Стенографски протокол
 
 Кръглата маса
(3.01.1990 - 14.05.1990)
Пълна стенограма
КОНСУЛТАЦИИ

Консултации с ръководствата 
на обществените организации, 
творческите и други съюзи по въпросите на Кръглата маса 

3 януари 1990 година, 9:30 часа 
3 януари 1990 година, 15:00 часа 

Стенографски протокол на предварителните консултативни срещи с ръководството на СДС по провеждането на Кръгла маса

3 януари 1990 година, 11:40 часа 
3 януари 1990 година, 17:30 часа 

4 януари 1990 година, 15:00 часа 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРЕГОВОРИ

 

Стенографски протоколи на предварителните заседания на Националната кръгла маса 

Между делегации на БКП, БЗНС и народни представители и делегациите на обществено-политическите формирования в страната, творчески и други съюзи и организации на религиозни общности


18 януари 1990 година, 14:30 часа 
 

Между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

16 януари 1990 година, 14:30 часа 
18 януари 1990 година, 10:00 часа 

 

ОФИЦИАЛНИ ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Стенографски протоколи на заседанията на Националната кръгла маса 

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

22 януари 1990 година, 18:05 часа 
23 януари 1990 година, 10:44 часа 
23 януари 1990 година, 17:00 часа  
29 януари 1990 година, 10:00 часа 
6 февруари 1990 година, 10:05 часа 
7 февруари 1990 година, 09:00 часа 
12 февруари 1990 година, 14:00 часа

ВТОРО  ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

12 март 1990 година, 15:15 часа
15 март 1990 година, 10:05 часа

19 март 1990 година, 15:10 часа

26 март 1990 година, 09:36 часа

27 март 1990 година, 17:10 часа

29 март 1990 година, 13:14 часа

30 март 1990 година, 12:05 часа

ТРЕТО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

14 май 1990 година, 18:13 часа

16 януари '90
1 2 3 4 5 6 7

 

Предварителни преговори

между представители на БКП, БЗНС, народни представители и СДС

Зала "Запад" на Народното събрание

16 Януари 1990 г., начало 14.30 часа

 (след почивката) 

   

  Аз все пак моля да процедираме така, както се договорихме. Моля, другарят Берон да даде адресите на сградите, които предлага. Ние ще разгледаме въпроса дотолкова, доколкото е от наша компетентност. 
  Моля представителите на средствата за масова информация да освободят залата. 

  (шум в залата)   
    

   БЗНС:

  Съгласен съм с другаря Лилов, че не бива да разговаряме за малки практически въпроси, те трябваше да бъдат много отдавна решени. За жалост, досега сме получавали не решение, а обещание.   
   
   

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Извинявайте, но днес първото решение е взето.   
   
   

   БЗНС:

  Направили сме искане от 26.11. м.г. до другаря Младенов - няма отговор. Направихме на 2 януари до другаря председател на Министерския съвет - няма отговор. А в разговора, който водихме с другаря Лилов и с другаря Михайлов се изказа пълно разбиране на нашите искания ,много кавалерски, много приятно, със забележката - "но няма хартия". 

  Сега виждаме, че ни се позволява великодушно да получим по 50 000 бройки на вестник. Първо, дали имаме хартия. Погледнете какво има само тук. Само вестник "Работническо дело" има всяка седмица 490 000 бройки; вестник "Фронт"има 225 000; вестник "Земеделско знаме" има 180 000. Във времето, когато на нас ни се отказват вестници, защото няма хартия, започва издаването на "Съвременен показател" с 46 страници - формат А3, всекидневника "Софийско утро" - формат А2, вестник "Делови свят", пак в комбината на "Работническо дело" започва да излиза вестник "Омега", възстановява се издаването на "Рудничар", "Транспортен глас", "Здраве" и т.н. Партия, която разполага, извън своя орган, прехвърля всичките областни вестници на свое име. Тоест партията се...   
   

   РЕПЛИКА:

  Момент. 
  Другарю Луканов, моля, има три пъти покана средствата за масова информация да напуснат залата. Моля да преустановим работата, докато това стане. 

  (гласове в залата) 

   БЗНС:

  Партията разполага с милионни тиражи, на нас великодушно ни се подава една капка, която трябва да регистрира нашето участие в обществения живот. Това не е участие в обществения живот. Това не е информация на обществото. Това е на равнището на най-обикновен окръжен град.  

   АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

  Аз още веднъж моля да спазим процедурните правила и да продължим дискусията, след като средствата за масова информация напуснат залата.
  Моля, представителите на средствата за масова информация...

   ЕМИЛ КОШЛУКОВ:

  Бих искал да взема отношение по този въпрос, тъй като се говори за процедурата в момента. Първите процедурни нарушения бяха направени от вашата делегация, след като по договореност не ни отговорихте на нашите искания.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ
  /към СМИ/:

Моля да напуснете залата.  

  ЕМИЛ КОШЛУКОВ:

По този въпрос говоря в момента. След като има процедурни нарушения вече от ваша страна, не трябва ли да обсъдим и това нещо? Вие не изпълнихте тези неща.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Тези процедурни решения, другарю Кошлуков, са общи и приети с консенсус от цялата "кръгла маса".  

  ЕМИЛ КОШЛУКОВ:

Общо беше решението за отговор.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Моля, средствата за масова информация да напуснат залата.

(шум в залата)  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

След около половин час, ако не възразявате другарю Спасов, да се срещнат с говорителите, защото ние времето за дискусия по същество почти го изчерпахме.

Аз моля всички представители на средствата за масова информация да напуснат залата.

(Средствата за масова информация напускат залата.)  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Бих предложил следното: да не обсъждаме тук, освен ако настоявате въпросите на самото организиране. Нека стане тази среща. Тя е вече решена и ако възникнат някакви проблеми, тогава да се върнем към тях.

Въпросът с хартията не е толкова лек, доктор Дертлиев, колкото изглежда. Ако се намерят допълнителни количества и тиражът е търсен, вероятно ще може да се увеличи.  

Данните, които показах, говорят, че проблемът за хартията не съществува. Има реални възможности.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Не, той съществува, аз мога да Ви уверя. Ако искате ще Ви дам и данни.  

  ДОКТОР ДЕРТЛИЕВ:

Начинът, по който се определя, квотата, която ми се дава, тя е мъничко от позиция на силата: "ние даваме толкова". Не колко е възможно, а "ние позволяваме толкова".

Съгласете се, че едни голямо обществено движение, с тираж от 50 000 бройки, това е на едно най-ниско ниво. Аз съм много благодарен, че правителството и Народното събрание взе решение да реабилитира партии, които бяха поставени в миналото. Но тази партия имаме 200 000 тираж, ежедневник. Вие възстановихте името на починалите. Не ни върнахте 10-те години, но дайте ни вестникът, дайте ни живият живот, дайте ни клубовете. Това е реално кавалерско отношение към един жив организъм, който се нарича партия. А с едни такива /позволете, неприятна дума/ подаяния, не се прави...  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Не, за подаяния не става дума и очевидно всичко трябва да разглеждаме в развитие, доктор Дертлиев. Нека започне изданието.  

  ДОКТОР ДЕРТЛИЕВ:

Много дълго се развиваме. Ще дойдат изборите докато се развием.  

  АНДРЕЙ ЛУКАНОВ:

Не е чак толкова дълго. Започвайте от другата  седмица. Вие казахте, че сте готови.  

  ДОКТОР ДЕРТЛИЕВ:

Дайте ни бройки. Един вестник се издържа, а рентабилността на вестника е в бройките. Един малък вестник е нерентабилен. Той трябва да почива едва ли не на подаянията на хората. Днес един модерен вестник има най-малко 100 000 бройки, за да излиза и да бъде рентабилен. Поставяте ни в икономическа трудност. Първо, като разгласа; второ, като пълноправни партньори, и трето, направо в трудна икономическа ситуация. Моля ви се, смятаме, че този въпрос е капитален, независимо че изглежда дребен.

 

Продължение...
 
Начало на тази страница
Обратно към уводната бележка 

 

Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Към съдържанието