Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

16 януари '90 
1 2 3 4 5 6 7

 

Предварителни преговори

между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

Зала "Запад" на Народното събрание

16 Януари 1990 г., начало 14.30 часа

 

 (след почивката) 

  Мога ли да направя следното предложение? 
  Първо, искам пак да повторя, че въпросите с печатните издания е решен, определен е и лимит за хартия. 
   

  При какъв тираж?   
   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Засега е осигурена хартия за 50-хиляден тираж. Става дума за ежедневник и отделно за седмичник. 
  Така че аз бих предложил на този етап да приеме за сведение, че въпросът е решен. Ако трябва да подпишем, както предложи Александър Лилов, и един документ, с който това се фиксира. 

  За помещенията ние си взимаме бележка от това, което каза Петко Симеонов и аз повтарям отново, че това е логично искане, абсолютно логично.   
   

   РЕПЛИКА:

  И така мислят всички.   
   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Ще направим всичко възможно, за да ускорим решаването на този въпрос и дайте да се договорим, може би утре да стане една среща със столичните власти, които ние настоятелно ще помолим и от името на БКП, и на БЗНС, да се постараят поне временно решение да намерят. А постоянното решение да дойде малко по-късно. Във всеки случай те се занимават с въпроса. Не бяха в състояние да ми дадат отговор до моето тръгване за тази среща. 

  За средствата за масова информация предлагам да разговаряме поотделно, тъй като въпросът е колкото технически, толкова политически. Няма никакъв проблем да излъчваме директно оттук, и по радиото, и по телевизията, заседанията около "кръглата маса", но има редица проблеми, свързани с характера на "кръглата маса", по които ние разговаряхме и по които постигнахме писмено съгласие. Смисълът на това съгласие беше, че "кръглата маса" ще бъде един разговор, професионален, спокоен, който няма да преследва, бих казал, театрални ефекти, а ще бъде задълбочена дискусия за основните проблеми, които вълнуват всички - вас, нас, цялата нация - като ние адекватно информираме по съгласувана процедура българското обществено мнение. 

  Това според нас е една от важните предпоставки за успеха на дискусията. Ние държим на това мнение, на което съвместно с вас се договаряхме и се договорихме. Причините за това бяха изложени. Аз не искам да се връщам към тях, но искам да кажа, че такива са и всички прецеденти, които поне ние познаваме. Когато става дума за сериозен, задълбочен, професионален разговор и за преговори, които искат определена защита, определена дискретност, а не постоянно оглеждане как и какво да кажеш пред средствата за масова информация. 

  Не, ние не се оглеждаме...  

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  И ние не се оглеждаме, но това не е правилно, това не обстановка, в която може се преговаря, а ние преговаряме с вас.

   ГЕОРГИ СПАСОВ:

  Тъй като аз изложих позицията на нашата делегация миналия път, искам да припомня на делегацията от другата страна, че беше казано: датата, на която ще започне националната "кръгла маса" да бъде и дата, на която да има официално разрешение за издаване на всекидневен вестник, орган на Съюза на демократичните сили. Същата дата трябва да притежаваме и своя сграда. И по средствата за масова информация.

  Вие говорите за ултиматум. Аз мисля, че ултиматумът го поставяте вие. Защо? Когато зад вашия гръб е цялата мощ на държавата все още, когато нищо е непокътнато от тази тоталитарна система, която смятаме, че можем с тези разговори и преговори да разградим, да осъществим един мирен преход към едно демократично устройство на обществото, вие говорите, че ние поставяме ултиматум, когато нямаме никаква възможност да излагаме своите идеи, позиции с наши средства за масова информация.

  Освен това 100 % от сградния фонд на обществените сгради, не 100, но предполагам, че 90 % от обществените сгради са държавна собственост, или поне под контрола на държавата. И досега не е  могло да се намери една сграда, удобна за една такава организация.

  Струва ми се, че точно по този начин вие ни поставяте в ултимативно положение, поставяте ни ултиматум да станем и да си отидем от тази "кръгла маса" и след това да ни обвините, че последствията трябва да носим ние.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Другарю Спасов, може ли да Ви прекъсна?

Не мисля, че трябва да подхождаме с толкова много подозрителност към всяка дума и всяка мисъл, която се изказва на тази среща. Все пак искам да повторя, че ние се поставяме съвместно конструктивни цели. Аз не казах, че някой поставя ултиматум, а казах, че не бива да се поставят ултиматуми от едната, или от другата страна; че трябва да се стремим да водим разумна и спокойна дискусия и не мисля, че сега трябва, така току-що се получи, да влизаме в съществото на въпросите, тъй като ние ще имаме много време да ги разискваме. Затова не искам и да отговарям на някои от нещата, които казахте.

Дайте да се договорим така: да помолим представителите на средствата за масова информация вече да напуснат след тази много интересна живописна сцена, която тук им създадохме с общи усилия и да продължим нашият разговор в такава обстановка, която ще позволи да го водим спокойно и конструктивно и която ще отговаря на нашите процедурни договорености.  

Може ли да задам един въпрос? Не смятаме ли, че като не ни изпълните тези желания, които бяха във вашата възможност, /за вас това е много лесно/, не смятате ли, че ни поставяте и в състояние на конспиративна дейност? Ние сме сега направо като конспиратори? Нямаме нищо. И как ще разговаряме равностойно?  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Другарко Константинова, аз абсолютно не съм намеквал с нещо, че ние имаме намерение да попречим на изпълнението на логичните искания на Съюза на демократичните сили, и ако в София имаше празна сграда, която би била наше притежание, бъдете сигурни....  

  ПЕТЪР БЕРОН:

Аз ще Ви предложа, другарю Луканов, извинявахте.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Ако има решение, предлагайте, другарю Берон.  

  ПЕТЪР БЕРОН:

Две сгради веднага ще посоча: сградата на шесто управление е едната, другата е сградата на Института по история на партията на площад "Славейков", преди няколко дни й махнаха табелата.  

  РЕПЛИКА:

И "Кинтекс" е третата.

 

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието