КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

 

14 май '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    

  Национална кръгла маса

  Трето пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  14 май 1990 г., понеделник, начален час 18:13, закрито на 15 май в 1:45

   
    (продължение)

  М. НЕДЕЛЧЕВ: Уважаеми дами и господа,

  Ние искаме да изразим преди всичко съжаление, че прекъснахме нашите дискусии на КМ. Струва ми се, че въпросите, които се натрупаха, не биха могли, естествено, да се съсредоточат само около проблема за изборите. За нас проблемът е политически и ние не бихме могли да имаме прагматичен подход към предлаганите споразумения така, както ни предлага например г-н Пирински. За съжаление нашият подход е друг. И когато ние разглеждаме тези споразумения във връзка със създаването на гаранции за произвеждането на свободни избори, споразуменията за радиото и телевизията, за изборната борба по радиото и телевизията, нашият подход, отново ще подчертая, е политически. Той се съсредоточава около проблема за това, доколко БСП всъщност е отделена от държавата. Ние сме убедени,че такова разделяне в този момент все още не съществува. Напротив, ние наблюдаваме един обратен процес, процес, при който, така да се каже, парцели от държавното стават собственост на БСП.

  И аз искам да дам няколко конкретни примера в това отношение. Струва ми се, че този политически проблем е извънредно важен. Така например аз, за да не вземам думата отново, просто ще разглеждам паралелно двете споразумения Споразумението за изборите и Споразумението за радиото и телевизията. Просто искам да посоча няколко примера в това отношение.

  Така например ние смятаме, че начинът, по който беше отразено посещението на г-н Луканов в чужбина, впрочем няколко негови посещения, представлява, включително с коментара на Тома Томов, един твърде драстичен ход в предизборната борба. А в същото това време посещението на председателя на Координационния съвет на СДС Желю Желев навсякъде в страни, където има кореспонденти на БТ, не беше отразено. Не всеки ден българи се срещат нито с г-жа Тачър, нито с други видни представители на европейските страни.

  Същевременно ние смятаме, че това споразумение, което сега ни се предлага да подпишем, вече функционира от месец и половина може би. То функционира като реалност за всички хора, които ръководят радиото и телевизията, и особено радиото. Например забранено е на районните радиостанции да водят въобще каквато и да е политическа агитация, което, естествено, утежнява и ще утежнява възможността на кандидатите, издигнати по мажоритарната система, да се представят пред своите избиратели. А това е цяла система, като имаме предвид и радиоточките и всички други форми на радиопропаганда. На тях им е забранете въз основа на едно изречение, според което програмните схеми се определят от центъра от София. И това споразумение е в ход. Също така били са правени бележки на работещи в радиото и в телевизията да не участват въобще в каквито и да е форми на политическия живот именно защото те правят програми. А в споразумението не е точно в този вид казано. Освен това правени са бележки на радиоработници, че те не дават отпор, така да се каже, при пропагандиране на едни или други политически възгледи. И то от хора от името, така да се каже, на Комунистическата, сега Социалистическата партия.

  Същевременно ние смятаме, че в редица програми, които са дългосрочни, отдавна са програмирани, продължава да се води по същество комунистическа пропаганда. И тя също така участва в този ход на предизборната борба

  И нещо, което е за нас най-опасно, най-неприятно, струва ми се, че в този момент се прави едно прехвърляне на имущество, което по същество е държавно, народно. И това прехвърляне е в парцела на БСП. Конкретен пример. Беше създадена фирма, която събра на едно място всички мерцедеси, които фучаха из София. Но тези мерцедеси бяха не само на хора от комунистическата партия, те бяха мерцедеси на министри, те бяха мерцедеси на хора, които работеха в системата на Държавния съвет. Защо беше създадена партийна фирма, където всички тези мерцедеси бяха събрани? Ние изразихме и в разговор с представители на г-н Берлусконти /Берлускони?/ нашата загриженост, че в момента се продават части от българското национално пространство. Защо например не бяха питани, в случая аз просто изразявам голямата тревога на нашите избиратели от Бургаски окръг, защо не бяха питани те, когато се предлага на г-н Максуел да закупи резиденцията „Перла", където е заграден целият Маслен нос и е заградено едно огромно пространство от Бургаски район? Какво означава тази продажба и кой я продава? УБО! Какво стана УБО? Собственост на Комунистическата партия, сега Социалистическа, или УБО беше една държавна институция? Къде всъщност отиват всичките тези пари? Ние сме крайно притеснени. Г-н Пирински изрази преди време на една от нашите дискусии, че има решение на Висшия партиен съвет да бъдат предоставени ниските тела на партийните домове на библиотеките. Това не се прави въпреки многобройните съобщения. Ето хората от Софийската градска библиотека започнаха да опаковат своите книги, които гният, и то гният от години, и същевременно на площад „Славейков" се отвори един голям предизборен клуб, който дублира един друг достатъчно голям предизборен клуб на пл. „Демокрация". Ние смятаме, че този голям предизборен клуб на пл. „Славейков" е излишен. Беше казано, че ще се предоставят ниските тела на библиотеките, но се оказа, че те се предоставят срещу един огромен наем от 30 хиляди лева и повече, което би означавало, че тези библиотеки няма да имат възможност да попълват своите фондове.

Следователно за какво са тези пари на БСП? Очевидно, за да води своята предизборна кампания, очевидно тя, смятайки може би с основание и ние сме убедени, че е така, че ще мине в опозиция, тя бърза да натрупа някакви състояния, които да й позволят и в бъдеще да води своя пълноценен живот, както е свикнала на широка нога. Но ние сме притеснени, че това имущество, което в момента става имущество на Социалистическата партия, е по същество народно имущество. И всичко това за нас е свързано, целият този комплекс от проблеми е абсолютно свързан и за радиото, и за телевизията, и за имуществото, и за формите на предизборна борба.

И последното. Ние сме много притеснени от това, че независимо от декларациите на представители на БСП, че ще водят своята предизборна кампания не срещу личности, а като борба на идеи и на платформи, във в. „Дума" се настани един нетърпим булеварден език. Неслучайно една от страниците на този вестник беше кръстена „Булевард". Това е булеварден език. Ние сме абсолютно възмутени от начина, по който се води тази предизборна борба срещу личности, чрез формите на оклеветяване. Аз ще дам един конкретен пример. Не само от в. „Дума", а от в. „Народна армия". Във в. „Народна армия" беше казано, че проф. д-р Елка Константинова председателка на Радикалнодемократическата партия, е използвала пасажи в друга своя книга от книга на своя баща. А това е книга, която е писана съвместно от покойния баща на проф. Константинова, Георги Константинов, и от нея. Тя включва в своята нова книга пасажи, които тя самата е написала. Тя е съавтор. Тя дава опровержение, но това опровержение не излиза. И т. н.

Всичко това е нещо, което ни притеснява изключително, защото ние смятаме, че точно по този начин се създава в подсъзнанието на българския народ, в колективното подсъзнание на българския народ, образът на врага. И когато прекалено много говориш, когато непрекъснато говориш за това, че другата страна те заплашва с агресия, ти пораждаш агресия по този начин. Ние сме притеснени от това.

Благодаря за вниманието.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: И аз ви благодаря. Има думата за реплика Ф. Боков.

Ф. БОКОВ: Др. председател, аз съжалявам за тона на г-н Неделчев. Той може би малко се увлече, тръгна от телевизията, свърши с УБО, мерцедеси и т. н. Ние бяхме стигнали донякъде в обсъждането на тези конкретни споразумения, които трябва да подпишем.

Мисля, че трябва да оставим читателите сами да преценяват кое издание е булевардно и кое не е. Те всички се намират в будките за разпространение на печата и там много лесно може да се види срещу кого се отправят персонални нападки и срещу кого не се отправят.

По въпросите, свързани със споразумението за радиото и телевизията. Аз мисля, че досегашното прилагане на споразумението за радиото и телевизията въпреки някои претенции, които може да има едната или другата страна към практиката на прилагането, е все едно един израз на някакво, макар и минимално доверие, което съществува на настоящата КМ, тъй като споразуменията и досега не са подписани и ние очакваме да бъдат подписани тази вечер. Но те са в действие от около 20 дни. И аз смятам, че ние поне от този факт имаме основание да бъдем доволни.

Струва ми се, че в споразуменията са предвидени и всички механизми, по които различните участници в КМ могат да отправят едни или други претенции във връзка с действието на тези споразумения в предизборния период. Предвиден е съвет по възраженията към Парламентарно-обществената комисия към НС по радиото и телевизията. Ние сме на мнение, че този съвет по възраженията трябва да започне да функционира колкото може по-скоро, тъй като самите ние имаме също претенции към ръководството на телевизията, а, разбира се, и към отсрещната страна на КМ. Въпреки споразуменията например СДС продължава в нормалните новини да чете декларации. Такива случаи имаше на 4 и 5 май. И те не останаха незабелязани от нас, а пък и от нашите зрители. Ние имахме договорка, че след започването на работа по тези споразумения, декларации няма да се четат в нормалните новини, а ще се излъчват в програмното време на всяка от партиите.

Що се отнася до това, дали е забранено на районните радиостанции да излъчват политически предавания, вероятно г-н Неделчев не е прочел достатъчно внимателно споразуменията. В споразуменията за временния статут на радиото и телевизията е записано, че от принципите на тези споразумения се ръководят и районните радиостанции. Нещо повече, ние проведохме една среща на контактната група с ръководството на Комитета за радио, на която в доста конструктивен дух успяхме да се уточним за начина, по който ще тълкуваме тези споразумения, тъй като действително имаше някои съмнения и някои възражения по начина, по който се тълкуват споразуменията.

Има обаче един въпрос, който според мен е принципен. Той фигурира в споразуменията и беше споменат от г-н Неделчев, но според мен не е намерил достатъчно доброто си разрешение. Известно е сега, когато са регистрирани кандидати за народни представители, че има няколко души журналисти в телевизията, които са се регистрирали като кандидати на определени партии. Стои въпросът: ще имат ли те този достъп в националния ефир сега, когато са кандидати, който имат в качеството си на работници в радиото и телевизията, и няма ли това да постави в неблагоприятно положение всички останали кандидати за народни представители? Очевидно това е проблем, който трябва да се има предвид. И аз апелирам към КМ да постигнем съгласие да отправим този проблем за решаване от Парламентарно-обществената комисия в НС.

Що се отнася до това, дали по радиото или телевизията се води комунистическа пропаганда, ние имаме малко по-различно виждане. Струва ни се, че има предавания, които водят пропаганда, насочена почти неприкрито срещу нашата партия, и сме изразявали това си становище нееднократно и ще продължим да го изразяваме тогава, когато случаите станат драстични.

Без да съм специалист по въпросите за фирмите, мерцедесите и т.н., аз мисля, че в печата беше отразено, че тези фирми, които се занимават с бившите мерцедеси на УБО и т.н., те са в държавни фирми, а не в партийни фирми, и средствата отиват в държавния бюджет, фирмата, която е образувана, поне аз така разбрах от това, което беше съобщено в печата, става дума за държавна фирма, а не за партийна фирма. Има друга партийна фирма, която също се занимава с автотранспорт, но не там са мерцедесите и чайките, ако това не ви е известно. Може би не сте достатъчно разбрали това, което е написано във вестника.

Това са проблеми, които излизат извън сферата на нашата тазвечершна дискусия. И аз бих предложил да отидем там, където бяхме преди да се изкаже г-н Неделчев, за да видим можем ли наистина да постигнем някакво съгласие по този важен въпрос, който стои пред нас.

В отговор и на някои реплики, че нашата партия е заинтересована да има не двойни и тройни, а петорни гаранции за това, че изборите ще бъдат свободни и демократични. Може в това да не се съмнявате. Ние искаме да види не само българският народ, но да видят и хората зад граница, че действително България е способна да проведе едни свободни и честни избори, без никакви нарушения и без никакви измами.

Благодаря ви.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: И аз ти благодаря. Позволете ми в качеството ми на председател да ви приканя към две неща.

Първо, бих ви помолил да се върнем към основния въпрос, който обсъждаме и по който всички разбираме, че е много важно да вземем решение тази вечер.

Второ, моля ви да се върнем към добрите традиции на дискусията около КМ, към една по-голяма конструктивност и спокойствие, за да намерим, първо, решението, което търсим, и, второ, да не създаваме впечатление в българския народ, че нещата отиват отново към изостряне, а да вървим към изборите и чрез КМ чрез едно спокойствие и чрез един тон, който би трябвало да характеризира цялата предизборна борба.

Бихте ли приели предложението, което ви направих преди малко, да прекъснем примерно за половин час, за да дадем възможност на контактната група да търси решение?

П. СИМЕОНОВ: Г-н съпредседателю, въпросът сега е за трите споразумения. В момента ние разискваме въпроса за първото споразумение за честни избори. Вече изказванията се прехвърлят по следващите споразумения, свързани с телевизията. Ние трябва принципно да се разберем ще работим ли и по трите споразумения, да се изкажат съображения и по трите документа и тогава да отиде контактната група, вече взела предвид различните мнения, или да дадем една почивка, след която ще очакваме само първия документ. Струва ми се, че прекалено ще удължим времето. Нека да се изкажат съображения и по следващите два документа и тогава вече да направим почивка и да преминем към подписване. Още повече, че аз не виждам някакви особени различия в изказалите се мнения.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Аз приемам вашите предложения. Можем да продължим дискусията тогава и по другите два документа.

П. СИМЕОНОВ: В този смисъл бих искал да кажа, че темпераментното изказване на г-н Неделчев е въпрос на темперамент, но в съдържателен план то беше много пълноценно и не бива да бъде подценявано. Просто това, че той пламенно е говорил, не означава, че невярно е говорил. Както и да се говори спокойно, не означава, че се говори истина. 

(Смях от страна на представителите на СДС.)

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Най-добре е да се говори спокойно и вярно.

П, СИМЕОНОВ: Разбира се. Но това е въпрос, в крайна сметка, и на характер, и на много други неща. Политическите предавания на БТ наистина събуждат загриженост. И тук бяха споменати наши декларации, четени в новините. Но тези декларации бяха четени, като бяха разчетени минутите от декларацията на г-н Ф. Боков, която също беше четена в централната информационна емисия. В БТ по един необичаен начин, без да сме постигали никакво споразумение по този въпрос, беше премахнато например предаването „Актуална антена". Бяха премахнати предаванията изцяло по вътрешнополитически проблеми. Вътрешнополитическата публицистика погина. Стоят готови предавания в телевизията, подготвени предавания по вътрешнополитически проблеми, и не се пускат, защото те разискват положението в страната икономическо, политическо и т.н. И това се прецени от някои политически сили като нещо, което накърнява техните интереси. Аз съм съгласен, че разкриването на действителното положение в България икономическо и политическо не е в интерес на БСП. Съгласен съм с това нещо, но това не означава, че в надпартийната телевизия трябва да се намесваме и да спираме предаването „Актуална антена". Има време за него. Има време и за останалите вътрешнополитически предавания в телевизията. По този въпрос бихме могли още дълго да разискваме. Г-н Корнажев искаше да направи една реплика и аз ви моля да му дадете думата и тя ще бъде значително по-кратка от репликата на г-н Боков.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Веднага ще му дам думата, но много ви моля да бъдем много точни във фактите, защото нашата партия не е забранявала и не може да забрани „Актуална антена", още повече, че начело на тази „Актуална антена" стои член на ръководен орган на нашата партия. Иван Константинов е член на Комисията по етика на нашата партия. Но няма значение това, ние не сме забранявали и не се занимаваме с такава дейност. Не сме забранявали такава рубрика и аз ви моля за коректност, когато ни обвинявате в такива неща. Заповядайте, г-н Корнажев.

П. КОРНАЖЕВ: Аз искам да направя точно реплика по повод на изложението на г-н Боков. Г-н Неделчев е прав, защото говори по два важни факта, които се отнасят до равенството в изборите. Въпросът за собствеността и въпросът за владеенето не са без значение. Аз ще добавя само два факта. Аз зная истината, че към партията има друг гараж с волги, които обслужват и Висшия партиен съвет. Но става дума за ГК на партията, който, доколкото ми е известно, се намира в сграда, която навремето е била собственост на БЗНС. След това е била отчуждена и на нас не ни е ясно, поне на мен като юрист, на какво основание сега се владее от ГК на партията. Това е един от случаите, но те не са един.

Що се касае до тона на телевизията и на в. „Дума", ще посоча само два случая и приключвам. Имаше статия, в която се говореше за някои българи, които били хлебарки. А наскоро един уважаван журналист Асен Агов, беше наречен „самонадеяно момче" и беше наподобен на Дориан Грей. Това не е стил на предизборна борба. Благодаря.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Кой желае думата още?

П. СИМЕОНОВ: От нашата страна има няколко желаещи. Единият е г-н Пламен Даракчиев и аз ви моля да му дадете думата.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Да, но преди това др. Боков иска думата за една реплика.

ФИЛИП БОКОВ: Аз искам още една реплика, много по-кратка от тази на г-н Корнажев. Мен например опозиционният печат ме нарича „фашист". Но аз не смятам, че от това трябва да се засягам. Смятам, разбира се, че е недостойно, но мисля, че е излишно да минаваме в такива взаимни обвинения. Дайте по-добре да се концентрираме по същество...

ГЕОРГИ СПАСОВ: Кой опозиционен печат, кой вестник ви нарича така?

ф. БОКОВ: В. „Демокрация".

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Заповядайте, г-н Даракчиев.

ПЛ. ДАРАКЧИЕВ: Става дума за споразумението за свободни избори. Аз бих искал да уточня тук един такъв много важен въпрос. Отговорността за тези избори, за този така важен акт в нашата страна, преди всичко носи правителството, а чрез него и управляващата партия. Ако трябва да сравним положението на опозицията и на управляващата партия и на правителството, то нещата се свеждат до това нашето задължение, на опозицията, е да спазваме законите и да съдействаме, докато задължението на правителството е да ги изпълнява, да ги привежда в действие. От друга страна пък, управляващата партия образува правителство, има влияние в това правителство и точно затова се учудвам на някои моменти в споразумението. Струва ми се, че това е излишно отделяне на отговорността, ако мога така да се изразя. Става дума за стр. 5, където е указано, че общинските народни съвети осигуряват безплатно, след предварително уточняване, помещения за разясняването на закона. По-надолу пак е указано, че политическите сили, подписали това споразумение, да организират отпечатването на закона за избиране на ВНС и на разясненията. Също така и на стр. 6 има отбелязани неща, като нарушенията по чл. 52, ап. 4 на Конституцията и чл. 2, ал. З от Закона за политическите партии, да се пресичат и преследват с цялата строгост на закона.

Аз мисля, че става дума за споразумение между две политически сили и не е наша работа, на опозицията, да се вмесваме в работата на правителството. Струва ми се, че управляващата партия не вярва на собственото си правителство. Иначе как да си обясним току-що прочетените неща? Т.е. нека правителството и съответно администрацията си поемат техните отговорности. Това имам предвид. Считам, че тези неща, които задължават политическите сили да оказват влияние върху общински съвети или върху правителството да изпълнява законите, нямат място в едно такова политическо споразумение.Благодаря.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: За реплика има думата проф. Янков, след това г-н Неврокопски.

АЛ. ЯНКОВ: Другарю председател, уважаеми колеги.

Аз нямах намерение да се изказвам, тъй като за мен беше много важно предложението, което беше направено да вървим към конкретизиране на споразумението. Но много съм учуден и не мога да премълча това, което г-н Даракчиев тук съобщи. Аз мисля, че той не е от новите участници на КМ, за да се учудва защо има такъв текст. Предлага се на МС да организира отпечатването на закона и т.н. Та тъкмо за това беше създадена тази КМ. Тя не само на правителството правеше предложения, тя отправяше предложения на парламента, нейни представители участваха в органи на парламента. И вие сега се учудвате. Какво предлагате? Да се снеме това? Тази КМ да не предявява никакви искания? Аз се учудвам. И това е не само отклонение от конструктивния разговор, просто или не съм ви разбрал, или вие не разбирате какво е предназначението на КМ. Моля да ме извините, но искам директно да ви кажа това, защото действително ние тук толкова месеци работим за това да се постигне политически консенсус, който след това да стигне до правителството, до администрацията, до парламента, до обществеността, и изведнъж на 14 май идва един от нашите колеги и казва: какво правите вие, какви са тези споразумения, как се месите в работата на правителството?

Моля ви се, много ви уважавам, уважавам и това, което казвате, но не мога да се съглася абсолютно с нито една от изходните ви позиции и заключения. И моля, др. председател, в такива случаи обикновено председателят съобщава, че това е вън от темата, ако се спазват принципите и на ООН.

Д. ЛУДЖЕВ: Може ли едно пояснение. Аз мисля, че бяха излишни тези пламенни думи на г-н Янков. Действително стана малко объркване в смисъл, че Пл. Даракчиев чете предишния вариант. В последния проект се казва „Предлага се на МС да организира отпечатването на Закона за избиране на ВНС и на разясненията на документа на ЦИК по прилагането му за нуждите на кампанията сред избирателите". И той специално на това набляга и не става дума за това, за което вие говорите. Именно набляга на това, че НКМ трябва да вмени, така да се каже, определен дълг на правителствените и на държавните органи. Благодаря.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Заповядайте, г-н Неврокопски.

Продължение... 

 
Начало на тази страница
Обратно към първа страница 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието