Константин Тренчев

 

Роден на 8 февруари 1955 г. в гр.  Стара Загора.

Завършил е френски колеж в Алжир, 1968-1970 г.
1982 г. - завършва Висшия медицински институт в София.
1983 г. - асистент по анатомия, хистология  и ембриология във Висшия медицински институт - Стара Загора.
1987 г. - асистент в катедра "Обща и клинична патология" във ВМИ - Стара Загора.
Работил е в "Бърза помощ" и като анатомопатолог. 

Инициатор и рационализатор на изобретения, признати от ИНРА.
Основател и президент на Конфедерацията на труда "Подкрепа" от февруари 1989 г. 
(преизбран февруари 1997 г.). През февруари 2009 синдикатът чества своята 20-годишнина, Тренчев продължава да е начело на организацията. Остава на този пост 26 години, до февруари 2015 г., когато обявява, че се оттегля, за да продължи работата си в научната сфера.


Един от основателите на СДС. Член на Националния координационен съвет на СДС, 1990-1991.


Вицепрезидент на Международната конфедерация на свободните профсъюзи.


От май 2000 г. е член на политическата формация Демократичен алианс.


От 9 юли 2000 г. е избран за почетен председател на Демократичен алианс.


Март 2006 -  в отворено писмо от името на синдиката "Подкрепа" се противопоставя на Международния валутен фонд във връзка с конкретното искане на Фонда за премахване на допълнителното заплащане на класове за прослужено време и като цяло за прекалено рестриктивната му финаносва политика, смятайки я в голяма степен отговорна за прекалено високата социална цена, платена от българския народ по време на прехода и водеща до социално напрежение.
 

Женен.Д-р Константин Тренчев заедно с инженер Борислав Борисов е автор на уникално изобретение: плазма от вода, която може да замести стандартното отопление в дома.


 


(Справка на Държавна сигурност, изготвена по искане на ЦК на БКП. Разпространяваше се на принципа "самиздат" сред депутатите от ВНС. В текста не съм внасял никакви корекции - пропуснати са само адресите и телефоните.)

СПРАВКА

за Костадин Димитров Тренчев,

председател на т.нар. Независим професионален съюз "Подкрепа"

Костадин Димитров Тренчев е роден на 08.02.1955 година в град Стара Загора, български гражданин, с висше образование - хуманна медицина, безпартиен, неосъждан, развеждан два пъти, работи като асистент, по патоанатомия във ВМИ - Стара Загора.

Произхожда от семейство на служащи.

Баща му Димитър Костадинов Тренчев е лекар - завеждащ детска хирургия в първостепенната болница в Стара Загора. Добър специалист. Член на БКП.

Майка му е работила като медицинска сестра, пенсионерка, безпартийна. Има влияние над поведението на сина си.

И бащата и майката напълно одобряват и активно подкрепят дейността на сина им в т.нар. Независим профсъюз "Подкрепа".

Съпруга на Костадин Тренчев и една от най-активните членове на НПС "Подкрепа" е Кояна Желева Иванова - Тренчева, родена на 01.05.1964 година в Стара Загора. Студентка във ВМИ Стара Загора. Член на ДКМС. Намира се под пълното влияние на мъжа си. Заминала за Франция.

В политическите възгледи на д-р  Тренчев се долавят схващания отричащи социалистическия обществен строй и утвърждаващи формата на буржоазната демокрация. Изразява становища, че за сега в НРБ не се извършва никакво преустройство, с което обуславя и необходимостта от създаването на НПС"Подкрепа". В досегашната си дейност като председател на т.н. НПС"Подкрепа" и член на т.нар. НДПЗЧ д-р Тренчев е извършвал поредица от действия, които могат да се квалифицират като разпространяване на клеветнически твърдения от различен характер - телефонни интервюта с РСЕ, излъчване на клеветнически декларации, посещения в посолствата на Франция, САЩ и Великобритания в София за пропагандиране на неформалните структури както и молба за съдействие и подкрепа.

През месец май 1989 година към неговите изяви се прибави и подстрекателската му роля спрямо някои лица от числото на ислямизираните българи, като ги подпомагаше и насърчаваше в действията им срещу правителствените мероприятия.

За тази му дейност бе задържан в качеството на обвиняем по следствено дело по чл. 273 и чл. 321 от НК.

След освобождаването от предварителния арест под гаранция К.Тренчев получи нови сили и кураж, стимул за още по-активна работа в Независимия профсъюз.

Проява на тази му увереност стана и проведената среща между активисти на НПС"Подкрепа" и вражески изявили се бивши членове на БЗО, където той пледира за обединяване и интегриране дейността на неформалните структури и БЗО.

По време на Европейската екологическа среща направи многократни опити за участие в мероприятия провеждани от неформалните групи.

Костадин Тренчев се опита посредством Пламен Даракчиев да се сдобие с официални покани за Екологическата среща чрез някои от чуждите делегации.

На организираната в частен апартамент пресконференция на НПС "Подкрепа", д-р Тренчев е участвувал активно и пропагандирал целите и задачите на Независимия профсъюз. С клеветническо съдържание беше и интервюто, което даде на 18.10.1989 година пред кореспондент на в-к "Либерасион".

Тренчев бе поканен и присъствува на приемите в американското и английското посолсва, където активно контактува с представители на западните средства за масова информация.

Костадин Тренчев беше водещ на събранието-конференция проведено в дома на Мариана Петкова Златева, където представи материали за промяна в устава и програмата на Независимия профсъюз.

Независимо от това, че по време на Екофорума бе служебно ангажиран, той направи всичко необходимо да присъства на някои от проявите на неформалните структури, като в някои от тях бе един от най-активните.

София, 04.11.1989 г.

Начало на Справочник Омда

 

 

 


Карта на сайта

Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"


Copyright 1998-2018 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Начало