Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа
 
 

16 януари '90 
1 2 3 4 5 6 7

 

Предварителни преговори

между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

Зала "Запад" на Народното събрание

16 Януари 1990 г., начало 14.30 часа

 (след почивката) 

   

  Виктор Вълков иска думата.   
   

  Въпросът с хартийния баланс на страната, поради факта, че издаваме един вестник, който се нарича "Земеделско знаме" и за съжаление го издаваме в тираж, който далече не достига, трябва да ви кажа, че никак не е прост. Той е свързан за съжаление с една категория, която се нарича валута. Валута, която в момента не ни е в излишък. Както знаят всички събрани тук, един от въпросите, който ще обсъждаме, е как да имаме повече от тази валута. Става дума за икономическите проблеми. 
   

  Съгласен съм с това, че вашата партия имала повече членове. Имаше моменти, когато БЗНС е имала 300 хиляди членове. Да, повече е имала. 
   

  И от нашите читатели се поставя въпросът, който далеч не се покриват, а са повече от членската маса на БЗНС, да излизаме всеки ден, да излизаме в повече страници. Но този въпрос засега не може, да го решим. Трябва да ви кажа, че често се пазарим и с тези, които печатат вестника, и с тези,които дават хартията. С голяма надежда ви слушам, когато очаквате всичко да ви се предостави по-лесно, отколкото изглежда.   
   
   

  Единственото нещо, което бих могъл да добавя, настоявайки да се протоколира моето предложение преди малко, че трябва да подписваме всички договорености, за да не възникват отново и отново, за да се установи между нас тон и дух на акуратност, на колегиалност, е, че всички тези тиражи, които споменахте, са вече абонирани и че не е толкова просто ние да отделим тази хартия. Вие наричате това подаяние. Това е една готовност от наша страна да посрещнем първите ви нужди. Вие знаете, че заедно с вас много колегиално обсъждахме въпроса какви допълнителни резерви и пътища за задоволяване на вашите нужди съществуват. И ние стигнахме до някакви договорености. Аз се учудвам, че отново и с такава острота се поставя един въпрос, който колегиално и с отговорност от двете страни обсъдихме. Ето защо аз държа, когато се договорим като две партньорски страни на масата, да подписваме документи, с които приключваме обсъждането и решаването на тези въпроси. 
   

  И всеки от нас, който по-нататък не си свършва работата, която е поел в подписания документ, да отговаря. Защото ние започваме непрекъснато отначало, непрекъснато само от гледната точка на едната страна. 
  Благодаря. 

   

   РУМЕН КРУМОВ:

  Професионален журналист съм и тези въпроси сами ясни.
   

  Това, което ви цитирам, са извадки от в. "Поглед", бр. 52, който е издание на Съюза на българските журналисти и на когото тези проблеми са му ясни. Той каза, че при планиран тираж на в. "Работническо дело" за тази година от 800 хиляди екземпляра, са записани 552 хиляди екземпляра за абонати, заявки за свободна продажба има 195 хиляди, което означава, че 70 хиляди бройки е непокрит тираж. Това е написано във в. "Поглед", издание на Съюза на българските журналисти, въз основа на официални данни. При 70 хиляди броя дневно това прави 490 хиляди екземпляра седмично. Говоря само за в. "Работническо дело".
   

  Нашето искане за седмичния вестник е 100 хиляди.
   

  И сега те имат свободна хартия, 800 хиляди бройки са отпуснати, просто се чудят какво да правят тази хартия.
  Издава се нов вестник с кръстословици - "Делови свят". На тази хартия трябва да се намери място, защото я има, а не могат да употребят. Това е записано във в. "Поглед", който не е  несериозен вестник. Той е издание на Съюза на българските журналисти.
   

  Седмичното списание "Съвременен показател" с 64 страници таблоиден формат - ново издание. За главен редактор е назначен Лалю Димитров, който от Съюза на българските журналисти, както се казва, ние направо го изгонихме.
  Откъде намерихте хартия за такова издание?
   

  А при 50 хиляди тираж, говоря ви като професионален журналист, ние трябва да просим с ръчичка някой да ни даде пари, за да може този вестник да се издържа. С 50 хиляди екземпляра вестник сега не може да се издържа.
   

  Смятам, че вестник "Поглед" не ги е изсмукал от пръстите си, а ви цитирам брой 52 от 25 декември 1989 г. Смятам, че органът на Съюза на българските журналисти е компетентен по тези въпроси. 

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Мога ли да предложа, тези срещи да не станат, за които се договорихме, в обединение "Книга и печат". Няма никакви пречки да се върнем към този въпрос на следващото заседание, ако дотогава останат някакви неизяснени проблеми.
 

Не искам сега да изясняваме проблема за хартията. Бих могъл да помоля Министерството на икономиката и планирането да ни предостави информация каква е картината с хартията. Тя е тежка, защото основният ни доставчик намали още с 10 хиляди тона вестникарската хартия, много е вероятно и сметките на "Работническо дело", за които говори Руен Крумов, да се окажат достатъчно обосновани. Повтарям, нека стане срещата, нека започне разговорът по датата на издаването, за печатницата и бихме могли да се върнем на въпроса за тиража по-късно. В крайна сметка този въпрос зависи и от читателите.  

  РУМЕН КРУМОВ:

Ние да преговаряме с другаря Стоян Михайлов.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

С обединение "Книга и печат". Там ви очакват за разговор. Те са уведомени от Стоян Михайлов, че въпросът е решен и тяхната задача според правителството е да обсъдят с представители на съюза всички произтичащи от това организационно-технически въпроси. Никой не възразява да поставите въпроса за тиража или той да бъде функция на търсенето.  

  СВЕТЛА ДАСКАЛОВА:

Да смятаме ли въпроса за приключен?  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Казвам, че не го смятаме за приключен и бихме могли да се върнем на него, но да стане разговорът с конкретното ведомство или организация, която ще трябва да ви окаже съдействие за издаването.  

Аз желая да се изкажа не по въпроса за вестника, а по въпроса за телевизията.
 

Казахте, че има принципна договореност "кръглата маса" да бъде отразявана в рамките на един репортаж. Аз обаче смятам, че се изпуска нещо много важно, а именно възможност на съюза да изявява своето мнение и извън рамките на "кръглата маса". Ние говорим за едно телевизионно и радио време, което не държим да е в рамките на тези два часа, които са за "кръглата маса", която е една от проявите на вашата и нашата страна. Ние настояваме въпросът сериозно да бъде придвижен за едно фиксирано време, с което мие да разполагаме по наше усмотрение, както и радио време.
 

По въпроса за сградата бих желал да кажа следното. В нашето предложение за "кръглата маса" беше изрично записано, че ние желаем да разговаряме с официалните български власти. Ние считаме, че именно във ваше лице двете управляващи партии срещаме именно тези власти. Ако тези власти не са в състояние да придвижат такива въпроси, а ги прехвърлят на функционери от по-долен порядък, мисля, че тук се повдигат много въпроси.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Ако те са реалните власти, трябва да се разговаря с тях, доктор Тренчев. Наистина това не е наша функция да се занимаваме с този въпрос в чисто организационен аспект. Повтарям, че всички усилия ще бъдат предприети и логичното искане за помещение да бъде решени положително. И ще бъде решено.  

  СВЕТЛА ДАСКАЛОВА:

Аз добре разбирам необходимостта от материална база за Съюза на демократичните сили, от вестник, печатен орган и т.н. Това е напълно ясно и правилно. Но аз вярвам и на др. Луканов, и на др. Лилов, че полагат всички усилия тези въпроси да бъдат решени. Убедена съм, че ще бъдат решени в най-скоро време, за да имате една нормална обстановка за работа.
 

Господа, ние седнахме на тази маса, поне от БЗНС, но смятам, че и от БКП, със сериозното желание да разискваме по бъдещето на България и по бъдещото политическо устройство на нашата страна, за да създадем една демократична страна, модерна, цивилизована страна. Аз смятам, че това е нашата работа.
 

А ние сега губим време по въпроси, не маловажни, но не най-съществените. Те трябва да се уредят между сериозната работа, която имаме да вършим. Гледа ни цяла България. Ние говорим разни странични неща малко или много. А не важното и основното, по което трябва да постигнем взаимно съгласие. Мисля, че сме сериозни хора и политически лица и това е нашата цел и задача.
За средствата за масова информация. Ние сме казали в нашата договореност, че ще имаме говорители. И аз днес ще ви представя говорителя на БЗНС. Това е Иван Глушков, редактор във в. "Земеделско знаме".
 

И още нещо по нашата договореност, което мисля, че не се спазва.
 

Ние се договорихме от двете страни да има по 34 души, които да са страни от "кръглата маса". Аз си позволих да ви преброя, но вие сте 50 души.
 

Ние трябва да създадем обстановка за сериозна работа, за спокойна работа, за изказване на становища и мнения, за да стигнем до консенсус. Когато всички журналисти са тук, снимат, гледат, слушат, можем ли сериозно да разискваме. Аз съм съгласна с др. Луканов. Имаме си говорители, има пресцентър и там могат да се явяват ръководителите на делегациите и да спазваме подписаните договорености. Защо обсъждахме и правихме процедурни правила, ако самите ние не ги спазваме?
 

Още един път апелирам за сериозна работа. Ние сме много заети и не можем да отделяме с часове да говорим за неща, които вече са решени, става въпрос за вестника. Тиражът му сега ще бъде 50 хиляди, а утре може да стане 100 хиляди и т.н.  

Другарю Луканов,
Аз смятам, че трябва да се признае, че исканията за вестник, за помещение и всички други неща трябваше да бъдат решени вчера или завчера. Позволете ми да смятам, че не са положени достатъчно усилия, за да се решат.
 

Не мога да се съглася с това, че тези работи са несериозни. Ако човек излиза на ринга, трябва да има еднакви ръкавици. Спортистите мерят сабите по дължина и т.н. Затова смятам, че трябва тези, които могат да решат въпросите, да се задължат да ги решат и да не се смята, че това са несериозни или неважни въпроси.
 

За да започне разговорът, така беше казано, трябва да се осигурят тези неща. Смятам, че аргументите бяха достатъчно убедителни, за да не се продължава да се дискутира, че има трудности и т.н. Ако трябва да се вземе някаква сграда, за някаква представителна проява, се намираше за 24 часа.
 

Изваждали са ме с цял факултет за 24 часа. Факултетът по журналистика, ако си спомняте, беше настанен с голямо насилие в една сграда и след това бях извикан, беше ми казано и за 24 часа трябваше да излезем. Не искам да се връщаме към тези времена.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Един стар деятел на партията казваше в случая за кои времена се отнася този пример. Той бил обвинен в други, по-фриволни неща.  

  БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ:

Смятам, че тук трябва да се признае, че недостатъчно сериозно сме се заели с този въпрос. Слагам и себе си в този кюп. Този въпрос трябва да бъде разрешен в най-къс срок и да започне работа по следващите въпроси. Защото няма да бъде добре за цяла България да излезе утре по цял свят, че двете страни се събраха около "кръглата маса" и разговаряха за помещение, за вестник и т.н.

 

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка  

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието