КРЪГЛАТА МАСА
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

14 май '90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    

  Национална кръгла маса

  Трето пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  14 май 1990 г., понеделник, начален час 18:13, закрито на 15 май в 1:45

   
    (продължение)

  П. КОРНАЖЕВ: Г-н председателю, никой не би спорил по това, което вие казахте. Аз не бих спорил и с моя стар приятел и състудент Т. Танев по принцип, но искам да посоча един конкретен случай. Зад мен се намира човекът, г-н Мазалов, който беше ударен пред мен в Кърджали с яйце от една група, която навремето се наричаше агитка. Това е конкретен случай, който беше и заснет. Не зная къде изчезна лентата.

  Аз искам обаче да кажа две думи по т. 5, ал. 2 на Споразумението за статута на БТ и БР. Мое впечатление е, и не само мое, а на доста хора от моя кръг, че в информацията „По света и у нас" се показват членове на правителството не само в контактите им с чужди представители, което е съвсем нормално, но и с техни политически изяви. Това очевидно нарушава баланса. Ние отчитаме и трябва да отчитаме, че правителството изхожда от средите на БСП. Съгласете се, че времетраенето и метра­жът, в които се показват уважавани от мен хора, но които са представители на една партия, при всяко положение нарушават баланса. Това исках да кажа.

  ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Др. Боков има думата за реплика.

  Ф. БОКОВ: Аз предполагам, че г-н Корнажев знае, че Законът за изборите и Законът за политическите партии не забранява на членове на правителството да се показват в телевизионните предавания. И мисля, че би било прекалено, ако ние поискаме изобщо да не показваме дейността на правителството. Все пак това е правителство на България преди всичко, а след това те са членове на Социалистическата партия.

  ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Освен това бих желал да добавя, че във вашите партии също има много конкретни случаи, но ние ще се въздържим да ги цитираме. Все пак ние бихме желали да поддържаме едно равнище на политическия диалог сега на КМ.

  ИВ. ТРИФОНОВ: Г-н Лилов, конкретно предложение по повод на споразумението за телевизията. Съжалявам, че пак ще се върна към нашите неизпълнени съглашения. В Политическото споразумение на стр. 8 се завършва с текст „КМ да обсъди проектите за правилници на телевизията и радиото, което правим сега, да обсъди и да препоръча кандидати за техните ръководства". В представения ни документ този пункт, това изискване, това решение липсва. Нещо повече, зад гърба на КМ, в наруше­ние на това Политическо споразумение беше направено предложение и бяха избрани от НС сегашни­те представители на двата комитета. И също така от НС беше гласуван, приет действащият сега статут на тези два комитета. Т.е. нарушението не се провокира от нашата страна на КМ.

  Искам да кажа, че ние многократно сме обсъждали в Координационния съвет на СДС поведението на ръководствата на двата комитета. Ние категорично не приемаме техните председатели като приемливи за нас. Но ние в момента не поставяме въпроса за тяхната смяна, считайки, че в оставащите 25 дни до изборите това може да дезорганизира работата на двата комитета, но изразяваме категорично нашия протест срещу действията на правителството и бившия Държавен съвет, който внесе предложението за тези двама председатели, без мнението на КМ, без този въпрос да бъде обсъждан тук в изпълнение на Политическото споразумение, тъй като това Политическо споразумение не беше обсъждано въобще по-нататък в този свой пункт и реализацията на този пункт.

  И да завърша, искам да отговоря на г-н Боков. Никой от нас не е твърдял, че  правителството и министрите не трябва да присъстват на телевизионния екран, но когато в една вечер в „Панорама" четири пъти се показва министър-председателят на България по различни поводи и след това за пети път се прави цял материал от Тома Томов за него, може би вече внушението е друго. Нарочно вдигане на рейтинга на един политически лидер. Ще видим кой ще бъде следващият.

  П. СИМЕОНОВ: Една редакционна поправка във връзка с това, което беше казано тук и от г-н Боков, за незабавно предоставяне на необходимото ефирно време при поискване от членове на правителството. Лично аз нямам нищо против това нещо, но това да става чрез Председателя на републиката. Да има някакъв ред в цялата тази работа. Единствено чрез Председателя на републиката да се предоставя телевизионно време.

  Аз се страхувам от това, че тази формулировка всъщност отваря широко вратите на Висшия партиен съвет по всяко време да ползва основните информационни рубрики на радиото и телевизията. И затова специално за споразумението за радиото и телевизията трябва да се внесе тази редакция, за да може да вървим към подписване.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Др. Боков желае думата.

Ф. БОКОВ: Аз искам, др. председател, да направя две бележки, да изразя две мнения по това, което се каза.

Първо, г-н Трифонов не може да не си спомня, че Политическото споразумение беше подписано на 12 март, ако не се лъжа. Ако паметта не ми изневерява, председателят, по-точно НС взе решение за разделяне на бившия Комитет за телевизия и радио на Комитет за телевизия и Комитет за радио на 23 или 24 февруари, т. е. доста преди да бъде подписано споразумението.

Второ, във връзка с това, което каза уважаемият съпредседател. Лично на мен ми се струва, че би било много да натоварим Президента и с това, да определя телевизионното време, което се дава на членовете на правителството. Аз мисля, че досега поне, откакто действа неофициално това споразумение, което ние се готвим да подпишем тази вечер, членовете на правителството не са злоупотребявали с това си право. И аз поне не помня прецедент досега някой член на правителството да е поискал телевизионно време и да се е появил в нормалните информационни емисии, за разлика от някои говорители на СДС, които и след (аз подчертах това вече един път тази вечер) датата, когато това споразумение започна да действа неофициално, се явяваха по телевизията. И фактите бяха изложени в печата и по телевизията, но има и нови факти, които потвърждават едно такова твърдение. Благодаря.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Кой беше желаещ от ваша страна?

П. СИМЕОНОВ: Г-н Цветков искаше думата.

Ф. ЦВЕТКОВ (от Конфедерацията на труда „Подкрепа"): Господа, аз искам конкретно да се спра на предложението за споразумение за гаранциите и по-точно на стр. 6, т. 5. Извинявам се, но мен страшно много ме смущава нейният текст. Става въпрос, че от състава на въоръжените сили могат да участват пряко и активно в предизборната кампания след регистрирането им за кандидати. От отсрещната страна нееднократно се декларира, че въоръжените сили и органи на МВР са деполитизирани. Как можем да приемем тогава издигането на кандидатури на хора, които работят във въоръжените сили и в МВР като деполитизирани, като безпартийни и т. н., след като те афишират със своето кандидатиране пристрастието си към една или друга политическа сила?

Друго, тук е записано: „Държавните органи и организации по възможност и в приемлив срок...". Извинявам се, но тези „по възможност и приемлив срок" за нас не са приемливи и ние подобно споразумение не може да подпишем.

Също в т. 6 се казва следното нещо: „Забранява се издаването на анонимни агитационни материали". Извинявам се, но „анонимни агитационни материали" е много разтегливо понятие и не може да бъде разбрано какво точно представлява. Всеки един материал, примерно една ваденка също е анонимна, независимо че може на нея да пише БСП или пък, примерно, СДС. Затова смятам, че тези неща трябва да се уточнят.

Искам да изкажа и това мнение, че представителите на БЗНС „Никола Петков" може би имат право в своето изказване, защото в отделни райони, г-н Неврокопски е постоянно долу сред народа, ние се натъкнахме на такива случаи, че примерно в Раковски избирателен район секретарят на районната избирателна комисия е зам.-началник на МВР. Извинявам се, но явно, че МВР се грижи за това всеки българин „демократично" да гласува. И ще проверява как той гласува демократично. Имаме също сведение, че в общините „Младост", „Студентска" и „Искър" изпълнителните съвети са представили избирателните си списъци на служители на МВР да ги разнасят по местоживеене за актуализация. Това е още един вид проверка и гарантиране на „демократично" провеждане на изборите. Така ли можем да го разберем? Имаме и други случаи, за които тук се спомена. Ставаше въпрос примерно за празника 1 юни да бъде деполитизиран и да не разделяме народа. Гергьовден също е един национален празник, може така да се каже, празник на целия български народ, който се празнува не само от християни, но и от мюсюлмани. Бяхме свидетели на такъв случай в Хаджидимово, където народът беше разделен на две, за да може да се направи митинг от страна на БСП, където се говориха продължителни и отегчителни речи, докато нашето мероприятие, ако мога да употребя тази казионна дума, беше мероприятие, което беше изпълнено с музика, жизнерадост и с щастие.

Бих ви казал следното нещо, че изборите ще се решат не от политическите сили, а ще се решат от безпартийната маса, която, общо взето, представлява около 7 милиона в страната. И тази безпартийна маса не се интересува ни най-малко как ще се нарича нашият строй дали ще бъде демократичен социализъм или някакъв друг, а тази безпартийна маса се интересува само от едно да живее по човешки. И ние, безпартийните, ако сме се политизирали, ние сме се политизирали именно затова, защото обичаме нашите деца и никой не може да ни отрече това право. И ние няма да допуснем в никакъв случай да бъдат убивани мислите на нашите деца, както бяха убивани нашите мисли още преди да се родят.

Последното, което искам да кажа по отношение на т. 10, тук се споменава някакъв срок от две седмици. Извинявам се, но ако това споразумение не се подпише, означава ли това, че авансови средства за предизборна кампания няма да ни бъдат предоставени? Ние нямаме толкова пари, колкото БСП. Това би означавало ние да не можем да проведем нашата предизборна кампания. С този срок аз категорично не мога да се съглася. Така че срокът, ако бъде поставен, той трябва да бъде не по-дълъг от две седмици, даже не повече от една седмица. Това са съображенията, които искам да изкажа по отношение на това споразумение за гаранциите. Благодаря ви за вниманието.

И. ТАТАРЛЪ: Може ли, г-н Симеонов?

П. СИМЕОНОВ: Г-н Татарлъ иска думата.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Да, заповядайте.

И. ТАТАРЛЪ: От Комитета за национално помирение, ст.н.с. I степен, д-р на филологическите науки Ибрахим Татарлъ. Ние приветстваме обсъжданите споразумения. Работата на НКМ показва, че тя се е превърнала в гарант и субект на национално съгласие, във важен компонент на обществено-политическата система в нашата страна. Въпросните споразумения, без съмнение, ще допринесат за създаването на добра атмосфера, за спокойно протичане на изборите за ВНС.

Възползвам се от случая, за да отправя една реплика във връзка с неоснователните обвинения срещу някои движения в страната. Без да съм упълномощен от тях, бих казал, че не е много коректно да се отправят обвинения срещу тези движения в отсъствието на техни представители на КМ.

Второ, лидерът на въпросното движение многократно осъжда екстремизма и заявява, че е за диалог, за мирно разрешение на възникналите въпроси. Ще си позволя да приведа един кратък цитат от два-три реда от едно интервю, излязло във в. „Отечествен фронт" от 9 май. В него се казва: „Движението ще направи всичко възможно да не се стигне до ескалация. Напрежението е противопоказно за нашата действителност, ние винаги сме били за мир и нашият символ са маслинените клони." Мисля, че при наличието на такива декларации неоснователните обвинения, вместо да допринасят за съгласие, струва ми се, че създават обратното разногласия. Бих апелирал да се отива към единство, към преодоляване на различията.

Накрая искам да изразя нашето убеждение, че изборите ще минат в мирна и спокойна атмосфера. Аз тези дни бях в провинцията, участвах в някои събрания и трябва да кажа, че специално сред българските турци атмосферата е спокойна. Благодаря за вниманието.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: И аз ви благодаря. Др. Боков иска думата.

Ф. БОКОВ: Отново една реплика във връзка с това, което каза г-н Цветков, който говори преди малко: деполитизиране на армията и милицията и участието на служещи в тези организации в предизборната борба. Мен ми се струва, че по този начин не се поставя въпросът за лишаване на тези хора от политически права. Като всички граждани, служителите в милицията и в армията се ползват със същите права, каквито имат всички останали граждани на републиката. И дотолкова, доколкото ние говорим за деполитизация, тя се отнася до невъзможността и неправомерността на провеждане на политическа дейност в тези организации. Но техните служители според мен имат пълното право да участват в политическия процес в нашата страна и тяхното ограничаване не би било демократично.

По един от другите въпроси, който г-н Цветков повдигна, за предизборната борба и това, което е записано в споразумението, вероятно той вече е в течение, че правителството прие разпореждане по този въпрос. Малко под 6 милиона лева са отпуснати, имаше съобщение за това във вестниците, които ще се разпределят между участниците в изборите. Така че практиката на правителството засега изпреварва за съжаление решенията на КМ. Това според мен би трябвало да се възприеме като един израз на добра воля от страна на правителството и, разбира се, като изпълнение на тези принципни договорености, които са постигнати около КМ.

Аз бих призовал да не се спираме на различни нарушения, както беше направено тук, тъй като аз пред себе си имам също един много дълъг списък от 10-12 страници с различни нарушения на договореностите на КМ, на законите, които НС прие, нарушения на противната страна, но смятам, че би било излишно да се спирам на тях, тъй като това ще тласне дискусията в съвсем друга посока. Така че бих апелирал към един конструктивен поход. Благодаря.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Аз бих искал, г-н Симеонов, да се посъветвам как да продължим по-нататък, защото ние все пак заседаваме вече пет часа и половина. Това нарушава всички наши договорености. Как да действаме по-нататък, какво смятате?

П. СИМЕОНОВ: Аз изпратих вече един човек да пита какво става в контактната група.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Много умно сте постъпили. Благодаря ви.

П. СИМЕОНОВ: Бих искал да кажа нещо и след това ще ви помоля да дадем думата на Ив. Неврокопски да прочете една декларация. Мен ме смущават тези милиони, които трябва да отидат за предизборната кампания. В първия момент, когато го прочетох, аз реших просто ние да се откажем от тези пари, защото ми е неудобно от това, че сега, когато нашият народ се намира в такова тежко икономическо положение, за предизборната кампания ние отделяме тези пари. Но после, когато вече като председател на Централния избирателен клуб на СДС започнах да правя сметка за разходите, които са необходими, видях, че тези пари наистина просто трябват. За да излезем от това положение, когато страната хем се нуждае от пари, аз отправям едно предложение към вас да направим общо на КМ една политическа лотария ли да бъде, едно тото ли да бъде, което да бъде тото на демокрацията, и по този начин да съберем парите, които са нужни за предизборната кампания. Нека така да стане, а не просто от бюджета, от нашия нещастен бюджет отново да скубем. Предлагам ви да помислим по това нещо и вашата страна, и ние, за да не натоварваме излишно страната. Това е, което исках да ви предложа. Предлагам ви да дадем думата на Ив. Неврокопски да предложи своята декларация. Тя се състои наистина от три изречения.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Преди това аз искам да приветствам вашето предложение. Нашата делегация е готова да го обсъди и да го приеме. Заповядайте, г-н Неврокопски.

ИВ. НЕВРОКОПСКИ: Декларация на НКМ от 14 май 1990 г.

С настоящата декларация участниците в НКМ обявяват на всички политически емигранти извън България, че същите могат да се завърнат безпрепятствено в родината си без страх от наказателно преследване и да участват лично в насрочените за 10 юни т.г. избори за ВНС. Това е декларацията.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Искам да попитам дали има съображения по така предложената декларация? Има думата др. Янков.

АЛ. ЯНКОВ: Аз бих искал за пояснение да поставя един въпрос. Известно е, че в печата се получи такова съобщение, становището на Националната избирателна комисия по този въпрос. Струва ми се, че по начина, по който е редактирана тази декларация, това е само първото ми впечатление, ние не бива в никакъв случай така мисля аз поне да се намесваме директно във функции и компетенции, които са на ЦИК. Идеята може би би могла по същия начин да се изрази в това, че НКМ изразява своето положително отношение и поддържа това решение на ЦИК. Тук има представител на ЦИК и аз много бих искал да зная и неговото становище по този въпрос, защото за едни действително редовни избори, за едни избори, които се основават и на закона, много важно е ЦИК да бъде, ако мога така да кажа, най-компетентният орган, който да може да даде тълкуване и на законовите положения, и на подзаконовите актове, които се отнасят до всички страни на избирателната ни система и нейното функциониране.

Вашата декларация, както я представяте, е, че ние си присвояваме едно право да предоставяме права на граждани, което ние не притежаваме нито по закон, нито по Конституция, нито по Статута на КМ. Ние бихме могли да изразим политическа подкрепа на това, което компетентният държавен орган прави, но да не си присвояваме права, които ние не притежаваме. Още повече, че има може би и технически, и правни въпроси за легитимирането на страните, дали те са български граждани, тъй като пасивно и активно избирателно право имат само български граждани. Ако тези лица по силата на местопребиваването си са загубили българското гражданство, нямат българско гражданство, как може ние да ги призоваваме тук да дойдат да упражняват тези права. Аз зная много страни, в които може да има няколко хипотези: първо, лицето се е отказало от българско гражданство, приело е чуждо гражданство. То е от български произход, но е чужд гражданин. Второ, лицето, според местното законодателство по местопребиваването си, придобива гражданство на страната и загубва своето национално гражданство. Трето, лицето по силата на влязла в сила присъда, може и да е по дело от общ характер, е лишено от българско гражданство и това гражданство не му е възстановено. Или лицето доброволно, едностранно се е отказало от българско гражданство. А така, както вие бланкетно отправяте този призив, струва ми се, че ние рискуваме, първо, това да бъде една нереална, нереалистична декларация; второ, тя да влезе в противоречие със законодателството на други страни; и трето, да не съответства нито на духа, нито на компетенциите на ЦИК. Ние не можем, струва ми се, така както вие правите един широк призив, той изглежда много благороден, но трябва да се съобразява с ограниченията, които има от фактически, юридически, политически характер.

Благодаря.

КР. НЕВРОКОПСКИ: Моля, г-н председателю, съображения.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Да, заповядайте.

Продължение... 

 
Начало на тази страница
Обратно към първа страница 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието