Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

23 януари '90, второ заседание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   

  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

  Първо пленарно заседание

  НДК, зала № 6

  23 януари 1990, второ заседание, начало 17.00 часа

   

  /продължение/

   

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ: 

  Ако не възразявате, за кратка информация по въпроса за промените в Конституцията ще дам думата на другаря Мръчков. 
   

  ВАСИЛ МРЪЧКОВ: 

  Другари и другарки, дами и господа, 
  На 20-и се състоя заседание на Конституционната комисия за изменение на Конституцията. Заседанието беше съвместно с Държавния съвет на НРБ. Законопроектът за изменение на Конституцията е внесен от Държавния съвет в Народното събрание. Надявам се и имам уверенията, че утре ще бъде публикуван във вестниците. 
  Голяма част от предложенията, които господин Димитров направи устно и тук не ни бяха раздадени писмено, се съдържат в законопроекта за изменение на Конституцията, даже съвпадат не само смислово, но и текстуално, и редица още изменения, които са все в рамките на частични и неотложни изменения на Конституцията. Следователно и тези предложения, които се правят, са добре дошли в рамките на започващото вече обсъждане на законопроекта за изменение на Конституцията. 
  Благодаря ви. 
   

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ: 

  Благодаря. Давам думата на господин Милан Дренчев. 
   

  МИЛАН ДРЕНЧЕВ: 

  Аз смятам, че петък е неприемлива дата, защото в четвъртък самите вие сте заети в Народното събрание, повечето от вас. Не смятам, че има гаранция, че това Народно събрание ще свърши до вечерта в четвъртък всичките си работи. Плюс това петък следобед е ден не само за лична работа, но и за обществена. Много хора са заети във връзка с предстоящите съботен и неделен ден, и то от политически и обществен характер. Смятам, че петък е неподходяща дата за една такава среща и то следобед, както Вие предлагате. Смятам, че за много от присъстващите няма да е удобен денят, още повече пък часът, следобедният час. Не съм сигурен, че и вие, които участвате дейно в Народното събрание, ще бъдете в състояние в петък да се явите тук. Друг е въпросът, по изключение, за една личност, но след като много от личностите няма да бъдат тук, няма да бъде съдържателно и полезно това събиране. Това искам да кажа. 
  Нека да бъде например в понеделник. 

   
  СВЕТЛА ДАСКАЛОВА: 

  Аз подкрепям в понеделник. 

   

АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  В понеделник дали не би могло да стане? Моето извинение важи и за понеделник, но ние ще осигурим една авторитетна група, която да участвува.
  Другарю Желев, предлага се понеделник в 10,00 часа. Вие ще председателствувате, аз ще бъда заместван от другарката Светла Даскалова и ще има разбира се представителна група от БКП.
   

   ПАВЛОВ:

  Може ли да внеса едно предложение от името на секретариата?
   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Да, другарю Павлов, заповядайте.
   

   ПАВЛОВ:

  Аз предлагам часът и датата да бъдат оповестени например след половин час, когато двете делегации помежду си уточнят най-много по възможност от постоянните участници да представляват своите делегации от двете страни, съответно в петък или понеделник. Тоест след половин час да вземем точно решение за датата и за часа на следващото пленарно заседание на "кръглата маса".
  Имам още едно конкретно предложение: както се прие представители на Съюза на демократичните сили, по-точно експерти, да присъствуват на заседанията на Законодателната комисия, аз предлагам да се приеме наши експерти да присъствуват и на заседанията на Конституционната комисия.
  Това са моите две предложения. 

 

По първия въпрос това е решено и всъщност това вече стана практика в работата на комисиите към Народното събрание.
По втория въпрос аз ще запозная председателя на Конституционната комисия заедно с другаря Мръчков. Да не взимаме решение без него и ще постараем в най-кратък възможен срок да ви уведомим. Аз не зная има ли намерение комисията да привлича обществени експерти.
 

Конституционната комисия всъщност внесе законопроекта вече чрез Държавния съвет. Оттук-насетне предстои обсъждане на законопроекта от Законодателната комисия.
 

Нека оставим въпросът за консултация.
Аз бих доверил изцяло на нашите представители в секретариата уточняването на часа. Предлагам да се уточним окончателно за създаване на редакционна комисия. Ние чухме предложението на СДС за участниците в тази редакционна комисия. Бих помолил за съгласие ние да уточним и съобщим нашите участници в секретариата най-късно сутринта, за да може редакционната комисия, ако желае и има готовност от всички нейни членове, да започне работа още утре, като се постараем да съставим една представителна група, отразяваща различните мнения и схващания.
 

Понеже ние внесохме наши предложения към новия законопроект за Конституция, бихме могли евентуално да създадем една смесена комисия, както беше създадена за предишните два законопроекта, по които още не е докладвано. Предлагам това нещо да се направи, за да има някакъв резултат от внесените предложения. А комисията по другите два законопроекта е готова. Също тя може и да докладва.
 

Другарю Каракачанов, тъй като въпросът вече е в законодателната комисия и тя предвижда утре да го разглежда, по-простият, по-рационалният подход е ваши представители, по-специално господин Димитров, ако не възразявате, другарят Мръчков е на разположение, той приветствува това, да се включи както и други желаещи в разискванията на самата Законодателна комисия.
 

Но всъщност, ако направим комисия, тя може да внесе предложения от името на двете делегации, а не просто да влезем в някакъв диалог.
 

Аз вече Ви информирах, че такава инициатива преди днешния ден, и то достатъчно преди днешния ден, вече и в ход в Народното събрание. Вярно е, че тук има някои елементи, както каза и другарят Мръчков, които заслужават допълнително разглеждане, но именно това би било уредено с участието на другаря Димитров в работата на Законодателната комисия.
 

Жалко, но тогава масата всъщност ще остане встрани.
 

Може ли едно уточняване да направя, другарю Луканов?
Всъщност, Каракачанов, с публикуването утре на законопроекта за изменение на Конституцията в печата, ще предвижда един достатъчно дълъг срок за широко обществено обсъждане. Ще се наберат по установения ред много предложения и след това те ще бъдат дискутирани на едно открито заседание на Законодателната комисия, за което е реч, че може да се взема най-равностойно участие там. И това е достатъчно ми се струва засега.
 

Доколкото става въпрос за процедурен проблем, мога ли да се опитам да отговоря на господин Ганев?
Касае се за това, че единствената формация, която в настоящия момент може да даде достатъчно авторитетно и заслужаващо внимание становище е "кръглата маса", , а не нейни представители. Това е смисълът на уговорката, че "кръглата маса" работи при консенсус. Ние вече се натъкнахме на картината с двата законопроекта, които по наше убеждение не са от най-добрите, най-меко казано, става въпрос за митингите и събранията и за сдруженията на гражданите, и бихме били натъжени, ако се изправим пред същото по повод на Конституцията. Нашето участие и сътрудничество в дейността на Законодателната комисия, а и на Конституционната комисия, би било чест за нас, но то едва ли би имало някаква правна стойност.
Правна стойност фактически няма и "кръглата маса", но тя е нещо извънредно, изключително и черпи своята стойност от политическата ситуация и политическото решение за нейното създаване. Няма друг орган освен "кръглата маса", който би могъл да постави такива искания пред Законодателната комисия, респективно пред Народното събрание, чрез онези представители на "кръглата маса", които имат възможността за такава инициатива.
 

Давам думата на другарката Светла Даскалова по процедурен въпрос и предлагам да се ориентираме към приключване.
 

Утре ще бъдат публикувани измененията на Конституцията, които се предлагат. Цял месец има време за обсъждане. Няма никаква пречка ние на "кръглата маса" в продължение на този 1 месец да обсъдим тези предложения и да направим евентуално подобрения или нови, цял месец имаме време, докато влезе наново проекта в Законодателната комисия, за да бъде прието изменението в Народното събрание.
Понеже аз също трябва да излизам, искам да кажа, че в понеделник на "кръглата маса" ще участвува цялата делегация на Българския земеделски народен съюз, тъй като ние не сме на конгрес, ще сме свободни, можем да участвуваме, а в редакционната комисия предлагам да влязат другарите Иван Грозев и Александър Димитров от нашата делегация.
 

Благодаря. Ние ще съобщим все пак нашите представители утре сутринта.
По този начин, господин Димитров, смятам, че се изясни въпросът. Има възможност той да се разгледа и тук, в малка редакционна или работна група, в зависимост от случая, след като Вие участвувате в разискванията на Законодателната комисия и ако прецените, че тези разисквания оставят въпроси за обсъждане и тук.
Думата има другарят Желев.
 

Аз бих помолил за едноминутно изявление във връзка с двата законопроекта.
 

Другарят Спасов има думата.
 

Делегацията на Съюза на демократичните сили, като взе предвид становището на работната си група, смята, че предлаганите законопроекти за обществените сдружения на граждани и за събранията, митингите и манифестациите, не са съобразени с Конституцията, не представляват реална гаранция за упражняване на конституционните свободи на гражданите и в съответствие с постъпилите в Законодателната комисия становища от Зелената партия и сдружението Юристи за правова държава, смятаме за необходимо да бъде внесено в Народното събрание предложение за отмяна на гласуваните на първо четене два законопроекта. Въпросът за тези законопроекти да бъде обсъден от "кръглата маса" и след това да бъдат гласувани. Това е нашето предложение.
Благодаря.
 

Благодаря. Ние го приемаме за сведение. Може ли вече, другарю Желев, да обявим край на това заседание?
 

Все един ден трябва да има край.
 

Аз искам като председателствуващ това заседание да благодаря на всички. Смятам, че следобедното ни заседание беше значително по-спокойно, по-делово, макар и по-продължително, и че постепенно на тази "многоъгълна кръгла маса" /този патент е наш с Анжел Вагенщайн/ се създава необходимият дух на взаимодействие и взаимно уважение, който ще ни гарантира и добри крайни резултати.
Благодаря ви. Закривам заседанието.
 

В зала 8 веднага официалните говорители на двете страни на кратка пресконференция с журналисти.
 

Второто заседание от 23 януари 1990 на Националната кръгла маса, с начален час 17.00, е закрито в 19.40 часа.
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 
 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието