КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

 

14 май '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

    

  Национална кръгла маса

  Трето пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  14 май 1990 г., понеделник, начален час 18:13, закрито на 15 май в 1:45

   
   

  (След почивката) 

   (1.15 часа) .

  ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Дали са готови документите?

  П. СИМЕОНОВ: Добро утро на всички.

  ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Да, наистина можем да си кажем „Добро утро".

  ХР. СЪБЕВ: Дал бог добро.

  ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Чудесно.

  П. СИМЕОНОВ: Аз бих искал, уважаеми г-н съпредседателю, да кажа няколко думи. Ще ми позволите ли?

  ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Разбира се, ще ви изслушаме с интерес.

  П. СИМЕОНОВ: Това е може би последното заседание на КМ, която отбеляза един етап в политическото развитие на България. Когато седнахме в началото, беше в първите дни на януари, от едната страна седяха хора, които се събираха по полутайни квартири, водеха полулегални разговори и бяха въодушевени от една мисъл демокрацията в България. Това беше групата на поникващата българска опозиция, или делегацията на СДС. Едната част от тази опозиция, в лицето на представителите на БЗНС „Никола Петков", БСДП, Клубът на репресираните и други, участваха в борбата за демокрация като организации и като отделни личности още преди 9 септември 1944 г. Сред нас има хора, които познават добре фашистките затвори, а техни близки са избити от фашисти. След 9 септември при подмяната на Хитлеровия със Сталиновия тоталитаризъм тези хора и организации понесоха отново удара на диктатурата. Мнозина от тях излязоха от фашисткия затвор, за да влязат в новия. Много са страданията на тези представители на СДС и ние сме горди, че те са сред нас, като продължават да защитават ценностите на демокрацията свобода, равенство, братство, благоденствие за народа, независимост за страната, мир и спокойствие във всеки дом. Другата част от нашата делегация е представена от организации, които в последните години отказаха да се подчинят на логиката на тоталитарното мислене и спряха да приклякват, за да мине историческата вихрушка над главите им. Това са Независимото дружество за правата на човека, Клубът за гласност и демокрация, профсъюзът „Подкрепа", Дружеството за защита на религиозните права и свободи, движението „Гражданска инициатива" и пр. Така делегацията на Съюза на демократичните сили, на СДС, по своя исторически корен и състав е свидетелство за това, че в родината ни идеята за демокрация винаги е била жива, че демократизмът на българина не може да бъде унищожен от тоталитаризма фашистки или комунистически. България винаги е била за демокрацията още от годините на светлото Възраждане. Българите са отстоявали с цената на живота и свободата си общочовешките идеали за свобода, равенство и братство. СДС е живо свидетелство за този факт и неслучайно тези дни нашата делегация получи признание, като беше приета от правителствата на Чехословакия, Франция, Великобритания, САЩ. Предстои посещението в Полша. Правителствата на народите, които са символи в днешно време на общочовешката борба за свобода и демокрация, които са пример на борбата против тоталитаризма, признаха СДС като представител на българската демокрация. Разбира се, ние не бихме били никакви демократи, ако не отбелязваме, че има организации, които не членуват в СДС, но също са демократични, че има хора, които не членуват в СДС, но също са демократи. СДС не претендира да представлява всички демократични сили в България, включително и такива, които седят около КМ от другата страна. СДС и у нас, и по света обаче е символът на неугасващата, непревъплъщаваща се, непреименуваща се българска демокрация. Казвам всичко това, защото когато днес сме изправени пред един епохален исторически процес, обхванал целия свят процеса на прехода от диктатура към демокрация, трябва да имаме ясното съзнание, че българската демокрация не беше измислена на 10 ноември. България винаги е била за демокрацията и тя ще го докаже на 10 юни. Казвам всичко това, защото сега, когато ще подпишем споразумението на КМ за честни избори, трябва да се знае, че към тези честни избори българският народ, представен от БЗНС „Никола Петков", БСДП и други партии и организации, обединени днес в предизборната коалиция СДС, винаги се е стремял. За тези честни и свободни избори загиваха българите в борбата против фашизма, за същите тези свободни и честни избори гинеха хората и след 9 септември.

  Важен е този миг. Със своя подпис под това споразумение, както и под другите документи, СДС ще продължи историческата традиция, на която е следовник. Ще продължи традицията в България да се отстоява свободата, равенството и братството между хората, да се отстоява правото на труд, собственост и благоденствие. Благодаря ви за вниманието.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Благодаря би и аз, г-н Симеонов. Аз се радвам, че вие така високо оценявате работата на КМ и на резултатите от нейната продължителна съвместна дискусия и документите, които заедно изработихме и постигнахме през този период. Не мога да не се съглася с тази положителна оценка на работата на КМ. Нашата делегация също така положително преценява работата на КМ. Ние смятаме, че е много ценен диалогът между политическите партии сам по себе си. Политиката на диалог ето мъдрата политика, която ние заедно всички около тази КМ започнахме преди няколко месеца, след 10 ноември, което, надявам се, всички ценим високо заради това, че именно тогава беше сложен край на тоталитарния режим в нашата страна.

Перспективна е политиката на постигане на национален консенсус по най-важните проблеми. Аз смятам, че това е един от най-ценните изводи, които бихме могли да направим от досегашната ни съвместна дейност около КМ и да продължим тази перспективна политика, да търсим национално съгласие, да търсим консенсус по най-трудните, по най-сложните, по най-мъчителните проблеми, които има днес нашата родина.

Изключително важни според нас са постигнатите споразумения. Аз смятам, че ние можем да констатираме със задоволство, че тук, около тази маса, в продължение на тези месеци, през които работим заедно, ние не само водихме една много интересна дискусия, полезна дискусия, макар че понякога тя заемаше различни обрати, беше остра, но ние постигнахме споразумения, които ни дават възможност да ги положим в основата на бъдещото демократично общество в нашата страна. Едно от най-ценните споразумения е именно Споразумението за произвеждане на свободни избори, които, по наша преценка, са една нова фаза в развитието на демокрацията в България, на мирния преход към демократично общество в нашата страна. Ясно е, че ние трябва да изберем на тези избори ново събрание, ново ВНС, нов тип парламент на България, което ще създаде новата й Конституция, а също така законодателството на правовата държава.

Аз бих искал да си пожелаем заедно и по-нататък да работим за демократизацията на нашето общество, да се ръководим от тази велика идея, да работим за нея честно и да съумеем да проведем свободни, демократични, честни избори, които биха помогнали на България да направи една още по-голяма крачка към демократично общество в нашата страна. Ползвам се от случая да благодаря на всички участници в КМ за техния ценен принос, който те внесоха в нашата обща дейност. Благодаря ви.

Как сега да продължим нататък, г-н Симеонов?

П. СИМЕОНОВ: Да продължим с подписването, предлагаме.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Извинявам се. Предоставям думата на др. Виктор Вълков.

В. ВЪЛКОВ: В тези ранни часове, когато всички се чувстваме достатъчно бодри, бих искал да кажа, че БЗНС, делегацията на БЗНС с удовлетворение ще пристъпи, за да направи още една конструктивна крачка по пътя на необратимия процес на демократизация, в който всички сме участници. Особено оценяваме това, че предстои да подпишем едно споразумение за честни избори, което ни призовава да бъдем партньори, нека употребим дори думата съперници, но нека да не се считаме противници в предизборната борба. Нека в изборите да има победени, но да няма жертви.

И за в бъдеще БЗНС ще се старае, както мислим, че прави и досега, да бъде един толерантен участник в предизборната кампания и ще се старае да постига успехи, като изтъква достойнствата на своята програма, а по-малко да се занимава с недостатъците на чуждите програми.

Аз също искам да изкажа благодарност на всички участници за тези разговори, които ние проведохме тук, които допринесоха да се познаваме и като хора, като личности, не само като участници, заели определени позиции, такива, каквито ни диктуват партийните интереси. И ми се струва, че ще бъде правилно да изкажем накрая благодарност и на участниците в контактната група, защото преди всичко с тях, ми се струва, че до голяма степен трябва да свържем практическите резултати. Благодаря.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: И аз ви благодаря, др. Вълков, и предлагам да пристъпим към подписването на споразумението.

(Ал. Лилов от името на БСП, П. Симеонов от името на СДС и всички ръководители на другите политически партии и движения подписват документите.)

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Имате ли съображения, господа и другари, по списъка на състава на Обществения съвет, който ни се предлага? Предполагам, че го имате? Имате ли го вече или не?

ГЛАС: Нека да се прочете.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Позволете ми тогава да предоставя думата на др. Пирински да прочете предложението за състава на Обществения съвет, защото виждаме, че не всички имат този документ. Все пак сега е някъде един и половина.

Г. ПИРИНСКИ: Действително това е един проект за състав на Обществения съвет от 21 члена, като по азбучен ред предложенията са следните:

Асен Жабленски,

Благовест Сендов,

Велко Вълканов,

Виржиния Велчева,

Владимир Гановски,        

Г. Пирински,

Г. Ганев,

Димитър Попов,

Д. Луджев,

Еню Комитов,

Иван Глушков,

Кеворк Кеворкян,

Любомир Павлов,

Л. Кулишев,

Любен Гоцев,        

Минчо Пейчев,                                                              .

П. Симеонов,

П. Корнажев,

Леда Милева,

Филип Боков,

Хр. Събев.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Какви съображения има? Желаете ли, г-н Луджев, да добавите нещо?

Д. ЛУДЖЕВ: Аз искам да дам някои пояснения. При съставянето на Обществения съвет сме изхождали от положението в него да участват равен брой представители на СДС и БСП и даже на страните, които са на кръглата маса, и някои известни наши безпартийни общественици.

Сега тук има едно предложение допълнително от наша страна, вярно че ще нарушим броя на хората. Предлагаме към състава на съвета да влезе и Михаил Михайлов от БЗНС „Никола Петков".

П. СИМЕОНОВ: Аз ви моля, г-н съпредседателю, да приемете това предложение, още повече, че то по принцип не изменя нищо. Заедно с това, такава значителна политическа сила като БЗНС „Нико­ла Петков" ще има свой представител в този Обществен съвет.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Разбира се, че ние няма да имаме нищо против да се включи в състава на съвета представител на БЗНС „Никола Петков". Аз не зная дали няма да бъде добре да включим и представителка на жените, г-н Симеонов?

Р. КАРАДИМОВ: Др. Лилов, и ние имаме конкретно предложение.

КР. НЕВРОКОПСКИ: Г-н Лилов, аз забелязах, че в първоначалния проект влизаше и Хр. Събев, и смятам че трябва да остане. Защо е отпаднал?

Д. ЛУДЖЕВ: Той е включен, не е отпаднал.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Аз го чух, струва ми се.

РЕПЛИКА: Извинявам се, господа, ние бяхме се разбрали, и от страна на СДС се бяхме разбрали, че в тази листа ще влязат хора, които не са се кандидатирали за народни представители. Смятам, че това нещо трябва да се спази, тъй като тук има личности, които, в края на краищата, не можем да приемем, че са незаинтересовани от работата на тази комисия и че ще бъдат безпристрастни в случая.

Д. ЛУДЖЕВ: Понеже въпросът е от наша страна, аз ще дам отговор.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Да, заповядайте.

Д. ЛУДЖЕВ: Какво беше споразумението в контактната група? Ние създаваме един политически орган на КМ. Подобни органи ще бъдат създадени във всяка община. Две съображения натежаха: никъде не сме включили текст, ако забелязвате, в споразумението, който да определя качествата на хората, които ще влизат в състава на тези обществени съвети. Две съображения, казах, надделяха. Първо, ако искаме да имаме качествен състав на Обществения съвет, трябва да имаме предвид, че в него трябва да влязат представители на политически партии с определена значимост. Това е едното. Същевременно да бъдат хора, които познават добре проблемите, които ще бъдат предмет на работата на Обществения съвет. При това положение имам предвид хора, които участват в работата по подготовката на споразуменията, които познават материята и работата на ЦИК и въобще проблемите около изборите. И при това положение имаше много сложна задача. Това ни накара да предложим такъв състав, който, общо взето, е набран от такъв тип представители на политическите партии, а също така дори от общественици, които в един или друг момент, или през цялото време, са участвали в процеса на изготвянето на документи, на които се базира сега избирателната кампания.

Що се касае до това, че ще бъдат пристрастни или няма да бъдат пристрастни, ние сме записали текст, че решенията на този Обществен съвет, както националния, така и по места, се взимате консенсус. И при това положение просто не се вижда някаква възможност за прокарване на едни или други лични тежнения от членовете на Обществения съвет.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Благодаря ви, г-н Луджев.

СТ. СТОЯНОВ: Ако може, да изкажем и ние съображения по въпроса.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Да, да, заповядайте.

СТ. СТОЯНОВ: Ние също сме категорично на становището, че не трябва да влизат хора, които се кандидатират за народни представители.

П. СИМЕОНОВ: Г-н Лилов, аз предлагам да не обсъждаме сега този въпрос състава на Обществения съвет и в делови порядък, като вземем предвид ние тук, Координационният съвет на СДС, съображенията на различните организации, да предложим хората, които от наша страна ще участват в този Обществен съвет.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Аз уважавам тази необходимост и смятам, че можем да приемем вашето предложение. Има ли възражения?

Един момент, да изслушаме Росен Карадимов.

Р. КАРАДИМОВ: Др. председател, едно съображение. На последното заседание на Председателството на БДМ беше решено тя да не издига кандидатури като неполитическа организация. И едно от основните направления на дейност по време на изборите е форма на съблюдаване на законността, демократичността и моралността на тези избори. От тази гледна точка Председателството препоръча наши представители да участват във всички обществени формирования, които се създават от гледна точка на наблюдение на изборите. И аз бих настоявал за съгласието на участниците в НКМ представител на БДМ, който няма да се кандидатира за народен представител, да бъде включен в Обществения съвет. Смятам, че това е и наше морално право, а и задължение след последното решение на Председателството. Благодаря.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Има ли други желаещи или да приключваме, господа и другари?

ХР. СЪБЕВ: Също и християнският съюз „Спасение", г-н Лилов, няма да участва с нито един кандидат в изборите и ние желаем да се включим в контрола на изборите.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Вероятно има недоразумение, защото аз чух вашето име и го виждам сега в състава.

ХР. СЪБЕВ: Да, да, исках да кажа, че и във всички други мероприятия за контрол на изборите членовете на нашия християнски съюз „Спасение", тъй като не се кандидатират, нито един не се кандидатира...

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: А, вие разяснявате въпроса? Да, благодаря ви.

ХР. СЪБЕВ: Благодаря.

МАРИН КАМЕНОВ: Господа, искам да изкажа следните съображения. Смятам, че единната опозиция също има право да представлява безпартийни и би трябвало безпартийните, поне част от безпартийните, да бъдат представени от единната опозиция. Така че в случая не виждам къде отиде името например на г-н Олег Чулев, както и на г-н Кошлуков?

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Аз смятам, че предложението, което г-н Симеонов направи, ви дава възможност да решите тези проблеми в своя среда и предлагам да приемем това предложение.

П. СИМЕОНОВ: Така ще бъде. Ние ще решим въпроса.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: При това положение да смятаме ли, че вече сме изчерпали дневния ред или не?

П. СИМЕОНОВ: Аз мисля, че ние изчерпахме дневния ред и искам да отбележа, че вече от час и тридесет и седем минути един от участниците в нашата КМ е юбиляр. Това е г-н Димитър Баталов, председател на Клуба на репресираните, който става днес на 60 години.

(Ръкопляскания.)

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Чудесно, честит юбилей!

(Ръкоплясканията продължават.)

Д. БАТАЛОВ: Имам ли думата?

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: С удоволствие ви давам думата.

Д. БАТАЛОВ: Може би не е чак толкова радостно човек да стане на 60 години, но аз съм доволен, че рожденият ми ден се свързва с едно интересно и важно събитие. Имам родова непоносимост към тиранията и в този момент нямам друго по-силно желание, освен час по-скоро да се освободим от барикадното мислене и да се придвижим към духа на ред и политическа мъдрост.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Мисля, че ще изразя мнението на всички около КМ, ако ви пожелая щастливи години занапред.

П. СИМЕОНОВ: Отец Хр. Събев искаше да каже нещо.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Разбира се.

ХР. СЪБЕВ: Ама станете, трябва да станете. Всъщност това е някакъв консенсус на нашата делегация и моля всички да станат.

(Присъстващите стават прави.)

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: С удоволствие.

ХР. СЪБЕВ: Отче наш, който Си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости ни греховете, както и ние прощаваме на нашите длъжници и не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от лукавия. Амин. Защото Твое е Царството, Силата и Славата на Отца и Сина и Светаго Духа сега и всякога, и вовеки веков. Амин.

Бог да благослови честните и справедливи избори и да даде на целия наш народ мир и благоденствие. Бог да пази България. Амин.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Да смятаме, че с това пожелание на йеромонах Хр. Събев ние изпълнихме нашата мисия. Да си пожелаем свободни, демократични и честни избори.

(Продължителни ръкопляскания.)

РЕПЛИКА: Г-н председател!

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Извинете, аз не ви видях.

РЕПЛИКА: Днес е 15 май, а документът носи дата 14 май. Ето това на нищо не прилича!

(Весело оживление.)

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Нека това да е неговият кусур.

(Закрито в 1.45 часа)

 

 
Начало на тази страница
Обратно към първа страница 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието