Омда
 

Начало

   

Предговор 

    Речник на термини и остарели думи

Описания и рисунки на кръстовете

    Географски показалец

 

БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН КРЪСТ

161. Кръст-кукла из гробищата на с. Ябланица, Тетевенска околия. Изработена преди 10-15 години от борова дъска. Главата й е шестоъгълна, страничните й крила са широки и назъбени. Размери: 30x17x2 см. Скицирана на 19.VII.1916 г. (Т. 6, обр. 56.)

162. Надгробна плоча с кръст из гробищата на с. Ябланица, Тетевенско. Издялана преди 30-35 години от пепеляв варовик. На лицето й е издълбан четирикрилен кръст; долното му крило е по-дълго; всичките му крила се разширяват навън и от тях излизат по две волути, гравирани, с изключение на горното, което завършва с гравирано кръстче. Горните ъгли на плочата (върху лицето) са украсени с гравирани криви линии, симетрично начертани. Размери: 45x32x8 см. Скицирана на 19.VII 1916 г. (Т. 9, обр. 90.)

163. Кръст-акротерия на надгробен паметник из гробищата в двора на църквата „Св. Неделя" в гр. Ловеч. Кован в 1877 г. (дата на паметника) от меко желязо. Четирикрилен; долното му крило е по-дълго и заострено, горните три са по-къси и свършват с дъги, образуващи кръстове. В ъглите са прикрепени волутообразни украшения. Размери: вис. 49 см; широч. 29 см, широч. На крилата 9 см и 2 мм; дебелина 4 мм. Скициран на 25.III..1917 г. (Т. 7, обр. 13.)

164. Кукла - надгробен знак, из гробищата на гр. Ловеч, издялана е преди 20-25 години от букова дъска (полуизгнила). Главата й е полуелипсовидна. Крилата са изчезнали със зигзаговидните нарязвания отстрани. Размери: 32x19x3,5 см. Скицирана на 25.III.1917 г. (Т. 5, обр. 9.)

165. Кръст-кукла из гробищата на гр. Ловеч, изрязана преди 10-15 години от борова дъска. Главата й е трапецовидна, с висока четвъртита шапчица; страничните крила са малки и четвъртити. Размери: 52x16x1,5 см. Скицирана на 25.III.1917 г. (Т. 4, обр. 96.)

166. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на гр. Ловеч. Четирикрилен; горните му три крила са четвъртити с фалцирани ръбове, долното е елипсовидно и забито направо в земята; върху долния край на лицето му е издълбана сводеста ниша за кандило, която е имала желязна врата. Рисунък и техника добри. Върху задната му страна е гравиран надпис с дата 1880 г. Издялан е от сив точилен камък. Размери: 38x33x11 см. Скициран на 25.III.1917 г. (Т. 8, обр. 63.)

167. Кръст из гробищата на гр. Ловеч, издялан от точилен камък. Страничните му крила са много малки и четвъртити; горното е голямо, трапецовидно, с голяма полукръгла шапка. По лицето му са гравирани два равнокрилни кръста и две линии, успоредни с крайния контур. Размери: 45х32х9см, 25-30-годишен. (Т. 7, обр. 79.)

168. Надгробна плоча с гравиран десетокрилен кръст из гробищата на гр. Ловеч. Издялана [е] с неправилни контури от точилен камък. Размери: 33x23x5 см, 25-30-годишна. И двата паметника [са] дебело обрасли с лишеи и мъх. Скицирани на 25.III.1917 г. (Т. 7, обр. 80.)

169. Кът от гробищата на гр. Ловеч. Из гробищата в Ловчанско се срещат групи паметници от няколко екземпляра, забити над един гроб - срещат се плочи с кръстове, каменни и дървени кръстове и кукли... Кръстът винаги е изработен от сив мек точилен камък със средни размери 30x30x10 см. Гробовете не са заградени с камъни. Както в тази околия, тъй и в Троянската точилния камък вземат от околните скали, а има разработени кариери в с. Турска Лешница. Другите камъни — варовития туф, кремъчни и пр. — от с. Крушуна, Ловчанско. Ловчанският тип кръст носи надписи на опаката страна, рядко на лицето. Скицирано на 25.III.1917 г. (Т. 7, обр. 92.)

170. Просфорник (типар), негатив с кръст, изработен от липово дърво в гр. Ловеч. Кръстът е четирикрилен, по средата на вертикалните крила са издълбани два равнокрилни кръста с вензелите ; в страничните две крила девет триъгълника (вдясно) и копия (вляво). Краищата на кръста се опират о гравирана окръжност. В ъглите, гдето се пресичат крилата, е издълбан по един голям триъгълник пирамидовидно надолу. Целият просфорник е осмоъгълен, отзад има дръжка като на печат. Размери: 10,5x10x3,5 см. Скициран от оригинала из сбирката на Иван Енчев-Видю, през февруари 1916 г. (Т. 2, обр. 156.)

171. Кръст из фреските на Карлуковския манастир ,,Усп[ение] Пр[есветая] Богородици", 1621 г. Нарисуван е върху дебелината на южното прозорче с темп[ерни] бои върху мазилка от вар и плява. Фонът светлозелен. Петокрилен с подставка (лобното място). Горните му две крила образуват напречната дъсчица над главата на Ис[уса] Христа. Отстрани от лобното място излизат гъбата и Копието. Размери: 70x51x6 см. Копиран на 11.VII.1916 г. (Т. 5, обр. 87.)

172. Кръст-свещник из църквата ,,Усп[ение] Пресв[етая] Богородици" - Карлуковски манастир. Изработен преди 70-100 години от меко самоковско желязо (същият модел се намира и в манастира „Св. Илия" в Тетевен). Четирикрилен; ...крилата му са равни, завършват с кръгли плочки; върху страничните е закрепена по една птичка, на горното талерка с цилиндър по средата за свещи, а долното крило е продължено в колонка до подставката на свещника. Колонката е украсена с две лалета. Размери: Височина от средата на колонката (над ябълката й) 47 см, широчина 20 см; дебелина на колонката 1 см, а на украшенията 0,5 см. Скициран на 11.VII.191б г. (Т. 5, обр. 41.)

173. Кръст - надгроб[ен] паметник, из старите гробища в гр. Троян. Куклообразен, с гравиран върху лицето му кръст във вид на буквата „Х" (андреевски кръст). Пред паметника има ковчег за кандило и свещи от три плочи, забити вертикално в земята. Изработен е грубо от сив сланец. Не е по-нов от единствения най-стар с дата, който се намира в двора на църквата, забит върху гроба на Пенчо Йерея в 1781 г. Размери: 31x21x5 см. Скициран на 26.Ш.1917 г. (Т. 8, обр. 62.)

174. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата „Св. Параскева" в гр. Троян. Четирикрилен; горните му три крила са четвъртити с фланцирани ръбове; долното е полуелипсовидно, с широкия край забито в земята без цокъл; върху лицето му е издълбана ниша със свод за кандило. От страна[та] на нишата излиза долното крило на релефния кръст, издялан върху лицето на паметника; той е тоже четирикрилен; страничните му крила са кръстосани с три трапецовидни крилца, а горното крило е разширено с две волути, излизащи от средата и [които] се завиват навътре. Издялан е от сив точилен камък. Техника и рисунък добри. Размери: 52x35x10 см. Работен е около онова време, когато е правена църквата 1835-840 г. Скициран на 26.Ш.1917г. (Т. 8, обр. 68.)

175. Кръст-кукла из двора на църквата „Св. Параскева", гр. Троян. Изрязана е от букова дъска преди 20-25 години, полуизгнила. Нарезите й са с трион, почти заличени. Главата й е голяма, елипсовидна, с шапчица (мъжка кукла), страничните й крила са малки и назъбени. Размери: 28x12x2 см. Скицирана на 26.Ш.1917 г. (Т. 4, обр. 94.)

176. Надгробна плоча с кръст из двора на църквата „Св. Параскева" в гр. Троян. От бял пясъчник - тънка изработка. Горният край на плочата е разширен и завършва с полукръг; върху лицето му е издълбан плитко кръст, четирикрилен, с разширени краища. Датира от 1856 г. Размери на плочата: 43x18x4 см. Скицирана на 26. Ш.1917 г. (Т. 9, обр. 73.)

177. Кръст-кукла из новите гробища на гр. Троян, издялана от дъбова дъска; главата й е кръгла с шапчица (мъжка кукла); шийката й над страничните крила е разширена на горния край - трапецовидна. Върху лицето й са направени с трион хоризонтални нарези и кръст във вид на буквата „Х". Нова. Размери: 45x16x3 см. Скицирана на 26.Ш.1917 г. (Т. 4, обр. 95.)

178. Кръст - надгробен паметник, из старите запустели гробища на гр. Троян. Кукловиден. Върху лицето му е издълбан андреевски кръст. Груба изработка; от варовит туф. Работен е в края на XVIII в. Размери: 40x24x12 см. Скициран на 26.Ш.1917 г. (Т.8, обр. 66.)

179. Кукла - надгробен знак, из новите гробища на гр. Троян. Главата й е кръгла, с висока трапецовидна шапчица. Без крила отстрани. Долното крило е назъбено отстрани. Върху лицето й са направени с нарези от трион с по две успоредни линии три кръста във вид на буквата „Х". От букова дъска. Нова. Размери: 62x12x3 см. Скицирана на 26.Ш.1917 г. (Т. 5, обр. 8.)

180. Кукла - надгробен знак, из гробищата на гр. Троян. Главата и е кръгла с двойна шапчица (мъжка кукла); Върху лицето й е направен кръст във вид на буквата „Х", с два нареза от трион. Странични крила няма. Нова. Изрязана е от букова дъска. Размери: 29x12x3 см. Скицирана на 26.Ш.1917 г. (Т. 5, обр. 10.)

181. Кръст-кукла из същите гробища. Главата й е трапецовидна. Нейните крила са четвъртити и нарязани. Изрязана е от дъбова дъска, полуизгнила, 10-15-годишна. Размери: 45x18x3 см. Скицирана на 26. Ш.1917 г. (Т. 5, обр. 11.)

182. Кръст-кукла из гробищата на с. Орешака, [Троянско], издялана от буково дърво, мъжка. Главата й е кръгла, с шапчица, тялото й е също кръгло, а страничните й крила четвъртити и назъбени. Върху лицето на главата й са направени нарези с трион във вид на андреевски кръст. Размери: 69x29x2 см. Скицирана на 27.Ш.1917 г. (Т. 4, обр. 92.)

183. Кръст-кукла из същите гробища, издялана от букова дъска. Женска кукла с кръгла глава без шапчица. Страничните й крила са малки и назъбени, тялото и е кръгло. Върху лицето й са направени нарези (по три успоредни линии) с трион във вид на андреевски кръст. Размери: 75x26x2 см. Скицирана на 27.Ш.1917 г. (Т. 4, обр. 93.)

184. Кръст-кукла из гробищата на с. Орешака, Троянско. Издялана е от дъбова дъска преди 5-10 години. Главата й е трапецовидна, ъглите са врязани навътре, та са образували четвъртита шапчица; страничните й крила са големи, четвъртити и също така врязани. Размери: 45x23x2 см. Скицирана е на 27.Ш.1917 г. (Т. 4, обр. 90.)

185. Кръст-кукла из същите гробища; от главата й излизат отгоре и отстрани кръстчета, та става кръстата. Издялана е преди 5-б години, букова дъска. Размери: 90x32x3 см. Скицирана на 27.Ш.1917 г. (Т. 4, обр. 91.)

186. Женски кръст из гробищата на с. Орешака, Троянска околия. Горното му крило е закръглено, а другите са четвъртити. Без украшения и без надпис. Размери: 33x32x7 см. Издялан от груб точилен камък (Т. 7, обр. 77.)

187. Мъжки кръст из гробищата на с. Орешака, Троянска околия. Горното му крило е трапецовидно, другите три четвъртити; без украшение и без надпис. Издялан грубо от точилен камък. Размери: 33x32x7 см. И двата скицирани на 27. Ш.1917 г. (Т. 7, обр. 78.)

188. Куклообразен надгробен паметник - кръст, из гробищата на с. Орешака, Троянско. Грубо изработен от сив варовит пясъчник; 30-40-годишен; върху лицето му са гравирани два кръста - горе шестокрилен и долу четирикрилен. Размери: 47x33x7см. Скициран на 27.Ш.1917 г. (Т. 8, обр. 59.)

189. Кукла - надгробен знак, из гробищата на с. Орешака, Троянско. Изрязана е от букова дъска. Главата й е кръгла, с шапчица, крилата и отстрани липсват, вместо тях страните са назъбени зигзагообразно. 10-15-годишна мъжка кукла. Размери: 70x25x2см. Скицирана на 27.Ш.1917 г. (Т. 5, обр. 7.)

190. Ковчег кръст-акротерия из гробищата на с. Орешака, Троянска околия. Изработен е заедно с кръста от точилен камък преди 35-40 години. Кръстът е четирикрилен; долното му крило е по-дълго от другите три и е разширено надолу; върху лицето му е изработен релефен кръст, на който е разширено долното крило, а другите три имат формата на буквата „Т". Размери на ковчега с кръста: височина 71 см, широч[ина] 30 см и деб[елина] - долна на ковчега 30 см; на кръста: височ[ина] 29 см, широч[ина] 21 см, дебелина - горе 8 см2; долу 12 см2. Ковчегът е украсен с розетки и малко равнокрилно кръстче, релефно изработени. Скициран на 28. Ш.1917 г. (Т. 7, обр. 38.)

191. Ковчег с кръст-акротерия из гробищата на Троянския манастир „Успение Пр[есветая] Бого­родици”. Изработен е заедно с кръста от точилен камък през 1883 г. Кръстът е четирикрилен; долното му крило е два пъти по-дълго от другите и се разширява надолу. Ръбовете са фланцирани. Размери на ковчега с кръста: 80x24x24 см; на кръста: 27,5х 16,5 см, широчина и дебелина на крилата - горе 7 см. Скициран на 28. Ш.1917 г. (Т. 7, обр. 39.)

192. Кръст върху набедреника на св. Доротей, архиепископ Тирский. Четирикрилен; равни с разширени краища крила. На тъмен фон охров кръст с бели и кафяви (тера ди сиена печена) линии и бели листи като продължение на крилата [от фрескови изображения по стените на Троянския манастир. Рисувани от Захария Христович от Самоков, 1848 г. Мазилка вар и плява; боя темпера]. Копиран в естествена величина на 29. Ш.1917 г. (Т. 5, обр. 94.)

193. Плоча с Кръст - пътеуказателен знак за габровския Соколовски манастир, забита на края на кръстопътя. Изработен през 1840 г. от мрамор. Горният й край е по-широк, с български сводообразен контур. Върху лицето му е издълбан четирикрилен кръст с подставка; долното крило е по-дълго от другите. Размери: 54x42x5 см. Размери на кръста: 13,5x7,5x1 см, широчина на кръста 12 мм. Скицирана на 9.VII.1919г. (Т. 7, обр. 36.)

194. Кръст-акротерия върху купола на храма в Соколовския габровски манастир. Изработен от желязо, обвит с тенекия, през 1833 г. (когато е строена църквата). Четирикрилен; крилата му излизат от розетка, разширяват се навън и се завиват волутообразно навътре. Горните три крила завършват с по една трилистна палмета. Прибли­зителни размери: 150x80 см. Скициран на 9.VII. 1919 г. (Т. 7, обр. 21.)

195. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Недялковци (колиби) — Габровско; грубо изработен от бял варовит туф с едри шупли преди 25-30 години. Кукловиден. Горното крило е четвъртито, голямо, с шапчица. Страничните крила са малки и четвъртити. Долното крило е стеснено нагоре. Размери: 51x28x11 см. Скициран на 8.VII.1919 г. (Т. 6, обр. 42.)

196. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Недялковци (колиби) - Габровско; грубо изработен от бял варовит туф с едри шупли преди 25-30 години. Кукловиден. Горното крило е трапецовидно, а страничните крила са малки и четвъртити; долното крило е стеснено навътре. Върху лицето на долното крило е издълбана ниша със свод за Кандило. Размери: 107x41x22 см. Размери на нишата: 42x28x15 см. Скициран на 8.VII.1919 г. (Т. 6, обр. 43.)

197. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Нова махала (колиби) - Габровско; изработен грубо от точилен камък. Горното му крило е трапецовидно с ябълка на горната му страна, а страничните крила са малки и четвъртити, долното крило е стеснено навътре. Върху лицето на паметника е издълбана ниша с подковообразен свод. Паметникът носи нечетлив надпис. Размери: 50x34x12 см. Размери на ябълката: вис. 4 см, деб. 5 см. Скициран на 8.VII 1919 г. (Т. 6, обр. 44.)

198. Каменен надпис с кръст, поставен през 1762 г. Над чучура на една от старите чешми в гр. Трявна. Кръстът е четирикрилен, долното му крило е по-дълго от другите; всичките крила се разширяват в краищата си. Издълбан е в началото на текста. Дълбан е с триъгълен профил. Плочата е от сив полски камък. Размери: на камъка 44 см височина и 28 см широчина; кръстчето е с размери 2,5х 1,7 см. Скициран през май 1916 г. (Т. З, табл. 2.)

199. Кръст - надгробен знак, из старото гробище на гр. Севлиево, без надпис, полуизгнил. Горните му три крила са закръглени, а долното правоъгълно, 20-30-годишен. Размери: 80x67x3-8 см. Скициран на 17.Ш.1917г. (Т. 5, обр. 21.)

200. Кръст - надгробен знак, из старите гробища в гр. Севлиево, изработен от букови дъски преди 10-15 год[ини]. Четирикрилен; горните му три крила са закръглени, долното разширено и прикрепено о ковчег за кандило. Върху лицето му е издълбано равнокрилно кръстче. Размери: 70x28x2,5 см. Скициран на 16.Ш.1917г. (Т. 5, обр. 22.)

<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   >>

 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.