Омда
 

Начало

   

Предговор 

    Речник на термини и остарели думи

Описания и рисунки на кръстовете

    Географски показалец

 

БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН КРЪСТ

361. Кръст-кукла из старите гробища на с. Фрекацей, Северна Добруджа. Изработена от дъб. Горното крило на куклата е кръгло, а страничните трапе­цовидни, а долното стеснено в горния си край, 20-30-годишна. Размери: 44x18x6 см. Скицирана на 8.Х.1917 г. (Т. 4, обр. 80.)

362. Надгробна плоча с кръст из двора на църквата „Св. Никола" в с. Фрекацей, Сев[ерна] Добруджа; издялана в 1875 г. от сив мек варовик; горният й край е закръглен, в основата върху лицето й е издълбан равнокрилен кръст с гравирана линия, успоредна на външния му контур; около крайния контур на лицето е гравирана фриза с кръстосани линии. Размери: 34x96x5,5 см. Скицирана на 8.Х.1917 г. (Т. 9, обр. 8.)

363. Надгробна плоча с кръстове из двора на църквата „Св. Георги" в с. Чинели, Черненска околия, Сев[ерна] Добруджа. Сив мек варовик. Върху лицето му са гравирани линии, а между тях на долната му част - надпис с дата 1868 г.; на горната част в правоъгълник са издълбани две четирикрилни кръстчета, заобиколени с гравирани линии; до долното, по-голямото, се чете , а до по-малкото е гравирано цвете. Размери: 52x43x17 см. Скицирана на 3.Х.1917 г. (Т. 9, обр. 36.)

364. Кукла - надгробен знак, из гробищата на с. Чи­нели, Черненска околия, Северна Добруджа, изра­ботена от дъбово дърво. Главата и крилата не съществуват, понеже при рисунъка й не са спазени никакви пропорции. Крайният контур е назъбен със зигзаг и други образуващи кръгове. Върху лицето на горния край на куклата е издълбано равнокрило кръстче, краищата на което са разширени навън. Около кръстчето е гравирана с пергел окръжност, 20-30-годишен. Размери: 90x25x6 см. Скицирана на З.Х.1917 г. (Т. 4, обр. 30.)

365. Кукла - надгробен знак, из гробищата на с. Чинели, Черненска околия, Северна Добруджа, изрязана от дъбово дърво. Глава и крила не съществуват, понеже при рисунъка й не са спазени никакви пропорции, а крайният контур е назъбен със зигзаг. Отстрани куклата има уши за цветя, а горният й край завършва с шапчица, 20-30-годишна. Размери: 90x27x10 см. Скицирана на З.Х.1917 г. (Т. 4, обр. 31.)

366. Кукла - надгробен знак, из старите гробища на с. Чинели, Черненска околия, Сев[ерна] Добруджа, изрязана от дъбова дъска. Главата на куклата е елипсовидна и завършва с малка шапчица. От двете страни на главата са изрязани малки „уши" за цветя. От двете страни на главата са издълбани кръст и надпис с дата 1885 г. Под шийката е долното крило, крайният контур на което е нарязан зигзаговидно. Странични крила липсват. Размери: 81x25x7 см. Скицирана на З.Х.1917 г. (Т. 5, обр. 3.)

367. Кукла - надгробен знак, из старите гробища на с. Чинели, Черненска околия, Сев[ерна] Добруджа, издялана от дъбово дърво през 1881 г. Главата е кръгла със странични уши за цветя и завършва с шапчица-кръст, който отгоре по ръбовете има нарези за свещи. Върху лицето на главата е издълбано равнокрилно кръстче. Долното крило е назъбено. Страничните крила липсват. Размери: 100x19x6 см. Скицирана на З.Х.1917 г. (Т. 5, обр. 4.)

368. Кукла - надгробен знак, из старите гробища на гр. Бабадаг, издялана от дъбово дърво, почти изгнила. Главата на куклата е трапецовидна и тясна. Страничните крила са правоъгълни. Върху лицето в средата на куклата са направени кръстосани нарези с трион във вид на буквата „Х". Долното крило е малко и забито в земята, 30-40-годишна. Размери: 46x20x6 см. Скицирана на 1.Х.1917 г. (Т. 4, обр. 73.)

369. Кръст-кукла из старите гробища на гр. Бабадаг, издялана от дъбово дърво, изгнило. Главата на куклата е малка, трапецовидна. Страничните крила са същи като главата. Долното крило е дълго, отгоре и отдолу стеснено, 30-40-годишна. Размери: 36x16x4 см. Скицирана на 1.Х.1917 г. (Т. 4, обр. 74.)

370. Кукла - надгробен знак, из старите гробища на гр. Бабадаг, издялана от дъбово дърво, изгнила. С яйцевидна глава; под нея два чифта странични крила, съединени с ромбоидна шийка, 30-40-годишна. Размери: 46x11x4 см. Скицирана на 1.Х.1917 г. (Т. 4, обр. 75.)

371. Надгробна плоча с кръст из гробищата в двора на църквата „Св. Димитрий" в гр. Бабадаг, Добруджа, издялана от бял варовик (отдясно половината е червеникав). Върху лицето на плочата е гравирана зигзаговидна фриза, успоредна на крайната й контура; по средата й е издълбан четирикрилен кръст със слабо разширени краища; долното му крило е по-голямо. Около кръста са гравирани вензелите , а под него надпис с дата 1852 г. Размери: 62x43x12 см. Скицирана на 2.Х.1917 г. (Т. 9, обр. 24.)

372. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на гр. Бабадаг, Добруджа, издялан от жълтеникав мек варовик. Горното му крило е голямо, полукръгло, стеснено към страничните крила, които са много малки и четвъртити; долното крило е голямо, тоже стеснено към страничните крила. Върху лицето му горе е издълбан кръст с малки странични крила и големи вертикални трапецовидни крила; малки четикрилни кръстчета с триъгълни подставки са издълбани върху лицата на страничните крила на паметника. Гравирани са надпис с дата и вензелите на Ис[ус] Христос. Размери: 100x60x19 см. Скициран на 10.Х.1907 г. (Т. 8, обр. 18.)

373. Гробищата в гр. Бабадаг, Сев[ерна] Добруджа. На пръв план в рисунката се вижда един гроб с пет кукли - мъжки и женски; по-назад се виждат и каменни надгробни плочи. Бабадашките гробища са от 1852 г. Камъните за паметниците са вадени от баирите, с които е заобиколен градът: бели, жълтеникави и шарени с червеникави петна меки варовици. Трошливи - пукат се и капят от студа, водата и слънцето. Изобщо камъкът в Сев[ерна] Добруджа е или много мек, или много твърд. Сравнително добър за дялане камък се намира в Саръорман (1-2 часа път на запад от с. Малък Гаргалък); в кариерата Баш чешма при гр. Бабадаг; в баирите около село Караманкъой; в Каранлък дере, зад баира (1,5 часа от с. Башкьой) и пр. При с. Черна, с. Гречи и др[уги] места из Мачинско има богати кариери с гранит, обаче този камък бил много твърд, затова не правят от него паметници. Освен гореспоменатите камъни срещат се и други, от които работят надгробни паметници: точилен камък, едрозърнести и ситнозърнести пясъчници, сланец - синкав, пепеляв и червеникав, и тия камъни са кой по-малко, кой повече сипкави и трошливи. Скицирано на 1.Х.1917г. (Т. 7, обр. 100.)

374. Кръст-свещник из църквата „Св. Архангел Михаил" в с. Армутлий, Сев[ерна] Добруджа. Изра­ботен от меко желязо преди 30-40 години, (останал) от разтурения параклис. Осмокрилен; всички крила без долното са палметовидни. Размери: височина до ябълката на колонката 32 см, широчина 29 см; широчина на страничните кръстове 14,5 см, височина 27 см; широчина на крилата 2 см; целият свещник с триножната му подставка е висок 1,30 м. Скициран на 20.Х.1917г. (Т. 5, обр. 37.)

375. Кукла - надгробен знак, из старите гробища на с. Армутлий, Северна Добруджа, издялана от дъбова дъска, полуизгнила. Главата на куклата е елипсовидна, с уши за цветя. От шийката излизат страничните крила, също с уши. Върху лицето на главата е издълбано равнокрило кръстче. Женска кукла, 40-50-годишна. Размери: 56x15x4 см. Скицирана на 2.Х.1917г. (Т. 4, обр. 43.)

376. Кукла - надгробен знак, из старите гробища на с. Армутлий, Северна Добруджа, изрязана от дъбова дъска, полуизгнила. Главата на куклата е елипсовидна, с уши за цветя и върху лицето й е издълбано равнокрило кръстче. Страничните крила са трапецовидни, с уши. Под и над тях шийката е разширена с остри ъгли навън; един кръстовиден и два хоризонтални нареза с трион личат по лицето на куклата. Женска кукла, 30-40-годишна. Размери: 58x13x3,5 см. Скицирана на 2.Х.1917 г. (Т. 4, обр. 44.)

377. Кръст-кукла из старите гробища на с. Армутлий, Северна Добруджа, издялана от дъбова дъска. Главата й е трапецовидна. Страничните й крила са тоже трапецовидни, сега счупени. Шийката й е дълга и се разширява надолу към долното крило. Върху лицето й са направени два нареза с трион във вид на андреевски кръст, 20-25-годишен. Размери: 110x26x5 см. Скициран на 2.Х.1917 г. (Т. 4, обр. 27.)

378. Кукла - надгробен знак, из старите гробища на с. Армутлий, Северна Добруджа, издялана от дъбово дърво. Главата й е елипсовидна, със странични уши и завършва с малка шапчица с ухо за цветя. Странични крила няма. На лицето й е издълбан кръст и гравиран с нож надпис с дата. Долното крило е голямо, крайният му контур е назъбен, а върху лицето му са нащавени с трион хоризонтални и кръстати нарези. Размери: 54х13x4 см. Скицирана на 2.Х.1917 г. (Т. 4, обр. 28.)

379. Кръст - надгробен паметник, из старите гробища на с. Армутлий, Сев[ерна] Добруджа, издялан от бял варовик (от вкаменени малки охлювчета и миди). Горното и долното крило са големи и трапецовидни, а страничните малки и четвъртити. Върху лицето, в средата на паметника, е издълбан равнокрилен кръст с разширени краища. Около кръста е гравиран надпис, вензели и дата 1879 г. Размери: 46х33х11,5 см. Скициран на 20.Х.1907 г. (Т. 8, обр. 13.)

380. Надгробна плоча из гробищата на с. Башкьой, Сев[ерна] Добруджа, издялана от мек точилен камък. Наоколо лицето й е гравирано с две прави линии, успоредни на Външния й контур. На горната й стена са издълбани три щерни за тамян. Върху лицето на плочата е издълбан кръст с дълго долно крило, а под него е гравиран между линии надпис с дата 1841 г. Размери: 82x52x15 см. Скицирана на 2.Х. 1917 г. (Т. 9, обр. 57.)

381. Надгробна плоча с Кръст из гробищата на с. Башкъой, Сев[ерна] Добруджа, издялана от мек точилен камък. Горният край на плочата е закръглен - женски паметник. Върху лицето й по средата [е] изработен голям релефен кръст със закръглени горни крила; долното крило е по-дълго от другите. Носи гравиран надпис с дата 1849 г. и вензелите: . Размери: 65x60x9 см; дебелина долу 18 см. Скицирана на 2.Х.1917 г. (Т. 9, обр. 37.)

382. Надгробна плоча из гробищата на църквата „Св. Богородица" в с. Башкъой, Бабадашко, Северна Доб­руджа. Издялана от мек точилен камък в 1864 г., отгоре е закръглена. Върху лицето на плочата има издълбани четири кръста, от които единият е по-голям, с гравирана окръжност около му; крилата на всичките кръстчета са триъгълни; край външния контур на лицето е гравирана зигзаговидна фриза. Размери: 73x53x12 см. Скицирана на 2.Х.1917 г. (Т. 9, обр. 43.)

383. Кръст-кукла из старите запустели гробища в горната махала на с. Башкьой, Северна Добруджа, издялана от дъбово дърво. Женска кукла, главата й е кръгла, с уши за цветя; страничните й крила са трапецовидни, под тях вместо шипка с дъгообразни нарези е получен още един кръг със странични уши. Рисунък елегантен, техника красива, 40-50-годишна. Размери:67х20хб см. Скицирана на 20.Х.1917 г. (т. 4, обр. 72.)

384. Кръст-кукла из запустелите гробища в горната махала на с. Башкьой, Северна Добруджа. Мъжка кукла; главата й е кръгла, с уши и завършва с висока шапка - кръст. Полуизгнила, от дъбово дърво; 40-50-годишна. Размери: 51x16x6 см. Скицирана на 20.Х.1917г.(т. 4, обр. 78.)

385. Кукла - надгробен знак, в двора на църквата „Св. Богородица", с. Башкьой, Северна Добруджа, издялана от дъбово дърво, не е изгнила. Глава и крила няма. При рисунька не са спазени нужните пропорции в частите. Крайният контур на лицето й е нарязан зигзаговидно с прави и криви линии. По средата върху лицето й са издълбани кръст и надписи с дата 1863 г. Размери: 74x18x5,5 см. Скицирана на 2.Х.1917 г. (т. 4, обр. 29.)

386. Кръст-свещник из църквата „Успение Бого­родично" в с. Долно Чамурлий, Сев[ерна] Добруджа, изработен от меко желязо през 1852 г. (когато се [е] строила църквата). Четиринадесетокрилен. Най-горното вертикално крило е цилиндърът на колонката; най-долното - самата колонка, украсена с короновидни украшения с висулки и завършваща с триножна подставка; останалите вертикални крила са палметовидни. От ъглите между големите крила излизат дъгообразни лъчи. Размери: височина на целия свещник с подставката 1,15 м; широчина 31 см; височина от горния край до пресичането на долните странични крила с колонката 30 см; дебелина на колонката 1,5 см2, долу 2 см2, широчина на крилата 2 см. Скициран на 29.IХ.1917 г. (т. 5, обр. 32.)

387. Надгробна плоча с кръст из двора на църквата „Успение Пр[есвятая] Богородица" [в] с. Долно Чамурлий,Сев[ерна] Добруджа, издялана от сив мек варовик. Най-големият надгробен български паметник вСеверна Добруджа. Женски паметник. Горният му край е закръглек. Към средата върху лицето на плочата е издълбан кръст - равнокрилен, с разширени краища и с гравирана линия, успоредна на крайния му контур. Около кръста са гравирани с пергел четири розетки. Под тях е гравиран надпис с дата 1877 г. Между надписите е пробита четвъртита дупка за свещи и кандило; успоредно с крайния контур на лицето е гравирана фриза. Размери: 160x70x15 см. Скицирана на 23.IX.1917 г. (т. 9, обр. 18.)

388. Кръст-кукла, забита до същия паметник. Издялана е от дъбово дърво и забита пред каменния паметник в деня, когато е погребан мъртвецът. Главата й е кръгла, завършва с шапчица, мъжка кукла и с уши за цветя; от шийката й излизат страничните й крила - трапецовидни, назъбени. Размери: 60x13x3 см. Скицирана е същия ден [23.IX.1917 г.]. (т. 9, обр. 19.)

389. Кукла - надгробен знак, из гробищата на с. Долно Чамурлий, Северна Добруджа, изрязана от дъбова дъска. Главата на куклата е четвъртита със зигзаги и три уши - две странични и едно горно за цветя. Под главата шийката се разширява и става кръгла, под нея излизат двете странични, нарязани зигзаговидно крила с уши. Горният край на долното крило е стеснен и назъбен. Куклата носи надпис с дата 1893 г. Размери: 64x18x8 см. Скицирана на 29.IX.1917 г. (т. 4, обр. 49.)

390. Кръст-кукла из гробищата на с. Долно Чамурлий, Северна Добруджа, издялана от дъбово дърво. Главата е кръгла, с три уши за цветя. На лицето й е изрязан равнокрилен кръст. От шийката излизат странични трапецовидни назъбени крила. Долният край на долното крило е назъбен и носи надпис 1882 г. Размери: 43x11x5 см. Скицирана на 29.IX.1917 г. (т. 4, обр. 50.)

391. Кукла - надгробен знак, из гробищата на с. Долно Чамурлий, Северна Добруджа, издялана от дъбова дъска. Главата е четвъртита, нарязана зигзаговидно, с три уши за цветя. Шийката по средата се разширява в кръг. Долното крило на горния край е стеснено и назъбено. Надпис с дата 1895 г. Размери: 53x16x7 см. Скицирана на 29.IX.1917 г. (т. 4, обр. 51.)

392. Кът от гробищата в с. Долно Чамурлий, Кюстенджанско. Изобилствуват куклите, които в много случаи заместват каменните надгробни паметници. Куклите са от дъбово дърво, големи и масивни - дебели от 3 до 6 см. Каменните паметници са повечето плочи с гравирани зигзаговидни орнаменти и издълбани кръстчета с вензелите на Ис[ус] Христос — гравирани около тях. Тук над гробовете се срещат бели байрачета, забити до паметника, също и фиданки. Флагчето означава, че в гроба лежи „работен" млад човек (юноша) - момче или момиче, стигнало възрастта, при която почва да бъде полезно с работата си вкъщи и на полето. На върха на флагчето връзват китка цвете; такъв букет прибързват по същия случай и на куклата. Символичното значение на флагчетата, паметниците и фиданките е „умрелият да почива под сенките им" (дядо Иван Стоянов, 81-годишен от с. Еникъой). Скицирано на 29.IX.1917 г. (т. 7, обр. 105.)

393. Кръст - висулка от свещник, из църквата „Св. Кирил и Методий" в с. Дуюмджий, Сев[ерна] Добруджа. Изчукан от меко желязо и дзивосан. Кръстчето е равнокрилно, четирикрилно; горното крило има дупчица с халчица. Размери: на цялото украшение с кръста - 20 см дължина; широчина горе 3 см; на кръстчето 4x5 см, дебелина 2 мм. Работено е през 1879 г., когато е строена църквата. Скициран на 28.IX.1917г. (т. 7, обр. 56.)

394. Надгробна плоча с кръст из гробищата на с. Енисала, Северна Добруджа, издялана от сиво-червен варовик. Плочата е закръглена на горния си край. Върху лицето й е издълбан кръст със слабо разширени краища, долното крило на който е по-дълго; около кръста е гравирана линия, успоредна на крайния му контур, а над горното крило [е] гравирано цвете. Под кръста е гравиран надпис, почти изтрит, с дата 1851 г. Над него вензелите на Ис(ус] Христос. Размери: 70x45x15 см. Скицирана на 30.IX. 1917 г. (т. 9, обр. 20.)

395. Надгробна плоча с кръст из запустелите гробища на при старата църква в с. Енисала, Северна Добруджа, издялана грубо от сивочервеникав твърд варовик. Плочата е четвъртита, очукана, с две щерни на горната й стена за вода или вино. Върху лицето на плочата е издълбан кръст с неразширени крила, от които долното и горното са по-дълги; около кръста е гравирана линия, успоредна на външния му контур. Плочата носи гравиран надпис с дата 1854 г., почти изтрити. Размери: 51x42x14 см. Скицирана на 30.1Х.1917г. (Т. 9, обр. 11.)

396. Каменен четвъртит блок - надгробен паметник, из старите гробища на с. Камбер, Сев[ерна] Добруджа, издялан грубо от бял варовик (б). Върху петте му страни са издълбани равнокрилни кръстове (а). Върху лицето на блрка е гравиран надпис с дата 1868 г.и вензелите . Размери: 29x22x15 см. Скициран на 12.Х.1917 г. (Т. 9, обр. 52.)
397. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Камбер, Сев[ерна] Добруджа, издялан от бял пясъчник. Горното и страничните крила са трапецовидни и по-малки от долното. На горното крило в средата е издълбана кръстовидна щерна за вода. Върху лицето на кръста отгоре е издълбан кръст и вензелите: . На долното крило е гравиран надпис с дата. Техника и рисунък сносни. Размери: 68x24x10,5 см. Скициран на 20.Х.1919 г. (Т. 8, обр. 20.)

398. Кръст-кукла из гробищата на с. Камбер, Северна Добруджа, издялана от дъб, полуизгнила. Главата на куклата е трапецовидна - страничните крила са правоъгълни, под тях долното крило е дълго и забито в земята. На лицето на страничните крила са изрязани с ножче три кръстчета, а на долното - едно, всички равнокрили, 40-50-годишна. Размери: 57х 15x4,5 см. Скицирана на 2.Х. 1917 г. (Т. 4, обр. 58.)

399. Кръст-кукла из гробищата на с. Камбер, Северна Добруджа, издялана от дъбово дърво, полуизгнила. Женска кукла, главата й е кръгла - от шийката излизат трапецовидни крила..., на които има надпис; 40-50-годишна. Размери: 39x13x4 см. Скицирана на 2.Х. 1917 г. (Т. 4, обр. 59.)

400. Кръст-кукла из гробищата на с. Камбер, Северна Добруджа, издялана от дъб, полуизгнила. Главата й е кръгла, с две странични уши за цветя. От шийката излизат две странични крила. Долното крило е голямо и стеснено към шипката. На лицето на главата е изрязано с нож малко равнокрило кръстче, 50-60-годишна. Размери: 57x17x4,5 см. Скициран на 2.Х.1917г. (Т. 4, обр. 60.)

<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   >>

 

Copyright 1998-2008 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.