Омда
 

Начало

   

Предговор 

    Речник на термини и остарели думи

Описания и рисунки на кръстовете

    Географски показалец

 

БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН КРЪСТ

642. Кръст, везан с вълнени конци върху ръкав от риза (пернишка носия, Софийско). Четирикрилен; крилата излизат от квадрат и се разклоняват навън; червените петна са контурирани с черни линии. Копиран в естествената си величина през февруари 1914 г. (Т. 2, обр. 139.)

643. Кръст с темперна боя върху мазилка от вар и плява; из стенната живопис на църквата „Св. Архангел Михаил" в Шияковския манастир над гара Костинброд; нарисуван с черна боя върху орара на св. Ефтилий през 1850 г. От Емануила папа Стояновича Софияли. Четирикрилен; крилата му завършват с три зъбци. Размери: 10x6 см. Скициран на 20.Х.1922 г. (т. 11, обр. 66.)

644. А. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на гр. Самоков. Издялан е от „маслен" (гнайс) камък през 1850 г. (тази дата носят други, подобни на този в гробището.) Четирикрилен; крилата му са четвъртити; горните три завършват с по една ябълка. Върху лицето му е гравирана линия, успоредна на крайния контур, и [е] издълбан четирикрилен кръст с пъпка в средата. На опакото (Б) е гравиран кръст с форма на буква „Х". Размери: 52x28x7 см. Скициран на 21 .IV. 1921 г. (т. 10, обр. 45.)

645. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на гр. Самоков. От бял пясъчник, с полуизтрити гравирани линии и надпис с дата 185(?) г.; с четвъртити крила, две от които- страничните, носят по две ябълки, а горното една. Размери: 31x21x8 см. Скициран на 21.IV. 1921 г. (Т. 10, обр. 46.)

646. Кукла с ковчег из гробищата в дбора на църквата „Св. Никола" в с. Алино, Самоковско. Нова, от борова дъска, без форма на кръст. Размери с ковчега: 60x13x2 см. Ковчег: 31x18x15 см. Скицирана на 22.IV.1921 г. (Т. 10, обр. 69.)

647. Кукла с ковчег из гробищата в двора на църквата „Св. Никола" в с. Алино, Самоковско. Без странични крила. Нова, от борова дъска. Размери над ковчега: 15x14x2,5 см. Размери на ковчега: 47x20x14 см. Скицирана на 22. IV. 1921 г. (Т. 10, обр. 70.)

648. Кръст-кукла из гробищата в двора на църквата „Св. Никола" в с. Алино, Самоковско. Нова, от борова дъска, с ковчег. Главата на куклата е голяма и зъкръглена на горния край. Страничните крила са малки и четвъртити. Размери само на куклата: 37x21x2,5 см. Скицирана на 22.IV.1921 г. (Т. 10, обр. 65.)

649. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Алино, Самоковско, издялан грубо от бял пясъчник. Четирикрилен; с по една ябълка на горните три крила. Върху лицето му са издълбани малка ниша за свещи и шестокрилен кръст с две пъпки. Датиран между 1855 до 1863 г. Размери: 45x34x9 см; диаметър на ябълката 5 см. Скициран на 22.IV.1921 г. (Т. 10, обр. 24.)

650. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Алино, Самоковско. Куклообразен отломък сианит (маслен камък). Четирикрилен. Лицето му е украсено с гравирани розетки и кръстчета и голям четирикрилен (с раздвоени в краищата си крила) кръст, издълбан с неправилен рисунък. Тук кръсто­вете са датирани между 1855 и 1863 г. Размери: 33x28x5 см. Скициран на 22. IV. 1921 г. (Т. 10, обр. 23.)

651. А. Кръст-оброчище, забит на мегдана в с. Белчин, Самоковско, в турско време, за курбан и водосвет. Издялан грубо от сланец. Сравнен с другите кръстове в гробищата, този няма нищо общо с тях, а те са от около 1860 г. Този е незапомнен от селяните, ала не е по-стар от 1800-1830 г. - сравнен с други с подобна техника кръстове. Четирикрилен; с четвъртити крила. Върху лицето му е издълбан с ивица (1,5 см широка) четирикрилен кръст. Б. На опакото гравирана окръжност и в кръга четири четвъртити трапчинки, поставени във вид на кръст, около друга малка [трапчинка е] гравирана окръжност. Размери: 39x32x6 см. Скициран на 22. IV.1921 г. (Т. 10, обр. 56.)

652. А. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата „Св. Петка" в с. Белчин, Самоковско, издялан грубо от сив пясъчник преди Руско-Турската война, около 1860 г. (под него бил заровен свещеник - по свидетелството на стария сегашен свещеник). Четирикрилен; горното крило е голямо и трапе­цовидно, долното четвъртито, с ниша за свещи; страничните малки и четвъртити. Горните крила завършват с по една ябълка. Върху лицето му е издълбан кръст - осмокрилен, в средата му релефна пъпка. Б. Опаката страна [е] с гравиран андреевски кръст. Размери: 52х70х13 см. Скициран на 22. IV.1921 г. (т. 10, обр. 31.)

653. Група надгробни паметници из двора на църквата „Св. Никола" в с. Вакарел, Самоковско. И тук, както на много други места из България, в един гроб погребват след известни промеждутъци [мъртъв­ци], числото на които се чете по броя на памет­ниците, които са забити един зад друг: най-старият - най-отзад. Срещат се по 2, по 3 до 6 паметника - и кукли, и каменни. Формата на каменните е оная на паметниците из околностите на София - с ябълки, а по-старите с венец между крилата, както слатинските при София, без надпис. Камъкът е едрозърнест бял пясъчник, а куклите са изрязани от дъбова дъска. Средни размери: на каменните паметници: 45x35x8 см; на куклите: 40x12x2 см. Скицирана на 24. IV.1921 г. (Т. 10, табл. I, №96.)

654. Кръст-кукла из гробищата в двора на църквата „Св. Никола" в с. Вакарел, Самоковско. Нова, изрязана е от дъбова дъска с размери: 42х 14x1,5 см. Формата на кръста е почти изгубена в големите зигзаговидни нарези. По лицето й са направени два кръста с нарези от трион. (Т. 10, обр. 62.)

655. Кръст-кукла из същите гробища, от дъбова дъска, с размери: 37x12x2 см. Главата й е кръгла, с шапчица; страничните й крила са нарязани зигзаговидно, под тях излиза шийката, която се разширява в долно крило. (Т. 10, обр. 63.)

656. Кръст-кукла из същите гробища, от дъбова дъска, с размери: 53x19x2 см. Главата й е трапецовидна, с шапчица; страничните крила са тоже трапецовидни. И трите кукли - надгробни знаци, са нови. Скицирани са на 24.IV. 1921 г. (Т. 10, обр. 64.)

657. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата „Св. Никола" в с. Вакарел, Самоковско. Горното крило е малко и трапецовидно, другите три големи и четвъртити. Страничните крила завършват с по 4 ябълки, а горното с три. Върху лицето му е издълбан кръст - равнокрилен. Издялан е грубо от едрозърнест бял пясъчник по типа на старите слатински кръстове, но този е нов - като се сравни с другите тук датирани - от около 1880 г. Размери: 43x34x9 см. Скициран на 24. IV.1921 г. (т. 10, обр. 43.)

658. Кръст - надгробен паметник, из запустелите гробища на с. Долна баня, Самоковско, изработен от ситнозърнест ронлив сив пясъчник. Четирикрилен; с ковчег от плочи за кандило и свещи. Горното му крило е трапецовидно, страничните по-малки и четвър­тити. И трите завършват с по една ябълка. Върху лицето са гравирани две малки окръжности и три малки кръстчета, а по средата един по-голям кръст, плитко издълбан. Работен е преди 1877 г. Полуразсипан, обрасъл с лишеи. Размери: 47x36x8 см. Скициран на 23. IV.1921 г. (Т. !0, обр. 40.)

659. Кръст - надгробен паметник, из запустелите гробища на с. Долна баня, Самоковско. Изработен от бял мек ситнозърнест варовик; закопан е в ковчег от плочи, заровени в земята, тъй че не се вижда отдалеч. Четирикрилен; горните три крила са малки, с по една ябълка. Върху лицето му е гравирана линия и издълбан кръст. Един от старите кръстове в това гробище (отпреди 1877 г.).Размери: 38x21x11 см. Скициран на 23.IV.1921 г. (Т. 10, обр.41.)

660. Кръст - надгробен паметник, из запустелите гробища на с. Долна баня, Самоковско, изработен от червеникав едрозърнест пясъчник преди Руско-Турската война. Четирикрилен; горното му крило е кръгло; страничните малки и четвъртити; долното четвъртито и заровено в земята. Върху лицето му е гравирана линия, успоредна с крайния контур; горе е изработен в кръгло ниско поле релефен кръст, а долу е издълбан равнокрилен кръст. Рисунък правилен, техника добра. Размери: 33x21x11 см. Скициран на 23.IV.1921 г. (Т. 10, обр. 39.)

661. Кръст, издялан от маслен камък (гнайс), из двора на църквата „Св. Николай" в с. Махала, Самоковско - 1830 сене [година]. Куклообразен, украсен с кръст, розетка и окръжности, гравирани с пергел и малки кръстчета. Груба изработка. Скициран на 29.VIII.1926 г. (Т. 13, обр. 91.)

662. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата „Св. Никола" (обновена „во време султан Махмудово турско царство 1830 ) [с. Радоил, Самоковско] над гроба на бащата на хаджи поп умрял на" 1866  - значи кръстът е работен между тия две дати. От едрозърнест самоковски мрамор. Горното крило е подковообразно, другите четвъртити; трите горни завършват с шапчици. Върху лицето му е издълбан плитко кръст, четирикрилен, с триъгълни крила. Размери: 62x42x7 см. Скициран на 23.IV.1921 г. (Т. 10, обр. 44.)

663. Кръст - надгробен знак, из двора на църквата „Св. Никола" в с. Радоил, Самоковско. Четирикрилен; горните три крила са кръстовидно нарязани, Като на кукла. Нов, от борова дъска. Размери: 43x24x2 см. Скициран на 23.IV. 1921 г. (Т. 10, обр. 68.)

664. Група кръстове из гробищата на с. Радоил, в двора на църквата „Св. Никола". От борови дъски. Средният е прикрепен о ковчег, крилата му са куклообразно нарязани. Всичките са четирикрилни. Размери на средния с ковчега: 70x20x20 см. Само кръстът: 16x20x1 см; на другите два: 25x25x1,5 см. Скицирана на 23.IV.1921 г. (Т. 10, обр. 67.)

665. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата „Св. Никола" в с. Радоил, Самоковско. Издялан след 1861 г. Груба [изработка], от гнайс. Четирикрилен; горното крило е кръгло и голямо; страничните малки и четвъртити; долното голямо и четвъртито и забито в земята. Върху лицето са изработени: долу издълбан четирикрилен кръст с късо горно крило; горе в кръгло ниско поле равностранен релефен кръст. Размери- 53x42x17 см. Скициран на 23.IV.1921 г. (Т. 10, обр. 38.)

666. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Радоил, Самоковско, издялан след 1861 г. От гнайс. Четирикрилен; горните три крила са четвъртити; долното трапецовидно. Върху лицето му са издълбани: горе три кръста, заловени с хоризонталните си крила един о друг; долу 5 кръста - релефни, образувани от ниски квадратни полета. Размери: 65x57x12 см. Скициран на 23.IV.1921 г. (Т. 10, обр. 37.)

667. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата „Св. Никола" в с. Радоил, Самоковско. Изрязан от гнайс (маслен камък). Крилата му са трапецовидни и завършват с шапчици; върху лицето му в гравиран кръг е издълбан кръст и около него четири розетки - гравирани с пергел. Работен е преди Руско-Турската война - около 1861 г., след като е била построена църквата. Размери: 52x46x6 см. Скициран на 23.IV.1921 г. (Т. 10, обр. 36.)

668. Един кът из гробищата на с. Радоил. Дворът на църквата „Св. Никола", гдето са гробищата, е над реката, която, като придошла, отнесла част от гробовете, та били принудени да ги изместят, обаче засега пак тук закопват умрелите. Паметниците (каменните) са отпреди Руско-Турската война, след като е построена църквата 1861 г.; всички почти са изрязани от искърски маслен камък (гнайс), който се реже с нож. От маслен камък се срещат паметници и в Самоков, в почти всички села около Самоков. Този камък, а също и гранитът, сианит-гранитът, пясьчникът и мраморът (ситнозърнест със сини петна и едрозърнест бял) са вадени от кариерите в местността над Искровете, югозападно от Самоков - Демир капия. В Радоилските гробища куклите и дървените кръстове са нови; те и ковчезите са от боров материал. Скицирано на 23.III.1921 г. (Т. 10, табл.III, №98.)

669. Кръст-прозорец над абсидата на църквата „Св. Никола" в с. Релъово, Самоковско. Четирикрилен в кръг, с полукръгли крила (около 70 см диаметър), от синкав точилен камък. Напречните му железа образуват тоже кръст. Църквата е обновена през 1852 г. Оттогава датира и прозорецът. Скициран на 22.IV.1921г. (Т. 10, обр.72.)

670. Свещник с кръстчета из църквата „Св. Никола" в с. Релъово, Самоковско (обновена през 1852 г.). Изчукан от меко самоковско желязо с размери: височина 1,10 м; широчина горе 40 см; колонката горе 1 см в диаметър, долу 1,5х 1,5 см. Подставката 30 см. Кръстчетата са четирикрилни с размери: 5x5x0,2 см. Скициран на 22.IV.1921 г. (Т. 10, обр. 77.)

671. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата „Св. Никола" в с. Рельово, Самоковско, от мек сианит. Четирикрилен; с трапецовидни крила; страничните назъбени, горното с шапчица. Лицето му е украсено с гравирани окръжности, кръстчета, надпис с дата и издълбан голям равнокрилен кръст. При издълбаване на кръстчетата са оставени пъпки. Размери: 39x43x5 см. Скициран на 22.IV.1921 г. (Т. 10, обр. 32.)

672. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата „Св. Никола" в с. Релъово, Самоковско. Четирикрилен; куклообразен, с шапчица на горното крило и с издълбан върху лицето му четирикрилен кръст. Носи надпис с дата 1878 г. Полуразрушен, от мекронлив сианит. Размери: 34x30x4 см. Скициран на 22.IV.1921 г. (Т. 10, обр. 33.)

673. Кръст - надгробен паметник, из запустелите гробища около църквата „Св. Никола" в с. Рельово, Самоковско, от маслен камък (гнайс). Куклообразен, четирикрилен. Върху лицето му са гравирани с пергел розетки и издълбан 12-крилен кръст, с пъпка по средата, наоколо му две концентрични окръжности, гравирани с пергел. Подобни на този кръст тук носят дата 1810 г. Полуразрушен. Размери: 30x50x6 см. Скициран на 22.IV. 1921 г. (Т. 10, обр.34.)

674. Кръст от точилен камък, обрасъл с мъхове и лишеи, из гробищата на с. Рила. Четирикрилен; с подставка-базис, закопан в земята. На лицето му е изкопан ширококрилен кръст със заоблени краища; в полетата на крилата му надпис нечетлив: между другото  Църквата В това гробище е полусъборена - с две мазилки. Размери на кръста: 90x48x12 см. Скициран на 26.IV.1927 г. (Т. 14, обр. 22.)

675. Кръст на фасадата на църквата „Св. Георги" в с. Перник, Софийско. Изработен от сиво-кафяв точилен камък; зазидан в стената; равнокрилен; крилата му опират във венец с широчината на крилата на кръста; на горната страна на венеца има израстък като продължение от горното крило. Работен от дядо Миленко Младенов през 1844 г., Когато е строена църквата. Размери: 48x45 см. Скициран през юни 1914 г. (Т. 2, обр. 121.)

676. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата на с. Перник, Софийско. Изработен от сив точилен камък. Шестокрилен; горните му три крила завършват с кръстове, в краищата на които има по една ябълка с диаметър 9 см, а височина 3 см; долното крило е най-голямо и е заровено без цокъл в земята; горните пет крила се съединяват помежду си чрез израстъци. В средата на лицето е изработен релефно четирикрилен кръст, който завършва в горните три крила с по една кръгла плочка; там, гдето се пресичат крилата, има също такава, по-голяма плочка. Размери: 165x84x16 см. Скициран през март 1915 г. (Т. 2, обр. 21.)

677. Кръст-акротерия от покрива на църквата „Св. Петка" в с. Долна диканя, [Радомирско]. Изкован от меко самоковско желязо. Четирикрилен; долното му крило е по-дълго от другите три; от ъглите му излиза по един лъч; 40-50-годишен. Размери: 85x65x1 см; широчина на крилата 8 см. Скициран на 18.III1916 г. (Т. 7, обр. 7.)

678. Кръст - надгробен паметник, из старите гробища на с. Долна диканя, Радомирска ок[олия]. Издялан от сив варовик (точилен) през 1830 г. Страничните му крила са по-малки, а другите две по-големи. Върху външните страни на горните три крила са изработени по три ябълки. Крилата при пресичането им са извити навътре във вид на буквата С. Върху лицето му е издълбан седмокрилен кръст. Изработка добра, рисунък симетричен. Размери: 41x41x10 см. Скициран на 18.V.1916 г. (Т. 8, обр. 30.)

679. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Долна диканя, Радомирско. Издялан от сив варо-виков камък (точилен) през 1830 г.; страничните му крила са малки и трапецовидни, а другите две са големи и четвъртити; горното крило завършва с голяма четвъртита шапчица. Върху лицето му е издялан десетокрилен релефен кръст. Размери: 48x55x8 см. Скициран на 18.III.1916 г. (Т. 8, обр. 29.)

680. Кукла с ковчег из гробището на с. Друган, Радо­мирско, изработен от борова дъска - нова. Размери: 45х 14x2,5 см. Формата на кръста липсва. Скицирана на 18.III.1916 г. (Т. 5, обр. 6.)

681. Кръст от иконата „Св.Харалампий" в църквата „Покров Пресвятая Богородици" в гр. Дупница; върху грундирана с гипс дъска; златен фон; нарисуван с черна маслена боя. Иконата носи дата 1856 г. Неизвестен автор. Кръстът е четирикрилен, долното му крило е два пъти по-дълго от другите три. Краищата на крилата завършват отстрани с по две четвъртити плочки; от ъглите и краищата на крилата излизат листовидни орнаменти с волути. Върху епитрахила на светеца. Размери на кръста без орнаментите: 4x2,2 см. Копиран на 19.III.1916 г. (Т. 5, обр. 64.)

<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   >>

 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.