Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа
 

16 януари '90 
1 2 3 4 5 6 7

 

Предварителни преговори

между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

Зала "Запад" на Народното събрание

16 Януари 1990 г., начало 14.30 часа

    

  Ако позволите, преди прекъсването искам и аз да кажа две думи. 
   

  Преди повече от 200 години, в един юлски брой на в."Таймс" на втора страница беше публикувано едно малко съобщение от 2 реда, че английските колонии в Северна Америка са образували Съединените американски щати. Днес ние видяхме на шеста страница в кьошето как беше отразено започването на нашата среща. Някой път сериозните неща се отразяват във вестниците не там, където им е мястото, но това не ги прави по-малко сериозни. 
  И затова аз бих призовал журналистите, които сега отразяват събитието, да му дадат необходимото място, за да не изглеждат смешни в очите на читателите, Опитите да се омаловажи нашата среща не са полезни нито за нас, нито за вас. 
  Благодаря ви.   
   

  Това, прекъсваме за 15 минути.   
   

  Аз не вписвам въпросният вестник и не смятам, че е правилно да се омаловажава диалога. 
  Благодаря ви. 
    

  Бихме желали да помолим журналистите, при категоричния отказ на Съюза на демократичните сили да изслушат обръщение към трите делегации, да го прочетем пред вас, а ваше морално право е да прецените дали е редно да запознаете българския народ с него. 
   

  Да, благодаря Ви. Представям се отново: казвам се Росен Карадимов и съм първи секретар на Централния комитет на Димитровския комунистически младежки съюз; Иво Георгиев - секретар на ЦК на ДКМС, и група от трима редови комсомолци искаме да прочетем обръщение към участниците в "кръглата маса". 

   

   ИВО ГЕОРГИЕВ:

  "Обръщение към делегациите на Българската комунистическа партия, Българския земеделски народен съюз и Съюза на демократичните сили, определени за участие в националната "кръгла маса".
  Обръщаме се към делегатите на Българската комунистическа партия, Българския земеделски народен съюз и Съюза на демократичните сили, изразявайки нашият остър протест по повод недемократичния подход и неизяснените критерии при подготовката и определянето на принципите, въз основа на които ще се провежда националната "кръгла маса".
   

  Настояваме националната "кръгла маса" да се проведе при участието на всички заинтересовани обществено-политически сили. Искаме да се даде възможност на обновяващия се Димитровски комсомол да защити интересите на своите членове и техните виждания за бъдещето на България.
  В противен случай, при липса на пълноправно представителство на ДКМС на националната "кръгла маса", ние няма да се чувстваме обвързани с постигнатите на нея договорености, както и с тяхното практическо прилагане, което е сериозна преграда за постигането на национален консенсус.

   

  Подчертаваме, че за пълноправното участие на ДКМС на националната "кръгла маса" до този момент, за няколко дни, са събрани над 100 000 подписа, като в Централния комитет на Комсомола и във в. "Народна младеж" продължават да постъпват нови подписи. Постъпват и предложения за провеждане на митинги и стачки, към които ние не считаме за необходимо да прибягваме на този етап.

  Нашето желание за участие не е самоцел, а желание за защита на определени позиции. Доказателство за това е, че на страниците на в. "Народна младеж" вече се публикуват предложения за основни принципи, които по наше мнение трябва да залегнат в бъдещите закони за политическите партии, за печата, за политиката на държавата към младежта и т.н.

   

  Всички въпроси, на които без отлагане обществото трябва да даде еднозначен отговор могат да бъдат решени единствено в резултат на общонационален диалог, проведен на демократична и равноправна основа.
  В противен случай започналият процес на демократизация може да бъде поставен под реална заплаха. В този аспект ние разбираме разграничаването на участниците в националната "кръгла маса" до БКП, БЗНС и Съюза на демократичните сили като несъгласие за равноправно представителство на всички слоеве от обществото.
  От своя страна, ДКМС започна двустранни консултации по провеждането на националната "кръгла маса". Ползуваме се от случая да подновим за пореден път нашето предложение към Българската комунистическа партия и Съюза на демократичните сили за провеждане на двустранни консултации по този въпрос, каквито вече бяха осъществени с ръководството на Българския земеделски народен съюз.
   

  За нас започващият форум може да бъде разглеждан единствено като консултативни разговори, които предхождат националната "кръгла маса".
   

  Надяваме се, че политическият разум ще надделее над политическото високомерие.
  Благодаря ви.

  РОСЕН КАРАДИМОВ:

Благодаря ви, че ни изслушахте и изпълнихте волята на 110 000 български младежи.
Освен това искам да добавя относно декларацията, която днес беше направена от Координационния съвет на Независимите студентски дружества.
 

Независимите студентски дружества са силна организация, тя има място тук и може да представлява интереси на студентите, но не и на цялата българска младеж, както беше казано.
 

От тази гледна точка смятаме, че нашето място на "кръглата маса" е тук, защото няма представителство на българската младеж и никой няма да представлява младежката социална политика в България.
 

От тази гледна точка смятаме, че ние трябва да се е оформим, евентуално заедно с Независимите български професионални съюзи като трети център на тази маса. Иначе смеем да кажем, че в случая става въпрос не за "кръгла маса", а за обикновени преговори между управляващите партии и тяхната опозиция, но тези преговори и този диалог не могат да имат амбицията да бъдат национална "кръгла маса" и да постигнат общонароден консенсус.
 

Тези 110 000 човека са зад нас и ако тази маса не се вслуша в нашия призив и нашата молба, ние снемаме от себе си отговорността за тези 110 000 човека, защото трябва да ви кажа, че и желанията за митинги в страната, и желанията за стачка са налице. Така че досега, в интерес на спокойното провеждане на тези форуми, ние сме ги удържали.
 

От днес, ако нашият призив не бъде одобрен, аз не мога повече да гарантирам за поведението на тези 110 000 човека, които са подписали призива.
Благодаря ви.
 

  ВЛАДИМИР КЪНЕВ
  /Координационния съвет на Независимите студентски дружества/:

Господин Карадимов напуска.
 

Доживяхме най-сетне до момента, в който Комсомолът заплашва Българската комунистическа партия с митинги и стачки. Това е нещо ново.
 

Мисля, че принципът на тази "кръгла маса" е преговори между властта и опозицията наистина. Комсомолът не може да има място в "кръглата маса", защото разговори се водят между двама, преговори се водят между двама. Комсомолът няма твърда политическа позиция. Това е.
 

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието