Омда
 

Начало

   

Предговор 

    Речник на термини и остарели думи

Описания и рисунки на кръстовете

    Географски показалец

 

БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН КРЪСТ

601. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Марчаево, Софийско. Издялан е внимателно от бял мрамор. Четирикрилен; горното му крило е полукръгло, страничните тесни и трапецовидни, долното четвъртито и стеснено в горния си край. Върху лицето му е гравиран в окръжност кръст; носи релефен надпис с дата. Размери: 36x28x6 см. Скициран на 23.VII.1921 г. (Т. 11, обр. 30.)

602. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Марчаево, Софийско, изработен от бял пясъчник в края на ХVШ в. (според датираните надгробни паметници в същото гробище). Четирикрилен; горното и долното крило са големи и трапецовидни, страничните малки и четвъртити. Горните три крила завършват с по една ябълка. Върху лицето му е гравиран четирикрилен кръст, горните три крила на който завършват с по едно малко издълбано кръстче. Размери: 33x31x11 см. Скициран на 23.VII1921 г. (Т. 11, обр. 29.)

603. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Марчаево, Софийско. Издялан е грубо от червеникав пясъчник в края на XVIII в. (според датираните - 1795 г., надгробни паметници в същото гробище). Куклообразен; формата на кръста е почти изчезнала. На страничните му крила има ябьлки, а на горния му край завършва с четвъртита шапчица. Размери: 36x26x5 см. Скициран на 23.VII 1921 г. (Т. 11, обр. 28.)

604. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Марчаево, Софийско. Изработен грубо от мек бял ронлив варовик, в края на XVIII в. (според датираните подобни паметници в същото гробище). Чети­рикрилен; горното и долното му крило са трапецовидни, а страничните малки и четвъртити. Горното му крило завършва с три ябълки. Върху лицето му е издълбано малко кръстче. Размери: 62x41x12 см. Скициран на 23.VII. 1921 г. (Т. 11, обр. 26.)

605. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Марчаево, Софийско, изработен грубо от мек бял ронлив варовик в края на XVIII в. (според датираните подобни паметници в старото гробище). Четирикрилен; горните му три крила са трапецовидни и завършват с ябълки - върху горното две, върху страничните по една. Върху лицето му е издълбан широк кръст и по средата му друго малко. Размери: 61x65x7 см. Скициран на 23.VII .1921 г. (Т. 11, обр. 25.)

606. Кръст ... от оброчището „Св. Петър и Павел" на сев[ер] от с. Мировене, Софийско. По композиция [прилича на] кръстове из запустелите гробища на с. Балша, Софийско. Горното му крило носи пет ябьлки, страничните по три; на лицето му са гравирани кръстчета в кръгове също от сив точилен камък. Размери: 106x70x12 см. Скициран на З.VII. 1924 г. (Т. 12, обр. 75.)

607. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Обрадовци, Софийско. От сив точилен камък. Четирикрилен; с трапецовидни крила. Горното завършва с две ябълки, страничните с по една; долното е стеснено и заробено в земята; отстрани на стеснената част са оставени две ябълки. Лицето му е снишено; по средата му е изработено релефно цвете с три розетки. 32-годишен. Отзад - на опаката страна - надпис с дата и гравиран кръст във вид на буквата „Х". Размери: 82x53x11 см. Скициран на 4.Х.1920г.(Т. 10, обр.52.)

608. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата „Св. Параскева" в с. Орландовци, Софийско. Издялан преди 20-30 години от бял пясъчник. Четирикрилен; горното крило е трапецовидно; страничните малки и четвъртити - и трите завършват с по една ябълка; долното е четвъртито, голямо и забито в земята. Върху лицето му е издълбан десетокрилен кръст с пет пъпки; долното му крило е дълго, с гравирана подставка - около нея четири волути, тоже гравирани. Размери: 75x41x8 см. Скициран на 4.Х.1921 г. (Т. 10, обр. 53.)

609. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Редина, Софийско. Издялан е грубо от червен сланец с гравиран върху лицето му четирикрилен кръст. Женски паметник - горното му крило е голямо, елипсовидно, с шапчица; долното трапецовидно; страничните малки и четвъртити. Работен е преди Руско-Турската война. Размери: 23x12x3 см. Скициран на 6.VIII.1921 г. (Т. 11, обр. 40.)

610. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Редина, Софийско. Издялан е грубо от сив точилен камък наскоро преди Руско-Турската война. Женски - „затворен" с дъги между горните му крила; равнокрилен - всички четири крила са трапецовидни. Върху лицето му е гравиран четирикрилен кръст и в него друг, в центъра и в краищата на трите горни крила на който са гравирани малки окръжности. Рисунък и техника много груби. Размери: 40x38x6 см. Скициран на 6.VIII.1921 г. (Т. 11, обр. 39.)

611. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Редина, Софийско. Четирикрилен - „затворен" с дъги между четирите му крила. Горните му три крила завършват с по една ябълка; върху лицето му е гравирана линия, а по средата е издълбан четирикрилен кръст. Изработен е грубо от сив точилен камък наскоро преди Руско-Турската война. Размери: 40x35x5 см. Скициран на 6.VIII 1921 г. (Т. 11, обр. 37.)

612. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Редина, Софийско, издялан наскоро преди Руско-Турската война от сив точилен камък. Мъжки - „отворен", без дъги. Четирикрилен, крилата му са трапецовидни; долното му крило базира върху четвъртит блок. Крилата му завършват с по една ябълка; по лицето му е гравирана линия, успоредна с крайния му контур, а по средата е издълбано кръстче в гравирана окръжност. Размери: 46x41x7 см. Скициран на 6.VIII. 1921 г. (Т. 11, обр. 38.)

613. Кръст-оброк върху хълма над с. Редина, Софийско. Изработен е грубо от ронлив пясъчник. Четирикрилен; горното му крило е нарязано терасовидно. Върху лицето му е гравиран грубо широк кръст, а в него още едно малко кръстче. На опаката му страна е издълбан четирикрилен с разширени краища кръст. Поставен е преди Руско-Турската война. По техниката може да се отнесе към времето на ония в гробищата на с. Редина, Софийско - датираните между 1870-1876 г. Скициран на 7.VIII 1921 г. (Т. 11, обр. 83.)

614. Кръст-оброк на хълма над с. Редина, Софийско. Носи изрязан с нож надпис и дата - оброк на св. Петка. Четирикрилен; горните му крила в краищата си са куклообразни, върху лицата им са изрязани с нож кръстчета. Издялана е от дъбово дърво. На Св. Пресвет - когато захващат Петрови пости, в основите му палят свещи, кадят тамян и колят курбан за „берекет", за здраве, за „стоката да трае", да се пази от враг, от бяс, от въртоглавщина и други болки по нея; да се чува и трае стоката, да я запази Бог от облаци, от град и др[уги] напасти. Размери: 175x110x9 см. Скициран на 6.VIII 1921 г. (Т. 11, обр. 82.)

615. Кръст-оброк на хълма над с. Редина, Софийско, забит до основата на големия дървен кръст на оброчището „Св. Петка", носещ надпис и дата 1876 г. Четирикрилен; горното му крило завършва с четвъртита шапка; върху лицето му е гравирано малко кръстче. Изработен е грубо от сив точилен камък. Размери: 31x42x7 см. Скициран на 6.VIII 1921г. (Т. 11, обр. 81.)

616. Кръст върху бронзова гривна, релефен, четирикрилен, със заострени краища - лята във Врачанско, намерена в с. Редина, Софийско, 50-60-годишна. Скицирана малко увеличено на 7.VIII.1921 г. Из сбирката на ив. Енчев-Видю. (Т. 11, обр. 22.)

617. Кръстче от кандило - лято, около му два концентрични пръстена, в края розетки. Равнокрилно, на горния му край халчица за окачване. Из манастира „Седемте престола". Врачанска работа. Скицирано (малко увеличено) на 7.VIII.1921г. Из сбирката на ив. Енчев-Видю. (Т. 11, обр. 23.)

618. Гравиран кръст върху лицето на един от надгробните паметници из гробищата на с. Своге. Четирикрилен; горните три крила завършват с издълбани симетрично триъгълничета. По средата на кръста е гравирана розетка, от която излизат по две успоредни гравирани линии, образуващи крилата. Камък: сив, мек точилен. Размери: 52x45 см. Скициран на 28.VIII.1920 г. (Т. 10, обр. 73.)

619. Двоен (мъжки и женски) надгробен паметник из гробищата на с. Своге. Двата кръста са прилепени един до друг. Крилата им са трапецовидни и равни помежду си; външните завършват с по три ябълки, долните са продължени надолу четвъртити и се слепяват в долните си краища. Лицето е гладко, опакото [е] гравирано с кръстове и линии (широки), успоредни на външните контури. Крилата на женския кръст са съединени с дъги. Издялан е грубо от сив мек точилен камък след Руско-Турската война. Размери: 79x61x6,5 см. Скициран на 28.VIII.1920 г. (т. 10, обр. 28.)

620. Кръст - надгробен паметник, из гробищата в с. Своге, издялан през 1880-1891 г. Грубо, с неправилни контури от сив мек точилен камък. Обрасъл е с лишеи. Лицето му е грубо, с нечетлив нов надпис. Върху опаката му страна е дълбоко гравиран кръст, с розетка по средата. Крилата му са четвъртити, с израстъци. Долното му крило е най-грубо и е съединено с хоризонталните четвъртити блокчета. Размери: 74x37x7,5 см. Скициран на 28. VIII.1920 г. (Т. 10, обр. 29.)

621. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на с. Своге, издялан през 1890 г. Грубо, с неправилни контури, от сив мек точилен камък. Четирикрилен; горните три крила са равни, трапецовидни, с по една ябълка; долното по-голямо, продължено надолу като базис и забито направо в земята. Лицето на паметника е грубо, с надпис и дата; върху опакото е гравирана линия, успоредна с крайния контур на кръста; в средата му е издълбано четирикрилно, с разширяващи се навън крила, равнокрилно кръстче. Размери: 61x37x8 см. Скициран на 28.VIII 1920 г. (Т. 10, обр. 30.)

622. Кръст - надгробен паметник, из гробищата в с. Своге, издялан след Руско-Турската война от сив мек точилен камък. Крилата му са равни и трапецовидни; горните три завършват с по три ябълки, а долното е продължено надолу - четвъртито; всичките крила са съединени с дъги (венец). Върху лицето му има надпис, а опакото е украсено с релефен кръст, розетки и линии - гравирани. Размери: широчина - горе 65 см, долу 40 см; височина 1,20 м, дебелина 11 см. Скициран на 28.VIII 1920г. (Т. 10, обр. 27.)

623. Група кръстове из гробището на с. Своге, Софийско. Върху по-старите гробове са забити по 2, 3 до 8 кръста, което показва, че и тук в един и същи гроб са заравяни по няколко мъртъвци (разбира се, от един род и при известни промеждутъци от време). В това гробище надгробни плочи няма - всичките паметници са кръстовидни; и кукли няма. Формата на кръста тук във всичките си вариации е оная на българските кръстове в гр. Ниш, носещи дати между 1860 до 1880 г. - същи размери ябълки и характерни продълговати израстъци с ябълки на долното крило - базиса. Подобни кръстове има и в Софийските гробища, и в Кюстендилските, и в Радомирските. И всички са от точилен камък. Размери: на най-големите средно - 150x80x12 см; на най-малките средно - 40x30x8 см. Скицирана на 28.VIII 1920 г. (Т. 10, табл. 2, № 97.)

624. Кръст-свещник из църквата „Рождество Пресветая Богородица" в манастира “Седем[те] престола”. Изкован е от меко самоковско желязо между 1810-1860 г. Четирикрилен; горното му крило е лилиеобразно, а страничните са раздвоени и завити навън. Размери с колонката и подставката 130 см, висок - без тях - 25 см и широк 17 см. Колонката е пресечена с 4 ябълки. Скициран на 7.VIII .1921 г. (Т. 11, обр. 15.)

625. Кръст-свещник из църквата „Рождество Пресветая Богородица" в манастира “Седемте престола”. Изкован е от меко самоковско желязо между 1810 и 1860 г. Четирикрилен; хоризонталните му крила са разширени във вертикални кръгове. По средата крилата са разширени в кръг; на горния край на горното крило е прикрепено блюдо. От колонката излизат 2 змейообразни украшения. Размери с колонката и подставката: 125 см; само [на] кръста: 18x14 см. Скициран на 7.VIII 1921 г. (Т. 11, обр. 16.)

626. Кръст-свещник из църквата „Рождество Пресветая Богородица" в манастира “Седемте престола”. Изкован е от меко самоковско желязо между 1810 и 1860 г. Осмокрилен; горното му крило завършва с птиче; страничните с конусообразни прибори за свещи. Размери без колонката и подставката и без птичето: 22x28 см. Колонката е дебела 1 см в диаметър и е пресечена с 6 ябълки. Скициран на 7.VIII. 1921 г. (Т. 11, обр. 17.)

627. Кръст-свещник из църквата „Рождество Пресветая Богородица" в манастира „Седемте престола". Изкован е от меко самоковско желязо между 1810 и 1860 г. - най-старите дати, носещи различните предмети в църквата. 18-крилен; трите чифта средни крила са с лилиеобразни краища; по средата е прикован назъбен диск. Размери: 78x54x3 см. Скициран на 7.VIII 1921 г. (Т. 11, обр. 18.)

628. Кръст-акротерия върху купола на църквата “Рождество Пресветая Богородица” в манастира “Седемте престола”. Изчукан е от меко самоковско желязо, навярно през 1868 г., когато са рисувани най-новите стенни изображения на църквата - когато е обновявана. 22-крилен; върху средните му хоризонтални крила са прикрепени симетрично още 2 кръстчета с триножни подставки; по средата е прикован диск. Приблизителни размери: 80x70 см. Скициран на 7 .VIII. 1921 г. (Т. 11, обр. 19.)

629. Кръст - надгробен паметник, из гробищата на манастира „Седемте престола". Издялан е грубо от варовит туф. Нов. Четирикрилен; страничните му крила самалки и четвъртити, а другите две са големи и трапецовидни. На лицето му е издълбан малък  равнокрилен кръст. Размери: 38x32x8 см. Скициран на 7. VIII. 1921 г. (Т. 11, обр.43.)

630. Кръст - надгробен паметник, из гробищата в дворчето на църквата „Рождество Пресветая Богородица" в манастира „Седемте престола". Издялан грубо от варовит туф с големи шупли. Нов. Четирикрилен; страничните му крила са малки и четвъртити, долното с неправилна форма и горното трапецовидно. Размери: 32x35x9 см. Скициран на 7.VIII 1921 г. (Т. 11, обр.42.)

631. Кръст - надгробен паметник, из гробищата в дворчето на църквата „Рождество Пресветая Богородица" в манастира „Седемте престола". Издялан грубо от варовит туф с големи шупли след Руско-Турската война. Четирикрилен; горното му крило е трапецовидно, завършва с четвъртита шапчица; страничните са малки и четвъртити, а долното е тоже четвъртито и заровено в земята. Върху лицето му е издълбан равнокрилен кръст. Размери: 33x59x11 см. Скициран на 7.VIII. 1921 г. (Т. 11, обр.41.)

632. Плоча - надгробен паметник, из гробищата в дворчето на църквата „Рождество Пресветая Богородица" в манастира „Седемте престола". Издялана е от сив точилен камък след Руско-Турската война. Върху лицето на плочата е гравиран четирикрилен кръст със закръглени краища; в него са гравиранинн груба изработка. Размери: 42x32x6 см. Скицирана на 7.VIII.1921 г. (Т. 11, обр. 84.)

633. Кръст - надгробен знак, из гробищата в дворчето на църквата „Рождество Пресветая Богородица" в манастира „Седемте престола". Издялан грубо от дъбово дърво, 15-20-годишен. Горните му три крила са куклообразни. Размери: 48x57x5 см. Скициран на 7.VIII.1921 г. (Т. 11, обр. 90.)

634. Кръст, издялан с нож върху дървеното клепало в манастира „Седемте престола". Шестокрилен; в окъжност с диаметър 10,5 см. Скициран на 7.VIII.1921 г. (Т. 11, обр. 88.)
635. Кръст-оброк от бял пясьчник из двора на църквата „Св. Кирил и Методий" в с. Сливница, Софийско. Пренесен от баира извън селото. Посветен е на св. Герман. [Издялан] в 1861 г. Имената на ктиторите са гравирани върху лицето. Четири­крилен; с продължено долно крило, с по 5 ябълки на горните крила. Груба работа. Размери: височина 120 см, широчина горе 77 см, дебелина горе 10 см, долу 16 см. Скициран на 23.II.1931 г. (Т. 13, обр. 1.)

636. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата „Св. Георги" в с. Студена, Софийско. Издялан грубо от пясъчник едрозърнест и ронлив. 50-60-годишен (новите са от гнайсов камък). Четирикрилен; горното крило е полукръгло, другите три четвъртити; без надпис. Размери: 77x55x21 см. Скициран на 24.VII.1921 г. (Т. 11, обр. 36.)

637. Кръст от колан, тъкан с вълнени конци, носия из софийско. Четирикрилен; бял; крилата се кръстосват още един път. Скициран от оригинала из сбирката на Ив. Енчев-Видю в естествената си величина през май 1915 г. (Т. 2, обр. 132.)

638. Кръст, везан с вълнени конци върху ръкав. Носия из Сфийските села. Четирикрилен; крилата му са назъбени в краищата, контурирани с черна линия. Лицето на кръста е украсено с разноцветни симетрични петна. Копиран от оригинала в естествена величина през декември 1911 г. Из сбир­ката на Ив. Енчев-Видю. (Т. 2, обр. 133.)

639. Кръст, везан с вълнени конци върху ръкав от риза (носия из Софийските села). Четирикрилен; крилата му излизат от квадрат и се разклоняват навън; кафяви контури. Копиран в естествената си величина през февруари 1914 г. (Т. 2, обр. 140.)

640. Кръст, везан с вълнени конци върху ръкав от риза (носия из Софийските села). Четирикрилен; крилата му се разклоняват навън; от средата на кръста излизат фигурки във вид на лъчи. Копиран от оригинала из сбирката на Ив. Енчев-Видю през април 1914 г. (Т. 2, обр. 143.)

641. Кръст, везан с вълнени конци върху ръкава на риза (носия из Софийските села). Четирикрилен; крилата му се разклоняват навън и излизат от един вътрешен със звезда в средата си и в нея малко кръстче кръст, крилата на който се раздвояват; от между ъглите му излиза по един лъч; черни контури. Копиран от оригинала из сбирката на Ив. Енчев- Видю през април 1914 г. (Т. 2, обр. 144.)

<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   >>

 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.