Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа
 

16 януари '90 
1 2 3 4 5 6 7

 

Предварителни преговори

между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

Зала "Запад" на Народното събрание

16 Януари 1990 г., начало 14.30 часа

 (след почивката) 

   

  Заповядайте, другарю Желев.    
   

  След краткото съвещание, което проведе нашата делегация, ние решихме за пореден път тя да прояви добра воля, казвам "за пореден път", тъй като вече на няколко пъти ние поставяме този въпрос. Въпросът не се решава, протака се. Ние очаквахме, че в началото на започването на първия рунд, той вече щеше да бъде решен. 
   

  Но, за да покажем отново добрата воля на нашата делегация, ние решихме да направим пак компромис и до утре, преди започването на следващото заседание, ние бихме искали да получим документ, който удовлетворява нашите искания и ги удовлетворява напълно, тъй като ние сме поставени при неравноправни условия, и това са много минимални неща, които ние все пак искаме за себе си, за да можем да участваме в един диалог. 
   

  При това условие, повтарям, нашата делегация се съгласява да остане на това заседание, а също така настояваме поради това, че не е решен въпросът със средствата за масова информация, журналистите да останат на това заседание. 
   

  Мисля, че няма да пречат толкова.   

    

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Аз моля за следното: 
   

  Първо, и сега, и в бъдеще да не прибягваме до ултимативни искания - нито едната, нито друга страна. Ние нямаме такива намерения, още повече повтарям, че добра воля има и въпросите /онези, които са разумно поставени и които представляват логични искания, а ние оценяваме тези искания на Съюза на демократичните сили като логични/ ще бъдат решени и ще се решават. 
   

  Както казах вече, единият от тях е решен, т.е. решен до степен ние, тук присъствуващите да нямаме повече отношение към него. Въпросът вече е изцяло във ваши ръце, в ръцете на онези ваши представители, които ще бъдат натоварени с издаването на вестника и с неговото списване. Повтарям, още днес те могат да започнат конкретни разговори за това, кога да излезе вестникът, какъв да бъде тиражът и т.н., и т.н. - въпроси, които не опират повече до нашите делегации. След срещата, искам отново да повторя, ние сме готови да съдействуваме за организиране на един такъв технически разговор. 
   

  За помещенията. Аз не бих могъл да кажа кога точно би могъл да се реши този въпрос, но което зависи от нас, ще бъде направено, за да бъде решен по-скоро. 
   

  За нашата следваща среща ние ще поговорим отделно. Ние имаме предложение между срещите да имаме 2, 3, 4 дни за подготовката на следващата среща и да обсъдим, може би в края на това заседание график, който ще ви предложим. Дали дотогава ще бъде решен въпросът с помещенията, аз се надявам, че да, лично аз, но да поема сега ангажимент от името на присъствуващите, не съм в състояние. Мога само да ви кажа, че въпросът е поставен и се разглежда активно. 
   

  Що се отнася до присъствието на представителите на средствата за масова информация, предлагам да не нарушаваме редът, който сме установили заедно. Още повече, че ние имаме договореност съвместно да подготвяме и да излъчваме по същите тези средства за масова информация, в това число чрез телевизията и радиото, репортажи, в които ще се отразяват гледищата на страните. Така че присъствието на средствата за масова информация сега в залата според мен не е желателно, защото това не е обстановка, при която може да се води разговор около "кръглата маса". 

    

   ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

  Ако компромисно само фотографите да излязат, за да не пречат?
   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Другарят Лилов иска да добави нещо.

   

  Аз бих искал да дам едно разяснение по въпроса, който се повдига. Тъй като имах грижата и отговорността от страна на нашата делегация да водя разговори с представители на Вашата делегация по въпросите за вестника и за помещенията, аз смятам, че няма нито причини, нито условия за ултимативна форма на нашата "кръгла маса". Смятам, че един такъв горещ подход би бил неконструктивен и неплодотворен и към него не бива да се прибягва нито от едната, нито от другата страна.

Що се отнася до вестника. Аз предлагам след всяко договаряне, двете страни да подписват някакъв документ, защото ме удивлява обстоятелството, че след всеки договорен въпрос, той се появява отново на нашата "кръгла маса". Въпросът за вестника е договорен и е решен на стадия, на който той може да бъде решен досега в лицето на заместник-председателя на Министерския съвет - Стоян Михайлов. Принципно въпросът е решен. Подкрепен е от нашата делегация и е възложено на Стоян Михайлов да организира всичко, свързано с полиграфическата част на решението, и с хартията. Ние би трябвало да подпишем някакъв документ, че сме достигнали това решение и по-нататък вашата страна да има необходимата грижа да го придвижи технически. Защото ние не можем непрекъснато един и същи въпрос да обсъждаме на това ниво, на което сме тук.
 

По същия начин би трябвало да процедираме и с помещението. Ние не можем утре да дойдем в това заседание заедно с помещението, което трябва вие да имате.
 

Ние трябва да се договорим, да подпишем този договор и вашите компетентни лица да се заемат с неговото административно организиране.
Благодаря ви.  

  ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ:

Тъй като Петко Симеонов движи въпросът за вестника...  

Сега... писмено искане... за това на писмен документ се отговаря с писмен документ и поне аз съм правил искания за уреждане на издания, и тогава нашето писмо се получи писмен отговор.  

  РЕПЛИКА:

От коя дата е Вашето писмо?  

  ПЕТКО СИМЕОНОВ:

Сега ще кажа. Става дума за писменото ни искане за вестника. Ние сме поискали вестник, например клубът поиска вестник още през м. ноември, досега даже няма отговор на писмото – дали се отказва или съгласяват властите. Заедно с това начинът, по който се поставят въпросите - "ние сме дали указания, ние сме решили" - десетилетия наред ние знаем какво означава това. Това всъщност означава, това е означавало както и израз на добра воля, както и израз на добро желание, много често и желание нещата да се протакат, желание да се увърта. С отразяването на дейността на Съюза на демократичните сили ние сме силно затруднени. Хората не знаят онова, което ние искаме. До хората не може да стигнат нашите лозунги, до хората не може да стигнат идеите, които ние искаме да се реализират в българското общество. Всички средства за масова информация в момента са под ваш контрол. И много често предават изопачено нашата позиция. Както, да кажем вчера, най-масовият вестник в България "Работническо дело", отразява нашият митинг. Там ни се приписват издиганите от публиката лозунги на Съюза на демократичните сили. Съюзът на демократичните сили депозира в БТА предния ден, преди митинга, своите лозунги. Лозунгите до един са конструктивни, доброжелателни. Те са укрепването и развитието на българското. Изведнъж издигнатите от няколкото хиляди души лозунги на митинги се приписват от най-масовия вестник на Съюза на демократичните сили и той се обвинява, че върви към конфронтация и манипулирал аудиторията. Нещо, което не е вярно. Ние няма как да го обясним, ако нямаме вече и достъп до средствата за масова информация.
 

За помещението – много е уклончиво това, което ни се казва. Аз искам вие правилно да разберете: ние сме просто физически затруднени за това, да работим. В момента използуваме помещения, които са с по 20 квадратни метра, където се тъпчем всички тези хора, за да обсъждаме въпросите, които стоят пред нас. Ако няма, или използуваме благодарение на наши връзки в Института по социология залата, но и там ни гледат вече накриво. Ние нямаме физическата възможност организационно да съществуваме.
За нас това не е ултиматум. Вие просто искате от нас да участваме пълноценно на "кръглата маса". Как можем да участвуваме пълноценно на тази "кръгла маса", когато ние нямаме възможност пълноценно предварително да обсъдим тези проблеми? Ние нямаме зала, в която да се съберем и да разменим мисли по тях. Това прилича на предварително поставяне в условия на неблагоприятно положение, умишлено. Така че нашето не е ултиматум. Ние сме поставени във физическата невъзможност друго да направим. И ние го казахме още на първото ни заседание, което проведохме. От нашия говорител Георги Спасов беше казано: ако тези условия не бъдат изпълнени, ние смятаме за безпредметно провеждането на "кръгла маса", защото това ще бъде от наша страна безотговорно отношение към онези хора, които ни вярват и които вървят зад нас.
 

Наистина за телевизията и за радиото бихме могли да разговаряме, но радиото, когато разговаряхме последния път, стана ясно, че няма никакви принципни препятствия да бъде на пряко излъчване от "кръглата маса". Аз разговарях с представители на радиото, и то ръководители на радиото, те казаха, че нямат никакви възражения и че единствено вашата дума е достатъчна, за да започне предаването от залата.
 

Ако на вас ви е трудно да вземете решение в момента, съгласно нашият регламент, вашата делегация също би могла да се посъветва и да ни отговори. Но ние в заседанията не бихме могли да участвуваме пълноценно. Искаме това да стане ясно. Ако на нас не ни бъдат осигурени помещения /ние влизаме и във вашето положение/, ако в момента вие нямате помещения, които да ни дадете трайно, дайте ни временни помещения до осигуряване на трайно помещение. Дайте ни от утре да имаме едно временно помещение, зала някъде просто да се събираме. Зала, с телефон, и там да стои някой човек за връзка – елементарно нещо. Отстъпете ни от ЦК едно помещение. Имате толкова много. И без това трябва да съкратите почти половината си апарат. Така обещахте.  

Много повече.

 

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка  

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието