Омда
 

Начало

   

Предговор 

    Речник на термини и остарели думи

Описания и рисунки на кръстовете

    Географски показалец

 

БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН КРЪСТ

81. Група надгробни кръстове из гробищата на с. Руска Бяла, Врачанско. Грубо изработени преди 20-30 години от варовит туф. Женски, с малки ниши за свещи. Големият кръст е с размери: 112x52x16 см; малките - 32x20x9 см и 33x18x9 см. Скицирана на 27.IV.1917г. (Т. 7, обр. 87.)

82. Група кръстове - надгробни паметници, из гробищата на с. Руска Бяла, Врачанско. По формата си са еднакви - над един гроб, в който са погребани двама братя. Издялани са грубо от варовит туф. Страничните им крила са малки и четвъртити; горните трапецовидни, с шапчици, мъжки. По лицата им са издълбани плитки ниши за свещи. Нови. Размери: 30x23x10 см. Скицирани на 27.IV.1917 г. (Т. 7, обр. 84.)

83. Кръст върху чешмата в двора на Струпецкия манастир „Св. Илия", Врачанска околия. Издялан е върху лицето на един от блоковете на чешмата в ниско кръгло поле (сив точилен камък). Четирикрилен с подставка на долното си крило; горните три крила са разтроени с полукръгчета; от ъглите между крилата излиза по един лъч. Размери: 30х29х 1 см. Груба техника; рисунък добър. Датира от 1862 г. Скициран на 20.VII.1916г. (Т. 7, обр. 32.)

84. Кръст върху орара на св. Никола, фресково изображение в Струпецкия манастир „Св. Илия", Врачанско. Нарисуван с черна боя, темпера, върху бял фон; мазилка от вар и плява; четирикрилен; на всяко крило има по една скобичка с отвърната страна навътре; в средата, гдето се пресичат крилата, на всяко от тях има по една бяла точка. Размери: 9x5,5 см. Копиран през юли 1916 г. (т. 2, обр. 52.)

85. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на манастира ,,Св. Илия" при с. Струпец, Врачанска околия. Издялан е от бял варовик в 1887 г. Четирикрилен. Долното му крило е по-дълго и излиза от цокъл. Лицето му е снишено и с това е изрязан върху му друг релефен дванадесетокрилен кръст, на който долното крило е пресечено с дъсчицата за краката на Исуса (руски кръст). От ъглите на средните крила излиза по една ромбовидна плочка - лъчи. Долу в нишата е гравиран надпис с дата. Размери: 92x41x12 см. Скициран на 20.VII.1916 г. (Т. 8, обр. 82.)

86. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на Струпецкия манастир „Св. Илия", Врачанско. Издялан в 1888 г. от сив точилен камък. Четирикрилен. Горното му крило е трапецовидно с тройна шапчица, страничните малки и четвъртити, а долното голямо и забито без цокъл в земята. Върху лицето му е изгравиран дълбоко с двойни линии четирикрилен кръст с лъчи, от страните му копието и тръстиката (вместо гъбата - кръстче). Под кръста плитка [и] ниша с надпис. В горните ъгли на лицето са гравирани две розетки. Размери: 78x45x13 см. Ски­циран на 20.VII.1916 г. (Т. 8, обр. 83.)

87. Хурка от кръстчета, работена на железопътна линия край с. Черепиш, Врачанско, от опълченец. Разделя се на две части: къжел и тояжка. Първата е изрязана от върба, а втората от осен. Къжелът представлява кръг, в който има четири колелца; в крайните две - по-големи, има по един равнокрилен кръст, крилата на които се разширяват навън. На тояжката към горния край е изрязан процеп, в който е вкаран къжелът. Размери: диаметър на къжела: 12,5х 141см, а на тояжката диаметърът - 2 см. Скицирана през юли 1916 г. (Т. 2, обр. 167.)

88. На пътя между Черепишкия манастир и с. Лютиброд в Искърското дефиле, горе по билото на планината, между скалите се намира оброчището ,,Св. Атанасий". Представлявало е нещо като сайвант (къщичка, отворена отпред, с три стени). Останала [е] здрава само задната страна; от лявата и дясната стена стърчат малки части, които скоро ще се срутят. Зидано е с кал и камъни, вземани от околните скали, и дъбови греди. Над левия ъгъл едва се крепят няколко плочи, които свидетелствуват, че покривът е бил от греди, покрити с плочи. Върху вътрешната стена са оставени при зидането три ниши: средната, по-голяма и със свод, служи и сега за абсида на това малко параклисче, страничните ниши са четвъртити, долапчета за поставяне на вещите на пътниците. В средната ниша е поставен кръстът на оброчището, издялан от варовит туф, закрепен между камъните в основата на нишата. Над този кръст в стената до самата ниша се намира още един кръст, образуван от изгладени четвъртити камъни. Върху лицето му е издълбан надпис с неправилни букви. Между другото се чете 1859 СТИ АТАНАС. Скициран през юни 1916 г. (т. 2, табл. V.)

89. Кръст-шевица върху рамене на женска риза из Врачанско, везана с памучни конци върху домашно платно. Из Етнографическия музей в София. Копиран през 1920 г. (Т. 13, обр. 135.)

90. Плоча от бял пясъчник с гравирани и релефни кръстове из двора на църквата „Св. Параскева" в гр. Бяла Слатина. Горният край на плочата е заоблен. Груба изработка, неправилно нарисувано. Размери: 110х46х15 см. 1850 до 1877 г. Скицирана на 7 .VIII. 1930 г. (Т. 13, обр. 55.)

 

91. Блок отломък - бял варовик с кръст в чет­въртито поле, контурирано с гравирана линия. 1850-1877 г. Размери: 84x48x11 см. Из гробищата на гр. Бяла Слатина. Скициран на 7 .VIII. 1930 г. (Т. 8, обр. 51.)

92. Надгробна плоча с кръст, издълбан, а между крилата му 4 гравирани кръстчета. 1850-1877 г., из гробищата на гр. Бяла Слатина. Размери: 110x54x11 см. Скицирана на 7.VIII. 1930 г. (Т. 8, обр. 52.)

93. Кръст от бял песъчлив камък из гробищата на гр. Бяла Слатина. Груба изработка. Лицето му е украсено с лошо нарисувани кръстове, изрязани в ниско поле. Отзад е гравирана на плитка коса - женски. 1850-1877 г. Размери: 145x62x20 см. Скициран на 7. VIII 1930г.(Т.8,обр.53.)

94. Блок от бял точилен камък, 50x42x20 см, с грубо издълбан кръст и между крилата му по едно гравирано кръстче; 20-30-годишен. Из гробищата на с. Търнава, Белослатинско. Скициран на 7 .VIII. 1930 г. (Т. 14, обр. 56.)

95. Кръст от черупчест бял варовит камък из гробищата (запустелите на мегдана) в гр. Луковит. Горното му крило с четвъртита шапчица, мъжки кръст. Лицето му е украсено с релефни кръстове - груба изработка. Преди освобождението. Размери: 49x49x14 см. Скициран на 19.IX.1929г. (Т. 13, обр. 71.)
96. Кръст от бял черупчест камък. Горният му край е заоблен - женски тип. Лицето му е украсено с три реда релефни кръстове и гравирани линии; на опакото му е гравирана женска коса. Изработка груба. Размери: 87x42x19 см. Из старите гробища в гр. Луковит. Преди освобождението. Скициран на 19.IX.1929 г. (Т. 13, обр. 73.)

97. Кръст от сив точилен камък из старите гробища в гр. Луковит. Горното му крило е с шапчица - мъжки. Лицето му е украсено с издълбан кръст и гравирани линии. Дата 1876 г. Скициран на 19.IX. 1929 г. (Т. 13, обр. 75.)

98. Недялан каменен блок - сив сланец, с грубо гравирани линии и кръстчета. 1850-1876 г. Из гробищата на гр. Луковит. [размери:] 45x55x6,5 см. Скициран на 19.IХ.1929 г. (Т. 13, обр. 78.)

99. Надгробна плоча от варовит туф (бял, черупчест). 1850-1876 г. Лицето й е украсено с релефни кръстчета във вертикални редове. Горният й край е полукръгъл (женски паметник). Размери: 67x46x7 см. Из гробищата на гр. Луковит. Скицирана на 19.IX. 1929 г. (т. 13, обр. 76.)

 

100. Надгробна плоча с кръстове от сив точилен камък из гробищата на гр. Луковит. Горният й край е заоблен - женски паметник, работен между 1870-1877 г. Размери: 108x47x9 см. Скицирана на 19.IX.1929г. (Т. 13, обр. 74.)

101. Плоча от сивочервеникав точилен камък, на лицето издълбан кръст, а около му правилно гравирана окръжност. Размери: 44x34x11 см. Преди осво­бождението. Из гробищата на гр. Луковит. Скицирана на 19. IX.1929 г. (Т. 13, обр. 72.)

102. Кръст от бял варовик, из двора на църквата ,,Св. Възнесение". Горното му крило е закръглено, с три ябълки, страничните с по една ябълка. На лицето е издълбан равнокрилен кръст и околовръст гравирана линия, в края завита на волути. Размери: 42x29x6 см, 20-30-годишен. От гр. Орхание. Скициран на 6.1х.1929 г. (т. 14, обр. 49.)

103. Из гробищата на гр. Орхание. Кръст от сив пясъчник - долната му част заровена дълбоко в земята. Размери: 80х70х 13 см. Горните му три крила са утроени и свършват с по една ябълка; върху лицето му дванадесетокрилен кръст с пъпки в крилата. Страничните краища на кръста са съединени с дъга (венец), изпъкнали навън, тъй че цялата фигура прилича на буквата “Ф”. Работен е преди да се въздигне църквата (1861), може би е пренесен из Софийско. Точно такива кръстове се срещат много из софийските села, 100-150-годишни. Скициран на 6.IX.1929 г. (Т. 13, обр. 84.)

104. Кръст от бял варовик из гробищата на гр. Орхание, 188(0] г. Горното му крило завършва с 3 ябълки, а страничните |с] по две. Върху лицето му е издълбан кръст с пъпки и подставка, (с) гравирани надписи и околовръстна линия. Размери: 110х65х 18 см скициран на 6.IX.1929 г. (Т. 14, обр. 50.)

105. Кръст-акротерия от аналой, 27х 11 см, от 1837 г. Изчукан от меко етрополско желязо. Из църквата „Св. Архангел Михаил" в гр. Етрополе. Скициран на 9.IX.1929 г. (Т. 13, обр. 82.)

106. Кръст от бял пясъчник с размери: 100x73x15 см. Груба изработка. Из двора на църквата „Св. Архангел Михаил" в гр. Етрополе (1837-1850 г.). Горните му три крила са тройни, завършващи с по една ябълка; на лицето му е издълбан кръст с релефни пъпки. Скициран на 9.IX.1929 г. (Т 13, обр. 80.)

107. Свещник с кръст, изработен през 1860 г, от етрополско меко желязо. Размери: височина 43 (с колоната и подставката), широчина 35 см и 1 см дебелина. Из църквата на Етрополския манастир. Кръстът е равнокрилен, с кръгли краища. Скициран на 10.IX.1929 г. (Т 13, обр. 79.)

108. а. Кръст от бял пясъчник из гробищата (до р М. Искър) в гр. Етрополе. Горните крила са с ябълки, лицето с издълбан кръст и гравирани линии, букви и дата 1870 г. Размери: 50x38x9 см. б. Задната му страна с гравиран кръст. Скициран на 9.IX.1929 г. (Т 13, обр. 81.)

109. Кръст от сив пясъчник с надпис и дата 1888 г. (на опаката страна); на лицето му кръст с релефни пъпки; на горното крило 3 ябълки, на страничните по един продълговат израстък, а между крилата венец („лъчи"). Из гробищата на гр. Етрополе. Размери: 100x66x19 см без ябълките. Скициран на9.IX.1929 г. (Т 14, обр. 51.)

110. Кръст от варовит шуплест туф из гробищата на гр. Етрополе. Куклообразен, с триъгълна ниша за свещи, 35-40-годишен. Размери: 60x40x13 см. Ски­циран на 9.IX.1929 г. (Т 14, обр. 52.)

111. Кръст-кукла от букова дъска из гробищата на гр. Етрополе. Размери: 100x28x3 см. Скиц[иран] на 9.IX [1]929 г. Нова. (Т 14, обр. 103.)

112. Кръст-кукла от дъбова дъска из същите гробища. Размери: 70x18x3 см. Скиц[иран] на 9.IX.[1]929 г. Нова. (Т. 14, обр. 104.)

113. Кръст-кукла от букова дъска. Из гробищата на гр. Етрополе. Размери: 45x11x2 см. Скиц[иран] на 9.IX.1929 г. Нова. (Т.14, обр. 105.)

114. Кръст-кукла от осенова дъска из същите гробища. Размери: 50x15x3 см. Нова. Скиц[иран] на 9.IX.1929 г. (Т. 14, обр. 106.)

115. Комин с кръст-акротерия от варовит туф (бигор). Покривът на комина е от керемиди, а зида­рията от дялан камък - бигор. Размери на комина: 100x50x50 см. Из къщите на гр. Етрополе. Съзидан между 1840-1850 г., когато е строена къщата. Скициран на 9.IX.1930 г. (Т. 13,  обр. 83.)

116. Кръст - надгробен паметник, запазен в двора на общинското управление в гр. Никопол, останал единствен от най-старите гробища в града, унищожени в турско време. Издялан е грубо през 1767 г. От бял ситнозърнест варовик, крилата му са трапецовидни, страничните са малки. Половината от лицето му е снишено; върху тъй получения нисък фон е изработен правилен четирикрилен кръст с подставка и лъчи. Около кръста е гравиран надпис с дата и вензелите на христа, надписът продължава и на високия фон под кръста. Размери: 132x52x22 см. Скициран на 24.17.1917 г. (Т. 8, обр. 96.)

117. Кукла-кръст из гробищата на гр. Никопол. Страничните й крила са къси и много широки; главата й е многоъгълна и почти кръгла. Върху лицето й са издълбани равнокрилно кръстче и трапчинки с криво длето над нарези с трион във вид на фризи. Издялана е от осеново дърво. Нова. Размери: 60x21x8 см. Скицирана на 24.17.1917 г. (Т. 6, обр. 71.)

118. Кръст-кукла из гробищата на гр. Никопол, издялана от буково дърво преди 10-15 години. Страничните крила са малки и четвъртити. Върху лицето й са направени нарези с трион, а през тях е издълбан четирикрилен кръст, страничните крила на който са малко по-къси от другите. Размери: 34x10,5x5 см. Скицирана на 24.17.1917 г. (Т. 6, обр. 70.)

119. Надгробен паметник с кръст из старите гробища в дефилето на гр. Никопол. Призматичен блок от бял мек варовик. Върху лицето му е издялан четирикрилен кръст с подставка; горните му три крила са кръстосани още по веднъж с малки четвъртити плочки. Украсен е с лъчи в ъглите, гравирани линии върху подставката и релефни кръгове с гравирани по лицата им окръжности и цветя. Датира от 1889 г. Размери: 112x45x20 см; дебелина на кръста 4 см. Скициран на 24.17.1917 г. (Т. 9, обр. 101.)

120. Кръст-кукла из гробищата на гр. Никопол. Изрязан е от борова дъска преди 20-30 години. Полуизгнила. Горните три крила са трапецовидни, силно стесняващи се навътре. Размери: 54x29x1,5 см. Скицирана на 24.17.1917 г. (Т. 6, обр. 69.)

<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   >>

 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.