Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

23 януари '90, второ заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  23 януари 1990, второ заседание, начало 17.00 часа

   

  /продължение/

   

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ: 

  Благодаря. 
  Давам думата на другаря Тани Танев, от името на бойците против фашизма , и след това предлагам да се посъветваме, другарю Желев, как да продължим и какво да бъде нашето заключение. 
   

  ТАНИ ТАНЕВ: 

  Благодаря. 
  Съюзът на борците против фашизма е за демонтиране и разграждане на тоталитарната система, която се установи у нас през последните 3 десетилетия. Тази система взе най-уродливи форми през последните 10-15 години и от нея пострадаха над 1800 активни борци. Голяма част от тях първи започнаха борбата против Тодор Живков, против неговият личен режим, още на Априлския пленум /1956 г./. Не е необходимо да изброявам десетки и стотици имена, някои от които загинаха през този личен режим на Живков. 
  Ние имаме моралното основание да настояваме за разграждането на тази тоталитарна система, процес, който започна от 10-и ноември м.г., тъй като в борбата и против фашизма, и против тази система активните борци бяха на предна линия. И до 9-и септември 1944 г., и в годините на култа на личността и на личния режим на Живков активните борци дадоха свидни жертви. Известна е голямата цифра на загиналите в борбата през тези тоталитарни режими. Не е необходимо да ги съобщават на знаещата аудитория. 
  Дължа да подчертая и един друг факт, който мен лично ме касае, когато се обвинява нашата партия като цяло, на носене на вина, за покаяние през този именно период. 
  Трябва да кажа, че само от 9-и юни 1923 г., когато беше свален законният режим на великия републиканец Александър Стамболийски, до 9-и септември 1944 г., точно 312 членове на Висшия партиен съвет, секретари и членове на Централния комитет на партията, на РМС, на БОНСС, бяха разстреляни без съд или със съд от монархо-фашизма. Голяма част от членовете на Централния комитет и по времето на култа, и след 1956 г., също пострадаха за това, че те биха в челните редици против тези тоталитарни режими. 
  Затова ние имаме, подчертавам, моралното основание да настояваме за ускореното разграждане на тази система, която нашият морал отрече, а партията от 10-и ноември м.г., започна този процес. Дали той е ускорен, дали той е бавен, или не - историята ще покаже. Ние по този въпрос сега не спорим. 
  Дължа да подчертая и да отговоря на Георги Спасов за обвинението, което той хвърли срещу така наречените "стожери" на режима на Живков, в които предполагам, че той имаше предвид и Съюзът на активните борци в България, че тази оценка я отхвърляме като необоснована и твърде необмислена. Какви са нашите съображения?

  През март и април м.г., а не само през март и април м.г., ние правихме проверка в 4 области на България. И трябва да ви кажа, че спонтанно навсякъде, където бяхме в Старозагорска, в Пловдивска, в Софийска и в София-град нашите активни борци поставиха цифром и словом 268 въпроса, които бяха директно насочени срещу своеволията и деформациите, срещу престъпленията на Живков и неговото обкръжение. И ние настоявахме за среща, която той отказа и не проведе през този период. Така че делът на активните борци за разобличаването, за отслабването и за стигането до 10-и ноември е безспорен и ние с това се гордеем. Не може да се включва в тази система на Живков и тази гвардия от неустрашими борци.
  Вярно е, че някои от активните борци злоупотребиха със своето положение, но държа да съобщя на уважаема "кръгла маса", че сега в процеса на конференциите, които ние проведохме по общини, всички тези, които са назначавани от Тодор Живков в общинските комитети бяха изгонени в буквалния смисъл на думата от нашия състав. И ние избираме и избрахме и в общинските комитети за делегати хора чисти, безстрашни борци, които съдействуват за демократизирането и разрушаването на този личен режим на Тодор Живков. И този момент моля да се има предвид, когато се излиза и на митинги, и се отправят необосновани обвинения срещу активните борци, тъй като ние имаме много силни факти, които мога да съобщя и по друг повод за нашия принос в тази борба и за нашата решимост да съдействуваме за демократизирането на нашето общество.

Искам да взема и отношение към един въпрос, който беше повдигнат и от другаря Луканов, и от останалите, които се изказаха на днешното заседание.
Касае се за нашето отношение към параграф 1 от чл.1 от нашата Конституция. Поради това, че и някои от изказалите се, включително и представителката на радикалния съюз говореше за светлите идеали на социализма, за заслугите и обаянието, което са имали първите социалисти, за тази романтика и тези светли идеи, които тя оприличи с християнските цели и изяви, ние поради всичко това, че са дадени само през периода на въоръжената борба 29 140 души в името на тази романтика и на този идеал и след това нашите борци се бореха именно за този идеал, считаме, че изхвърлянето на от Конституцията, както те желаят на името "социалистическа България" е необосновано, прибързано и това ще бъде в разрез с интересите на нашия народ, със структурата на нашето общество, с разбирания, с много други обосновки, които могат да бъдат посочени и следващата дискусия по настоящия проблем.
Що се касае за ускоряване процеса на демонтажа, на демократизирането на нашето общество, аз се присъединявам към предложенията, които направи другарят Луканов от името на делегацията на БКП за приемането на редица закони, които той подчерта, но считаме още, че към тази поредица от нови закони, които трябва да бъдат приети най-късно до края на идващия месец, за да може да се ускори процесът на демократизиране и на демонтажа, за което всички тук се изказваме, са необходими да бъдат прибавени още, по наше разбиране, и нов закон за пенсиите, за трудовите договори, за икономическата структура, за цените и много други такива въпроси, които касаят жизнените интереси на нашия народ.
Ние считаме, че в една конструктивна дискусия могат да дадат своя принос нашите ветерани, които макар и с влошено здраве, но с голям оптимизъм, с вяра в своето верую, на което те са служили и служат и сега, могат да бъдат полезни за нашето общество, за неговата демокрация.
 

Благодаря, другарю Танев.
Другарю Желев, да се посъветваме. Ние се бяхме договорили да завършим работа в 19,30 часа. Сега вече е 18,30 часа и другарката Даскалова и аз имаме ангажименти. Навярно и някои от другите участници.
Аз бих искал да направя три предложения.
Първо. Днес Кръстьо Петков, след това Лазар Лазаров направиха предложения за апел от името на "кръглата маса", единият апел - за спиране на стачките в периода, докато тя се провежда, вторият - за спиране не само на стачките, но и на други масови изяви. Бих помолил да вземете отношение и всички участници да вземем отношение по тези предложения.
Аз имах впечатление сутринта, че по първото предложение на Кръстьо Петков като че ли нямаше възражения и ако това се потвърди днес, бихме могли да помолим секретариата на "кръглата маса" да подготви съответен текст. Но това остава да се изясни и да се потвърди, повтарям.
Второто ми предложение е следното: независимо от това дали ще продължим общата дискусия по първия раздел, аз лично намирам, че дискусията беше достатъчно представителна и обстойна, и бихме могли да завършим сега общата дискусия, да създадем работен орган, може би да го наречем редакционна комисия, който да започне работа по един проектотекст, отразяващ възможните допирни точки или общи гледища по обсъдените проблеми. Лично аз трябва да кажа, че независимо от някои остри моменти в дискусията, допирните точки не бяха малко според мен. Реално са налице допирни точки и в отношението по много от централните проблеми, свързани с демократизацията на политическата система, реформирането на политическата система, разграждането на наслоенията от тоталитаризма. Така че след тази дискусия аз не съм песимист. Така поне бих казал, но бих помолил Вие и Вашите колеги, както и всички останали участници да коментират по този въпрос.
Третото ми предложение е да се договорим за провеждане на следващото заседание на "кръглата маса", както се уточнихме на 6 февруари т.г., т.е. да си дадем една малка ваканция, но тя няма да бъде ваканция за редакционната комисия, от една страна и не би трябвало да бъде ваканция за всички нас в подготовката за следващата дискусия. Затова бих предложил онези участници, които желаят, да адресират до секретариата на "кръглата маса" своите предложения по втори раздел в писмена форма, което не ги лишава от възможността да вземат думата и на самото заседание. Повтарям, онези, които желаят. Такова желание беше изразено от Росен Карадимов от името на ЦК на ДКМС, вероятно ние ще направим някои писмени предложения, другарят Живко Живков съобщи за това, че се подготвят някои писмени съображения в Отечествения фронт. Така че аз бих приканил участниците да използуват и тази форма на участие в работата на "кръглата маса" - писмените предложения.
Аз свърших. Моля за вашето становище, другарю Желев.
 

Ние за комисията ще предложим от нашата делегация хора.
Що се отнася до призива за прекратяване на стачките, ние обсъждахме този въпрос. Нашата делегация иска информация какви са тези стачки, какво искат. Изобщо, без да знаем, ние няма да подпишем такъв призив. Искаме пълна информация да имаме.
 

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка

 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието