Омда
 

Начало

   

Предговор 

    Речник на термини и остарели думи

Описания и рисунки на кръстовете

    Географски показалец

 

БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН КРЪСТ

41. Кръст от сив песъчлив камък. Лицето му [е] украсено със зигзаговидни фризи, меандри и кръст. Размери: 60x37x7 см. Датира от 1847 г. Из гробищата под Калето в гр. Берковица. Скициран на 12.VIII.1930 г. (Т.13, обр. 47.)

42. Кръст - надгробен паметник, из чолашките гробища в гр. Враца. Издялан през 1889 г. (на опаката му страна е гравиран надпис с дата) от ситнозърнест бял варовик. Четирикрилен; с барокови контури (гледан откъм лицето). Страничните му крила са малки и четвъртити; горното завършва с полукръгла голяма шапка. Върху лицето му е гравирана успоредно с крайния контур фриза от успоредни двойни линии; помежду им мястото за орнамент е надраскано с кръстосани линии; по средата в ниско поле са изработени три кръста, прилепени един до друг със страничните си крила. Кръстовете са шестокрилни, украсени с гравирана линия. [дадени] в детайли. Размери: 90x55x23 см. Скициран на 26.IV.1917 г. (Т. 8, обр. 104.)

43. Кръст-кукла от чолашките гробища на гр. Враца. Главата й е трапецовидна, завършва с кръстче вместо шапчица - мъжка кукла; страничните крила са малки и нарязани. Изрязана е от буково дърво преди 15-20 години. Размери: 82x17x4см. Скицирана на 26.IV.1917 г. (Т. 6, обр. 75.)

44. Кръст-кукла из Чолашките гробища на гр. Враца. Издялана е преди 15-20 години от буково дърво. Главата й е яйцевидна с трапецовидна шапчица - мъжки кръст. Страничните крила са малки и нарязани. Размери: 52x12x4 см. Скицирана на 26.IV.1917 г. (Т. 6, обр. 74.)

45. Кръст-кукла из Чолашките гробища в гр. Враца. Издялана е грубо от борова дъска. Главата й е шестоъгълна, неправилна; страничните крила малки и нарязани. Полуизгнила – 15-20-годишна. Размери: 60x23x2 см. Скицирана на 26.IV.1917 г. (Т. 6, обр. 73.)

46. Кръст от кандилница из църквата на Бешовишкия манастир „Св. Архангел", Врачанско. Изкован от бронз; четирикрилен; по средата на кръста има барелефно изображение на разпятието Христово; върхът на горното крило завършва с халка, а на двете странични и долни крила е закачено по едно четири­крилно кръстче със същата форма. Размери на кръста: 3,5x2,5x0,20 см; размери на малките кръстчета: 20x10x0,10 см. Скициран от оригинала през месец [юли] 1916 г. (Т. 2, обр. 161.)

47. Кръст-кукла из двора на бешовишкия манастир „Св. Архангел", Врачанско. Изрязана преди 10-15 години от букова дъска; главата на куклата е елипсовидна с шапчица-кръстче; шийката се разклонява кръстовидно и се продължава надолу. Размери: 104x22x2 см. Скицирана през юли 1916 г. (Т. 2, обр. 81.)

48. Кръст - надгробен паметник, из двора на Бешовишкия манастир „Св. Архангел", Врачанско, отпреди 100-150 години. Четирикрилен; долното крило е по-голямо и е заровено без цокъл в земята; горното се разширява навън и на върха си има продълговата шапчица; успоредно с околния контур е гравирана линия; по лицето симетрично отляво и [от]дясно са издълбани дупки, от които се образуват четири кръста - четирикрилни, долните крила [са] по-дълги; издялан е грубо от бигор с едри шупли; надписът не се чете - изтъркан от времето. Размери: 62x51x17 см. Скициран през юли 1916 г. (Т. 2, обр. 17.)

49. Кръст - нодгробен паметник, из двора на Бешовишкия манастир „Св. Архангел", Врачанско. Издялан от бял мек варовит камък през 1879 г.; четирикрилен; долното крило е по-голямо и е заробено без цокъл в земята; горното се разширява навън и на горната си страна има три полукръга - шапчицата на лицето, на която има гравирани три кръстчета; в средата на лицето на кръста има изработен релефно кръст с полукръгли краища; горните му три крила се кръстосват още един път; гдето се пресичат крилата, излизат по три лъча от всеки ъгъл; отстра­ни на долното крило излизат две копия, релефно изработени; едното има на острието си гъба; в горните ъгли са изработени палмовидни украшения; между тях и горното крило на релефния кръст са изработени също релефно слънцето и месецът. Долният край на релефния кръст базира върху стълбата (лобното място). На долното крило е издълбана ниша за кандило с барокови контури. Размери: 106x52x17 см. Скициран през юли 1916 г. (Т. 2, обр. 18.)

50. Кръст - надгробен паметник, из двора на Бешовишкия манастир „Св. Архангел", Врачанско. Издялан от дъбова дъска; четирикрилен, долното му крило е най-дълго и е забито направо в земята; горните три крила са нарязани в барокови линии и завършват с кръгове. Размери: 94x41x5 см. Скициран през юли 1916 г. (Т. 2, обр. 32.)

51. Кръст върху лявата страна на прозорчето на абсидата в църквата на Бешовишкия манастир „Св. Архангел", Врачанско; нарисуван с кафява темперна боя върху мазилката от вар и плява; осмокрилен; средните две крила са най-дълги, пресечени са с по две пъпчици, седящи една срещу друга; долното вертикално крило е поставено на стъпала (лобно място), отстрани са написани със същата боя монограмите:  размери: 35x11 см горе, а 16 см долу в основата. Копиран през юни 1916 г. (Т. 2, обр. 44.)

52. Кръст - надгробен паметник, из двора на Бешовишкия манастир „Св. Архангел", Врачанско, от 1879 г. Направен е от бял варовит камък; четирикрилен; горното му крило се разширява и има форма на трапец с полукръгла шапчица; долното е по-голямо и е заровно без цокъл в земята; в долния му край е издълбана ниша за кандило; по средата на лицето е гравиран кръст; горните му три крила се кръстосват с полукръгове още един път; рисунък и техника добри. Размери: 71x38x12 см. Скициран през юли 1916 г. (Т. 2, обр. 15.)

53. Надгробна плоча с кръст из гробищата на с. Брусен, Врачанско. Издялана преди 25-30 години от бял варовик. Върху лицето й е издълбан дълбоко (2 см) четирикрилен кръст (2,5 см широчина на крилата). Долното му крило е с подставка в краищата, на която са издълбани плитко (1,5 см) две малки четирикрилни кръстчета. Носят по едно и останалите три крила. Размери на плочата: 78x50x15 см. Скицирана на 22.VII.1916г.(Т.9,обр.92.)

54. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Брусен, Врачанско, от 1880 г. Издялан от сив точилен камък; четирикрилен; крилата му се разширяват навън и добиват формата на трапец; долното крило е най-голямо и е забито без цокъл в земята; в средата е изрязан равнокрилен кръст, горното крило на който се разтроява; между горните крила на кръста има по една пъпка, оставена при снишаването на фона и образуването на околния корниз; до основата си има ниша за свещи. Размери: 88x52x15 см. Скициран през юни 1916 г. (Т. 2, обр. 12.)

55. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Брусен, Врачанско. Издялан преди 30-40 години от сив точилен камък, четирикрилен; долното крило е най-голямо и е заровено без цокъл в земята; горното е кръгло, а двата странични имат формата на квадрат. Размери: 70x30x10 см. Скициран през юни 1916 г. (Т. 2, обр. 13.)

56. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Брусен, Врачанско. Изработен преди 30-40 години от сив точилен камък; четирикрилен; горните три крила се разширяват навън и имат на върховете си по една ябълка с размери диаметър 9 см и височина 5 см; в средата на лицето е изработен релефен кръст, горните три крила 8 краищата се разтрояват, а долното е пресечено с още две релефни линии: хоризонтална и наведена; при снишаване фона са оставени от двете страни на горното крило на релефния кръст две пъпки и долу отстрани две равнокрилни кръстчета. Размери: 125x58x14 см. Скициран през юли 1916 г. (Т. 2, обр. 14.)

57. Комин с кръстове из къщите на с. Брусен, Вра­чанско; кръстът е четирикрилен; изработен [от] хоросан; горното крило на кръста е прикрепено до края на релефен триъгълник, краищата на който са нарязани в зигзаг; отстрани на кръста има по една топка, същият кръст е изработен на четирите стени на комина. Приблизителни размери: 35x30x1,5 см. Скициран през юли 1916 г. (Т. 2, обр. 127.)

58. Комин с кръст от желязо на старата къща на трифон милов в с. Лютиброд, Врачанско. Прибли­зителни размери на кръстчето: 35x20x2 см. Скициран през юни 1916 г. (Т. 2, обр. 124.)

59. Оброчище на мегданчето в с. Лютиброд, Врачанска околия. Върху постамент от варовит туф, забит в земята, е сложен с широкото надолу мраморен, във византийски стил капител. Върху едната страна на капитела са изваяни гръцки орнаменти - меандри, и между тях кръст. На тази група от камъни, напомняща олтарен престол, е облегнат висок кръст, издялан грубо с брадва от дъбово дърво, кован с гвоздеи, който по всяка вероятност е бил по-рано забит в земята. Това се вижда от дебелия полуизгнил край на долното му крило. Мегданчето, гдето е направено оброчището, се намира сред селото на най-високото място, на един от баирите, върху който е заселено. Недалеч от оброчището стърчи камбанария, построена от дъбови греди. В с. Лютиброд църква няма; черкуват се из околните села, отгдето на известни празници дохождат свещеници и служат на оброчището. Тук селяните се сбират да се молят за дъжд, колят курбан и пр. Скициран през юни 1916 г. (Т. 2, табл. I.)

60. Надгробна плоча из гробищата на гр. Мездра, Врачанско. Горният край на плочата е изрязан във формата на мавританска арка. Изработена е преди 20-30 години от сив точилен камък. Върху лицето й е издълбан четирикрилен кръст, на който долното и горното крило са по-дълги от другите две. Размери: 80x32x5 см. Скицирана на 10.VII.1916 г. (Т. 9, обр. 84.)

61. Надгробна плоча с кръстове, издялана от сив точилен камък. Лицето и е снишено с 1 см и са образувани 4 четирикрилни кръста, долните и горните крила на които са по-дълги от страничните. Под кръстовете са издялани и един чифт пафти. 30-40-годишна. Размери на плочата: 70x34x11 см. Скицирана в гробищата на гр. Мездра (Врачанско) на. 10.VII.1916 г. (Т. 9, обр. 82.)

62. Кръст-кукла, из гробищата на гр. Мездра, Lрачанско. Изрязана от борова дъска преди 10-15 години. Главата й е трапецовидна, завършва с трапецовидна шапчица. Страничните й крила са четвъртити. Размери: 56x14,5x1,5 см. Скицирана на 10.VII.1916г.(Т.4, обр. 101.)

63. Кръст-кукла, из гробищата на гр. Мездра, врачанско. Главата на куклата е кръгла и завършва с четирикрилно кръстче; от шийката й излизат страничните крила - назъбени. Изрязана е от букова дъска и вапцана с черна маслена боя, 20-30-годишна. Размери: 91x20x2 см. Скицирана на 10.VII.1916 г. (Т. 4, обр. 99.)

64. Кръст-кукла, из гробищата на гр. Мездра, Врачанско. Полуизгнила, 30-40-годишна, от борова дъска. Главата на куклата е кръгла и завършва с четвъртита шапчица; от шийката й излизат страничните крила - назъбени. Размери: 46x10x3 см. Скицирана на 10.VII.1916 г. (Т. 4, обр. 100.)

65. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Ребърково, Врачанско. Издялан от варовит камък с големи шупли преди 40-50 години; четирикрилен; горното му крило се разширява навън, като образува на горната си страна стъпала; страничните две крила са малки и правоъгълни; по средата на лицето има издълбано плитко и четвъртито поле с шестокрилен релефен кръст. Размери: 67x37x18 см. Скициран през юни 1916 г. (Т. 2, обр. 6.)

66. Надгробна плоча с кръст, из гробищата на с. Ребърково, Врачанско. Издялана от сив варовит камък преди 30-40 години; по средата е изрязан четирикрилен кръст; горните три крила завършват с по една кръгла плоча с гравирано кръстче; долното крило - с триъгълна подставка между ъглите; гдето се пресичат крилата, са изсечени четири равнокрилни кръстчета, крилата на които се разширяват навън; фонът, върху който лежат кръстовете, е заобиколен с релефна 2 см широка ивица, висока колкото тях. Размери: 63x35x8 см, скицирана през юни 1916 г. (Т. 2, обр. 10.)

67. Каменен (сив точилен) кръст из гробището на с. Роман, Врачанско. Кукловиден - горното му крило е кръгло; върху лицето му е издълбано кръстче и е гравирана околовръстно линия; нов, но очукан. Размери: 85x48x8 см. Скициран на 28.XII.[1]930 г. (Т. 14, обр. 41.)

68. Каменен кръст из гробището на с. Роман, Врачанско. Кукловиден, с висока призматична шапка на горното крило. Върху лицето му са гравирани кръст и дата. Издялан е от сив точилен камък. Размери: 76x42x12 см. Скициран на 28.XII.[1]930 г. (Т. 14, обр. 42.)

69. Надгробен кръст от сив точилен камък из гробището на с. Роман, Врачанско. Горното му крило носи шапчица; долното се развива в широк, четвъртит базис, заровен в земята. Нов - върху лицето му е гравиран надпис с дата и кръст. Размери: 85x63x13 см. Скициран на 28.XII.1930 г. (Т. 14, обр. 43.)

70. Надгробна плоча с издълбани върху лицето й равнокрилни кръстове - около с. Роман, Врачанско; около тях гравирана линия, загражда четвъртито поле, долният му край базира върху фриза от зигзаговидни орнаменти. Размери на плочата: 80x52x8 см; издялана е от сив точилен камък - нова. Скицирана на 28.XII.[1]930 г. (Т. 14, обр. 44.)

71. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Роман, Врачанско. Издялан от сив точилен камък през 1899 г., датиран на опаката страна. Кукловиден с шапчица . Върху лицето му е издълбано равнокрилно кръстче, контурирано с гравирана линия. Размери: 120x65x12 см. Скициран на 28.XII. 1930 г. (Т. 14, обр. 45.)

72. Кръст-кукла от борова дъска из гробището на с. Роман, Врачанско. Глава трапецовидна, с шапчица; крила трапецовидни. Размери: 78x14x2 см. Нова. Скицирана на 28.XII.1930 г. (Т. 14, обр. 118.)

73. Кукла из същото гробище. Глава кръгла, с шапчица, уши за цветя и нарези с трион. Нова, от дъбова дъска. Размери: 52x12x2 см. Скиц[ирана на] 28. XII. 1930 г. (Т. 14, обр. 119.)

74. Кукла от осен с кръгла глава, препасана с чер плат. Размери: 70x27x4 см. Из същото гробище, скицирана на 28.ХП.1930 г. Нова. (Т. 14, обр. 120.)

75. Надгробна плоча с кръст из гробищата на с. Роман, Врачанско. Плочата се стеснява от горе на долу; горният й край е полукръгъл. Върху лицето й са гравирани четирикрилен кръст с волутовидни украшения, а под него плитки коси (женски кръст). Издялана е от сив точилен камък преди около 50 години, по датите на другите паметници там със същата техника. Размери: 85x46x6 см. Скицирана на 20.VII.191б г. (Т. 9, обр. 91.)

76. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Роман, Врачанско. Издялан през 1880 г. От сив точилен камък. Четирикрилен; горните му крила са трапе­цовидни, разширяващи се с дъги навън; долното е четвъртито, базира на голяма четвъртита подставка, върху лицето на която е издълбана плитка ниша с надпис, а под нея малка сводеста ниша за кандило. По лицето на кръста е гравиран четирикрилен кръст. Най-горното крило на паметника носи конусовидна ябълка с 4 см в диаметър. Размери: 84x31x9 см. Скициран на 20.VII.1916 г. (т. 8, обр. 81.)

77. Кръст-кукла из гробищата на с. Роман, Врачанска околия. Изрязана е преди 10-15 години от дъбова дъска. Главата й е голяма, трапецовидна и завършва вместо с шапка с кръстче. Страничните крила са малки и назъбени; долното крило е дълго, стеснено на горния си край; шийката носи кръста във вид на буквата „Х", направен с два нареза от трион. Размери: 155x35x3 см. Скицирана на 20.VII.1916 г. (Т. 6, обр. 63.)

78. Кръст-кукла из гробищата на с. Роман, Врачанска околия. Изрязана е от дъбова дъска. Главата й е кръгла, с две уши за цветя; страничните крила са малки и нарязани; долното е дълго и стеснено в горния си край; там, където започва стесняването на долното крило, са извъртени със свредел две дупки за цветя. Шийката е отделена отгоре и отдолу с по два успоредни нареза от триона, а през средата й има други четири нареза във вид на буквата “Х”, 10-15-годишна. Размери: 78x19x3 см. Скицирана на 20.VII 1916 г. (Т. 6, обр. 62.)

79. Кукла - надгробен знак, из гробищата на с. Руска Бяла, Врачанско. Страничните й крила са много малки, шийката й е много голяма, та се е изгубила формата на кръста; върху главата й има малък израстък - шапчица, мъжка кукла. Изрязана е от борова дъска преди 10-ина години. Размери: 91x28x2,5 см. Скицирана на 27.IV.1917 г. (Т. 5, обр. 19.)

80. Кръст-кукла из гробищата на с. Руска Бяла, Врачанско. Издялана е от букова дъска. Главата й е кръгла; страничните крила са малки, четвъртити и нарязани зигзаговидно. Женска кукла. Размери: 99x30x4 см. Скицирана на 27.IV.1917г. (Т. 6, обр. 76.)

<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   >>

 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.