на политическите сили и ние ще направим всичко възможно наистина българите да гласуват тайно и честно. Благодаря ви.

ХР. СЪБЕВ: Простете, че се изказвам. Аз подкрепям г-н Неврокопски, че наистина най-правилно и най-честно е изборите да се отложат, тъй като няма равнопоставеност на условията. А иначе вярно е, че СДС си има структури.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Може би е време да дам думата и на нашата страна.

П. СИМЕОНОВ: Аз ви моля, г-н съпредседател, да давате думата чрез мен. Така е по процедура.

ПРЕДС. АП. ЛИЛОВ: Разбира се, това е много добре. Има думата Филип Боков.

Ф. БОКОВ: Благодаря, др. председател. Благодаря и на г-н съпредседателя, тъй като неговото изложение ме облекчи в това, което исках да кажа. Очевидно е, че в СДС има различни виждания по това, какви ще бъдат изборите. Благодаря на г-н Симеонов и затова, защото това, което каза г-н Неврокопски, ми приличаше малко на един сценарий, който вече е познат и е прилаган в България през 45-та-46-та година. Но искам да подчертая, че дори представители на Съединените щати неотдавна подчертаха, че в България са налице условията за провеждане на свободни и демократични избори, имам предвид делегацията на Националния комитет на Демократическата партия, която беше тук пре­ди две-три седмици и която и в момента се намира тука. Но не искам на тези проблеми да се спирам, тъй като мисля, че дискусията, която се разви, пак ни отклони настрана от споразуменията, които ние обсъждаме. Искам да дам някои пояснения по тиражите на вестниците, за които говори тук г-н Неврокопски. Не знам, предполагам, че на него му е известно, че от март тиражите на опозиционния печат и по-специално на в-к „Демокрация" се формират свободно. Хората свободно могат да се записват за тях и аз мога да кажа, че тиражът на „Демокрация" в резултат на това свободно записване е 306 хиляди. Освен това съм уведомен от правителството, че то е създало условия за увеличаване и за задоволяване на всички искания на опозицията за техните печатни органи. Освен тиража на в-к „Де­мокрация", който аз споменах, тиражът на в-к „Свободен народ" е увеличен на 100 хиляди и той стана всекидневник беше взето решение за това, тиражът на в-к „Подкрепа" също е увеличен на 100 хиляди броя. Свободно се формира, разбира се, и тиражът на в-к „Дума" и едва ли може тази страна на масата да се обвинява за това, че читателите в България са решили да изберат именно такова съотношение на различните издания. Благодаря ви.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: И аз ви благодаря. Заповядайте. О, извинявам се! Вие ще определите кой първи ще се изкаже.

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ: Имаше едно пояснение към изказването. Да поясним..

П. СИМЕОНОВ: Добре... Михаил.

М. МИХАЙЛОВ: Господа, като представител на БЗНС „Никола Петков" искам да направя известно допълнение към изказването на г-н Крум Неврокопски. Първо, аз напълно приемам и разбирам пояснението, което направи г-н П. Симеонов, че СДС е едно голямо съюзно обединение, което си е поставило за цел наистина да участва в изборите за ВНС и при това положение нашата делегация . наистина е равноправен член и тя с изказването на нашия приятел и другар Крум Неврокопски не се оттегля от участието в изборите, които ни предстоят за ВНС. Кр. Неврокопски поясни тревогата и вълнението на нашия Управителен съвет, който заседаваше на 13 май, в което бяха констатирани известни неприятности и констатации от цялата страна, за които докладваха нашите членове на Управителния съвет. Именно това нещо затвърди и доведе до едно общо впечатление, че в страната наистина по места, долу в низините на нашата страна се създава една особена психоза, разбира се, за която ние не виним централното ръководство на правителството и БСП. Ние разбираме, че сегашното ръководство на БСП и правителството са заинтересовани наистина в нашата страна да се проведат свободни и демократични избори, защото тези ръководства са приели официално обещание и гаранции да доведат страната до провеждането на едни свободни избори. Но по места нашите другари констатират едно разминаване с това желание и ние по митинги и събрания констатираме едно такова явление, което ни тревожи, защото определени сили и групи внасят смут в тези наши виждания.

Ето защо нашият Управителен съвет, разглеждайки позициите ни по различно време на констатациите и обстановката, която гарантира и щеше да гарантира тези условия, стигна до убеждението, че първоначалната ни позиция, за да се гарантират свободни и демократични избори, ще бъде именно онова наше виждане, което казваше, че най-хубави избори ще могат да се направят през ноември. Но ние, вследствие на решението, оставаме на позициите и ще участваме в изборите с всички наши сили и ефективи и ще работим наистина за едни честни и демократични избори, като ще спазваме толерантност, политическа и общочовешка култура, даваща ни основание да се представим пред българския народ и пред всички наши партньори на достойно равнище.

Благодаря ви за вниманието.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Благодаря ви и аз.

П. СИМЕОНОВ: Имаше по същество един въпрос от страна на Зелената партия, свързан с разискваните документи. И аз ви моля да дадете думата на тази партия.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Разбира се, моля, заповядайте.

ВЛ. СОТИРОВ: Аз искам да си задам въпроса преди контактната група да се е оттеглила, понеже усещам, че половината от КМ е против дамгосването. Аз лично бих го приел като една жертва в името на демокрацията, но много, които все още говорят от името на народа, смятат, че това е една непопулярна мярка. И може би те са прави. Другата половина има огромни резерви към паспортите. Аз самият не зная, но мога да си представя как би могло да се гласува с няколко паспорта да речем, в родното село с единия, в София с втория. Понеже усетих, че и двете половини някак си са сплотени около една идея да се вписва ЕГН, аз просто бих попитал присъстващия тук акад. Сендов, към когото и двете страни хранят еднакво уважение, възможно ли е технически и да се изпълни в реално време обработката на данните? Благодаря ви.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Бихте ли взели отношение, акад. Сендов?

БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря. Аз и без това имах желание, даже направих някои малки сметки. Ако смятаме, че в България ще гласуват не повече от 10 милиона, вземам кръгли числа, за да се смята лесно, това означава десет на седма души по един известен алгоритъм. Сортировката на такива числа става за N по логаритъм N време, т. е. ще бъдат необходими около десет на девета операции. С една машина, сравнително бавна, със 100 хиляди операции в секунда, сортировката на всички ЕГН в България може да стане за по-малко от 3 часа. Да смятаме, че ще има технически неудобства и т.н., да станат 30 часа, т.е. за два дни това нещо може да стане. Доколкото разбрах от моя приятел Кулишев, има текст в наказателния закон, че този, който гласува два пъти, носи съдебна отговорност. С доверието на българския народ към електрониката, като се каже, че след изборите ще се направи сортировка на гласувалите и всеки, който е гласувал два пъти, ще излезе на принтера на машината и ще бъде даден под съд аз смятам, че при такава уговорка нещата могат да станат много интелигентно. Това означава, че когато се правят изборните списъци, е хубаво в големите райони те да се записват на магнитен носител, така че да може след това централно всички да се съберат и да няма повторна необходимост да се въвеждат и да се запазят като един архив, по който могат да се правят и други проверки. Още повече, че при една такава проверка ще може да излязат и някои погрешни ЕГН. Също така ще се види, че може би някой е гласувал, без да има право да гласува, защото е под определената възраст, което също личи от ЕГН. Смятам, че това технически е напълно възможно.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Благодаря ви, акад. Сендов. Бих искал да се посъветвам с вас, г-н Симео­нов, дали няма да бъде добре, преди да се оттегли контактната група, да изслушаме и секретаря на ЦИК, г-н Попов. Може би той ще има какво да ни каже по този въпрос?

П. СИМЕОНОВ: Да, не възразявам.

Д. ПОПОВ: Благодаря ви, г-н председател. За мен бе твърде интересно да чуя всички ваши съображения. Ние сме ги обсъждали неведнъж в ЦИК. За съжаление в изработените списъци липсва ЕГН. Това се дължи на утвърдения образец с Указ №10. Нас ни уверяваха, че е много трудно да се прибавят към изготвените вече списъци ЕГН. Безспорно, те са една гаранция и след обработката на резултатите след изборите наистина ще излязат нарушителите, които ще имат недобра участ, тъй като ще трябва да отговарят за извършено престъпление.

Но тук стои следният въпрос. Тези нарушения до какво ще доведат? Само до констатацията, че нарушителите трябва да отговарят или ще има касиране на изборите, т.е. на резултатите? Това е въпрос, на който не може веднага да се отговори.

Аз мисля, че ако ние използваме една система, за която говори акад. Сендов, ще имаме по­добри гаранции от досегашните. Ние отидохме с едно решение към използване на личните паспорти и вписване в тях и срещнахме протести от някои отговорни служби в нашата държава, че това е едно нарушение на Закона за паспортите и че някои граждани ще се страхуват от това, че забележката „гласувал" може да го злепостави в бъдеще. Вероятно основание за това има. Но ние приехме, че е по-добре да отидем към едно по-малко зло с цел да отстраним едно по-голямо зло.

Искам да ви уверя, че в ЦИК има дух на сътрудничество, на конструктивизъм. Ние продължаваме да търсим вече цял месец най-верните, най-точните средства да изразим смисъла, духа на този закон, който, вън от съмнение, съдържа много неточности, които правят възможни много затруднения при произвеждането на изборите. В много отношения считам, че ние намерихме изходи от това качество, извинете ме за израза, на закона. Сега остава големият въпрос: дали са достатъчни отметките в паспортите, дали унижаващата ни в известен смисъл употреба на един индикатор може да реши този въпрос? В интерес на истината трябва да кажем, че той по-сполучливо ще осигури достоверността на гласуванията. Наистина е прав г-н Воденичаров, че химията може да намери начин да се пребори и с този индикатор. Но при нашите условия, при обстановката, в която се намираме, ми се струва, че трябва да проявим една наистина висока политическа зрелост, да отидем към един консенсус, който да предпочете едно или няколко средства или изходи, или начини, които да ни гарантират наистина достоверност на гласуването. Всъщност разковничето е в гласуването.

Има ли опасност да гласуват няколко пъти едни и същи лица? В ЦИК има сигнали, които ни се изпращат от различни места, за установени грешки в избирателните списъци. Грешки винаги може да бъдат допуснати. Ние нямаме доказателства засега, че това са умишлено внесени неточности. Би могло да се направи нещо, да се проверят списъците, и то да се проверяват не само от избирателите, а да се проверят именно от тези форми на обществена помощ, каквато ние с удоволствие считаме, че може да намерим в обществените съвети, които сега са едни от въпросите на споразумението, с което в проекта се запознахме и за което трябва да благодарим на нашата комисия, че аз бях поканен да участвам. Така че съм запознат с основните негови моменти. Уверявам ви, че това е едно наистина хубаво споразумение, доколкото то говори за толерантност, за добра воля, за конструктивизъм и е тотално в съдействие на ЦИК.

Господа, тук става дума за правни и фактически механизми, които да ни позволят да се доберем до истинската воля на гласоподавателя. Това е основното. Ние имаме едно такова убеждение в себе си, това е и нашата молба към този форум, който дълбоко уважаваме, тъй като ЦИК не е нещо друго, освен рожба на вашата политическа воля, да се намери споразумение, да се намери консенсус, на който ние като един надпартиен държавен орган, в който вие имате своите представители при равни условия, да можем чрез тези механизми наистина да произведем едни избори, от които нашият народ има нужда. Искам да ви кажа, че ако става дума за ВНС, ние виждаме, че тези избори са велики, защото залогът за тези избори е велик. Става дума за бъдещето на България. И когато аз ви казвам това наше виждане, то е виждане на нашия уважаван председател г-н проф. Живко Сталев, на ръководството на комисията, мое лично виждане. Аз се вълнувам. Залогът наистина е голям и той заслужава да направим отстъпки и компромиси в негово име. Аз мисля, че НКМ, към която сега са насочени очите на цяла България, е в състояние да намери един такъв компромис. Ако тази вечер това е невъзможно да стане, позволете ми, не зная дали имам това право, да се обърна към вас с едно предложение. Нека да обсъдим и приемем останалите моменти от това споразумение, да направим една голяма крачка напред и да помислим едно денонощие, или по-малко, за онова, което трябва да приемем като начин, който да даде най-голяма доза на вероятност за справедливост, за точност при гласоподаването, Гласоподаването е разковничето в тези и във всякакви други избори. Ако ние успеем да разсеем съмненията, за които има твърде много основания и от миналото, и от настоящето, от близко и далечно минало, ние ще вдъхнем доверие в политическите сили и в народа, че изборите ще бъдат честни. Ако има някоя институция, не искам да засягам останалите обществени и държавни институции, която най-много би искала тези избори да бъдат честни, да бъдат справедливи, уверявам ви това е ЦИК, тъй като тя няма никакъв политически интерес, нито личен интерес да отива към други виждания.

Много ви моля да не разочароваме българския народ, който е тръгнал към избори. Нека да помислим за изхода от този труден момент. Ако той беше лесен, ние щяхме и без вашата воля да го намерим и да го предложим. Ние много настоявахме за това събиране на НКМ. Ние чакаме този консенсус. Искам да ви благодаря и за други консенсуси, няколко, в други отношения, които ни позволиха да вземем справедливи и точни наши решения и дадохме указания за начина на произвеждане на изборите.

Сега остава само този въпрос. Мисля, че всичко останало, което е свързано с него, има своето значение, но то не е решаващо, то е второстепенно, третостепенно. Не бива да бъдат подценявани тези проблеми, но пак най-важният е този гласоподаването. Искам да ви кажа, че според нашето виждане, присъствието на обществените сили, независимо откъде идват те, които са насочени към един обективен контрол, но контрол обществен, без намеса в работата на ЦИК (такива неща не е имало) и в районните избирателни комисии в хода на самия изборен процес, т.е. в изборния ден, ще има голямо значение. Когато там стоят представители на политическите сили, а те са, естествено, застъпниците на обществените съвети, каквито споразумението предлага, знаем, че има и други хора за честни, и общественици, за честни избори, очакваме гости от чужбина, мисля, че мнозина биха се стъписали пред възможността да злепоставят и родината, и всички политически сили с опити за едно подправяне волята на гласоподавателя.

Благодаря ви, господа, за вашето внимание.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: И аз ви благодаря, г-н Попов, за вашия ценен принос в дискусията на КМ. Предоставям думата на др. Е. Масларова.

Продължение... 

 
Начало на тази страница
Обратно към първа страница 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието