Омда
 

Начало

   

Предговор 

    Речник на термини и остарели думи

Описания и рисунки на кръстовете

    Географски показалец

 

БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН КРЪСТ

441. Кукла - надгробен знак, из гробищата на с. Пашакъшла, Северна Добруджа, издялана от дъбово дърво, полуизгнила. Главата на куклата е кръгла. Страничните крила липсват. Крайният контур на лицето е изрязан зигзаговидно. Размери: 49x12x6 см. Скицирана на 29.IХ.1917 г. (Т. 4, обр. 26.)

442. Кръст-акротерия върху камбанарията в двора на църквата „Св. Богородица" в с. Хаджилар, Сев[ерна] Добруджа. Десетокрилен. Долното му крило е най-дълго. Изработен е от желязо. Приблизителни размери: 40x25x1 см2. Крилата са слабо разширени навън. Камбанарията е строена преди 30 години. Скициран на 9.Х.1917 г. (Т. 1, обр. 4.)

443. Надгробна плоча с кръст из гробищата на с. Хаджилар, Сев[ерна] Добруджа, издялана от мек бял варовик като сланец. Плочата на горния край е закръглена. Върху лицето й е гравирана около крайния й контур зигзаговидна фриза; издълбан е четирикрилен равнокрилен кръст с разширени краища. Отдясно на кръста е гравирано цвете. Лицето на цялата плоча е гравирано в хоризонтални линии, между които има надпис с дата 1867 г. Размери: 73x45x12 см. Скицирана на 9.Х.1917г. (Т. 9, обр. 9.)

444. Кукла — надгробен знак, из гробищата на с. Хаджилар, Северна Добруджа, изработен от дъбова дъска. Главата й е трапецовидна. Страничните крила са зигзаговидно нарязани с нарези отстрани с трион. Шийката й е кръгла. Под нея излизат същите като горните крила. Върху лицето на куклата са издълбани три кръстчета едно под друго, от които средното е по-голямо - всичките равнокрилни. Мъжка кукла с уши за цветя. Нова. Размери: 72x15x6 см. Скицирана на 9.Х.1917г. (Т. 4, обр. 47.)

445. Кръст-кукла из гробищата на с. Хаджилар, Северна Добруджа, издялана от дъбово дърво. Главата й е трапецовидна, с голямата основа нагоре, с малко улейче отстрани. От шийката излизат двете странични четвъртити крила. Мъжка кукла без уши; 15-20-годишна. Размери: 54x11x7 см. Скицирана на 9.Х. 1917 г. (Т. 4, обр. 48.)

446. Кукла - надгробен знак, из гробището на с. Хаджилар, Северна Добруджа, изработена от дъбово дърво, полуизгнила. Главата й е голяма, назъбена, с шапчица, от шийката й излизат малки четвъртити странични крила. Мъжка кукла; 40-50-годишна. Размери: 48x9x4 см. Скицирана на 9.Х.1917 г. (Т. 4, обр. 45.)

447. Кукла - надгробен знак, из гробищата на с. Хаджилар, Северна Добруджа, издялана от дъбово дърво, полуизгнила. Главата е малка и трапецовидна, с ухо за цветя. Страничните крила са широки и назъбени. Шийката е кръгла, с уши за цветя. Мъжка кукла; 40-50-годишна. Размери: 51 х 12x5 см. Скицирана на 9.Х. 1917 г. (Т. 4, обр. 46.)

448. Надгробна плоча с кръст из гробищата на с. Хаджилар, Сев[ерна] Добруджа, издялана от едрозърнест пясъчник. На горния край върху лицето й е издълбан четирикрилен кръст със слабо разширени навьн краища. На плочата е гравиран надпис с дата и вензелите на Ис[ус] Христос. Размери: 69x41x15 см. Скицирана на 9.Х.1917 г. (Т. 9, обр. 10.)

449. Гроб из гробището на с. Хамамджий, Сев[ерна] Добруджа. В това село и в другите български села около него гробовете из гробищата са винаги заградени с малки камъни - отломъци. На западния край на гроба има винаги кукла — мъжка или женска, а понякога зад нея и каменна плоча или каменен кръст. Винаги пред каменния паметник има и кукла. Куклата се забива в деня на погребението на мъртвеца и после, ако има възможност да се сложи постоянен каменен паметник - слагат го, ала куклата не се премахва. В това гробище се срещат кукли от 1860 г. Повечето пъти куклите тук имат върху лицето си издълбано кръстче, а понякога и надпис. Скициран на 29.IХ. 1917 г. (Т. 7, обр. 104.)

450. Орнамент от мазилка с кръст - над вратата на църквата „Покров Богородичен" в с. Хамамджий, Сев[ерна] Добруджа. Кръстът е издълбан по средата между релефните орнаменти. Четирикрилен; страничните му крила са най-къси, горното по-дълго, а долното най-дълго. Размери на целия орнамент: 60x60 см; релеф - 1,5 см. Скициран на 29.IХ.1917 г. (Т. 7, обр. 62.)

451. Кръст-акротерия върху покрива на църквата „Покров Богородичен" в с. Хамамджий, Сев[ерна] Добруджа. Изчукан от желязо през 1863 г. (когато е правена църквата); четирикрилен с двойни железа; долното му крило е най-дълго, закрепено в покрива, то е пресечено малко по-долу от половината с полумесец; горното е по-късо, а страничните най-къси. Целият кръст е украсен с 6 малки четирикрилни кръстчета, а от ъглите между крилата излиза по един лъч. Груба работа. Приблизителни размери: 1м х70 см. Скициран на 29.IХ.1917г. (Т. 7, обр.З.)

452. Надгробна плоча с кръстове из гробищата на с. Хамамджий, Сев[ерна] Добруджа, издялана грубо от мек сив варовик. Плочата е закръглена на горния край. Женски паметник. Върху лицето й са издълбани четири кръстчета с триъгълни крила и гравирани наоколо окръжности, чертани с пергел. Под кръстовете е гравиран надпис, полуизтрит и дата 1867 г., а около крайния контур на лицето е гравирана зигзаговидна фриза. Размери: 59x46x15 см. Скицирана на 29.IХ.1917г. (Т. 9, обр. 14.)

453. Надгробна плоча с кръст из гробищата на с. Хамамджий, Сев[ерна] Добруджа, издялана грубо от точилен камък. Плочата е четвъртита и на горната и стена са издълбани три кръгли щерни за вода или вино. Върху лицето на плочата е издълбан четирикрилен кръст със слабо разширени крила, от които долното е по-дълго. Около кръста е гравирана линия, успоредна на външния му контур. Вензелите на Исус Христос и дата 1864 г. - почти изтрити, Размери: 32x36x10 см. Скицирана на 29.IХ.1917 г. (Т. 9, обр. 15.)

454. Кукла - надгробен знак, из гробищата на с. Хамамджий, Северна Добруджа, издялана от дъбово дърво. Горният край на куклата завършва с трапецовидна шапчица и ухо за китки. При рисунъка не са спазени нужните пропорции, за да стане кръст. Върху лицето й е издълбано равнокрило кръстче отгоре, 10-15-годишна. Размери: 31x10x4 см. Ски­цирана на 29.IХ.1917 г. (Т. 4, обр. 68.)

455. Кръст-кукла из гробищата на с. Хамамджий, Северна Добруджа, издялана от дъбово дърво. Главата й е кръгла и завършва с малка трапецовидна тризъба шапчица. От шийката излизат странични назъбени крила. Долното крило е забито в земята. Върху лицето на главата е издълбано кръстче, краищата на което са разширени навън; 10-15-годишна. Размери: 32x11x4 см. Скицирана на 29.IХ.1917г. (Т. 4, обр. 69.)

456. Кръст-кукла из гробищата на с. Хамамджий, Северна Добруджа, издялана от дъбово дърво с брадва. Главата е трапецовидна. Под нея излизат страничните назъбени крила. Шийката се разширява надолу. Долното крило е стеснено нагоре. Размери: 50x12x4 см. Скицирана на 29.IХ.1917 г. (Т. 4, обр. 70.)

457. Кукла - надгробен знак, из гробищата на с. Хамамджий, Северна Добруджа, изрязана от дъбово дърво през 1867-1877 г., полуизгнила. Главата й е кръгла, горният й край вместо с шапка завършва с кръст, върху лицето на който е издълбано равнокрило кръстче. Лицето на главата носи два нареза с трион - андреевски кръст. Размери: 59х 15x5 см. Скицирана на 29.IХ.1917г. (Т. 4, обр. 63.)

458. Кукла - надгробен знак, из гробищата на с. Хамамджий, Северна Добруджа, издялана от дъбово дърво, полуизгнила. Главата е трапецовидна с голямата основа нагоре и завършва с шапчица с четвъртит израстък. Под шийката зигзаговидни странични крила. По лицето на куклата са направени с трион два напречни нареза; 20-30-годишна. Размери: 52x11x4 см. Скицирана на 29.IХ.1917 г. (Т. 4, обр. 64.)

459. Кукла - надгробен знак, из гробищата на с. Хамамджий, Северна Добруджа, издялана от дъбово дърво, почти изгнила. Главата е кръгла, с две странични уши за цветя. Върху лицето й е направен с трион андреевски кръст. Странични крила няма. Долното й крило е назъбено; 30-40-годишна. Размери: 45x16x4 см. Скицирана на 29.IХ.1917 г. (Т. 4, обр. 65.)

460. Кръст-свещник из църквата „Покров Богоро­дичен" в с. Хамамджий, Сев(ерна) Добруджа. Израбо­тен от меко желязо през 1863 г. (когато е строена църквата). Шестокрилен; между горните странични крила, от ъглите излизат дъговидни лъчи; между долните крила излизат от ъглите широки лъчи, образуващи андреевски кръст. Размери: височината на свещника заедно с подставката 1,10 м; широчина на крилата 1,5 см. Останалите размери се виждат на скицата. Скициран на 29.IХ.1917 г. (Т. 5, обр. 36.)

461. Надгробна плоча с кръст от сив точилен камък из запустелите гробища на гр. Меджидие. Плочата е била четвъртита - отрязали й двата горни ъгъла, та станала шестоъгълна. На горната й част е издълбано плитко 0,5 см шестоъгълно поле, страните на което са успоредни с ония на плочата. При издълбаването на полето е изработен релефен четирикрилен кръст, горните крила на който са по-къси и посредством три полукрьгчета краищата им са взели кръстообразни форми; долното крило е по-дълго и завършва с полукръгла подставка. Под кръста е издълбан надпис и дата 1873 г., който не се чете тъй добре, понеже е покрит с дебел слой лишеи. Изработка добра, рисунък правилен. Размери на плочата: 114x54x14 см. Скцирана на 29.VШ.1917 г. (Т. 9, обр. 33.)

462. Надгробна плоча с кръст из запустелите стари гробища на гр. Меджидие. Плочата е четвъртита, издялана в 1873 г. От сив мек пясъчник. На горната половина е издълбано 1,5 см... четвъртито поле, при издълбаването на което е изработен четирикрилен равностранен кръст; краищата на горните му три крила са били навярно и втори път кръстосани, обаче сега едвам личи, понеже камъкът е ронлив и изкапал; долното му крило личи, че е било с полукръгла подставка. Ъглите на четвъртитото поле са притъпени с дъги, извити навътре. Под полето се чете доста ясно надпис с дата; изработка добра; рисунък на целия паметник и надписа му правилен и красив. Размери на плочата: 9бх53х 17 см. Скицирана на 29.VШ.1917 г. (Т. 9, обр. 32.)

463. Кръст с ангели, изработен релефно върху мраморна плоча с български надпис и дата 1869 г. Кръстът е четирикрилен. Долното му крило е няколко пъти по-дълго от другите и долният му край завършва с широка подставка. Краищата на останалите крила са разширени навън и изострени сводообразно. В горните два ъгъла между крилата са изработени релефно две розетки, отляво и отдясно на кръста са издълбани релефно два хвърчащи ангела, носещи по една палмета. Из градската градина на гр. Кюстенджа. Размери на кръста без ангелите: височина 30 см; широчина 15 см и дебелина над фона 6 мм. Изработка тънка; рисунък симетричен и наивен. Скициран на 30.VШ.1917 г. (Т. 7, обр. 22.)

464. Надгробен паметник с кръстове из гробищата на с. Голям Гаргалък, Кюстенджанско, издялан грубо от бял варовик, носещ надпис и дата 1901 г. и вензелите . Горните краища на плочата са закръглени; върху лицето й са издълбани три малки и един голям равнокрилен кръст, краищата на които са разширени. Успоредно на крайния контур на лицето на плочата е гравирана фриза от зигзаговиден орнамент. Размери: 60x49x9 см. Скициран на 28.IХ.1917 г. (Т. 9, обр. 30.)

465. Кукла - надгробен паметник, из гробищата на Голям Гаргальк, Кюстенджанско, издялан от дъбово дърво преди 40-50 години, полуизгнила. Мъжка кукла - главата на куклата е елипсовидна, с ухо за цветя на върха й. Тялото й е нарязано със зигзази и с две странични уши за цветя. Размери: 60x9x5 см. Скицирана на 28.К.1917 г. (Т. 4, обр. 20.)

466. Кукла — надгробен паметник, из гробищата на с. Голям гаргалък, кюстенджанско, издялана от дъбово дърво преди 40—50 години, полуизгнила. Мъжка кукла, главата на Която е трапецовидна, с ухо за цветя на върха й. Тялото й е нарязано на зигзази и с две странични уши за цветя. Размери: 52x11x6 см. Скицирана на 28.IХ.1917 г. (Т. 4, обр. 21.)

467. Крьст-кукла из двора на църквата „Св. Констан­тин и Елена" в с. Малък Гаргалък, Кюстенджанско, издялана преди 20-30 години, полуизгнила. Главата на куклата е кръгла. От шийката й излизат страничните крила, на които външните краища са разширени и нарязани зигзаговидно. Размери: 51x17x4 см. Скицирана на 27.IХ.1917 г. (Т. 4, обр. 33.)

468. Кръст-кукла из двора на църквата „Св. Константин и Елена" в с. Малък Гаргалък, Кюстен­джанско, издялана от преди 30-40 години от дъб, полуизгнила. Главата на куклата е елипсовидна, горният й край завършва с трапецовидна шапчица. От шийката й излизат страничните крила, на които външните краища са нарязани зигзаеовидно. Върху лицето на главата са направени кръстовидно два нареза с трион и по-долу върху лицето на куклата е издълбан с нож български надпис. Размери: 49х18x5 см. Скицирана на 27.IХ.1917 г. (Т. 4, обр. 32.)

469. Кръст-кукла из новите гробища на с. Малък Гаргалък, Кюстенджанско, издялан преди 15-20 години от дъбово дърво. Главата на куклата е трапецовидна с голямата основа нагоре и завършва с широка шапчица (мъжка кукла); от шийката и излизат двойно странични разширени навън крила и уши за цветя; долното й крило е най-голямо и е забито в земята. Размери: 42х 14x6 см. Скицирана на 27.IХ.1917 г. (Т. 4, обр. 23.)

470. Кръст-кукла из новите гробища на с. Малък Гаргалък, Кюстенджанско, издялана от дъб. Главата е кръгла и завършва с трапецовидна шапчица; страничните й крила са широки и назъбени - средните зъби са правоъгълни, с уши за цветя; долното крило е най-голямо и е забито в земята. Размери: 34x13x3,5 см. Скицирана на 27.IХ.1917 г. (Т. 4, обр. 24.)

471. Кръст - надгробен паметник, из двора на църквата „Св. Константин и Елена" в с. Малък Гаргалък, Кюстенджанско. Издялан грубо от едрозърнест мрамор в 1874 г. Върху лицето му са издълбани четири равнокрилни кръстчета, заобиколени с гравирани, успоредни на крайните им контури линии и около тях гравирани окръжности; фриза от зигзаговиден орнамент е гравирана по периферията на лицето на кръста. Двете странични крила на кръста са малки и четвъртити; горното е по-голямо с дъгообразен горен край, а долното крило е най-голямо и забито направо без цокъл в земята над гроб, в който е положена жена (женски кръст). Размери: 60х50х 13 см. Скициран на 27.IХ.1917 г. (Т. 8, обр. 15.)

472. Кукла - надгробен знак, из новите гробища на с. Малък Гаргалък, Кюстенджанско, издялана от дъбово дърво. При чертането на куклата от шийката нагоре не са спазени пропорциите в линиите - шапката е много голяма, а главата много малка, та те са изгубили формата на кръста. Външната страна има седем нареза уши, в които се вмъкват китки цветя, а най-горното [е с] два ръба, нарязани с трион, за да се лепят в тях свещи; 25-30-годишна. Размери: 40x17x3,5 см. Скицирана на 27.IХ.1917 г. (Т. 4, обр. 22.)

473. Надгробна плоча с кръст из гробищата в с. Пелитлий, Кюстенджанско, изработена на 1877 г. от червеникав варовик. По средата на лицето на плочата е издълбано равнокрилно кръстче, краищата на което са разширени навьн. Около него е издълбана фриза от зигзагобидни орнаменти; от страните му розетки, а в краищата на плочата успоредно на крайния контур на лицето й фризи от също такива орнаменти. В основата на плочата е издълбана ниша за кандило с остър свод, а върху горната й стена - кръгла щерна за вода, от която да пият птиците и „умрелият". Паметникът носи български надпис и дата, техника много добра; рисунък правилен; кръговете и орнаментите чертани с пергел и линия. Размери: 61x44x8 см. Скицирана на 28.IХ.1918 г. (Т. 9, обр. 27.)

474. Кукла - надгробен паметник, из гробищата на с. Пелитлий, Кюстенджанско, издялана от дъбово дърво преди 30-40 години, полуизгнила. Мъжка кукла - главата на куклата не съществува, също и страничните крила. При рисунъка й не са спазени никакви пропорции, а крайният й контур на лицето е нарязан зигзаговидно. Размери: 48x13x5 см. Скицирана на 28.IХ.1918 г. (Т. 4, обр. 14.)

475. Кукла - надгробен паметник, из гробищата на с. Пелитлий, Кюстенджанско, издялана от дъбово дърво преди 30-40 години, полуизгнила. Женска кукла - положена при горната мъжка кукла. Не са спазени никакви пропорции - страничните й крила са големи и нарязани и главата е добила пълукръгла форма, та формата на кръста при тази кукла е изчезнала. Размери: 23x12x5 см. Скицирана на 28.IХ.1918 г. (Т. 4, обр. 15.)

476. Кръст-кукла из гробищата на гр. Добрич. Издялан от букова дъска преди 30-40 години. Горните му три крила са трапецовидни; страничните са назъбени чрез два ъглови нареза; долното е по-дълго, горният му край е разширен настрани; образува шия на куклата. Размери: 70x30x2 см. Скициран през февруари 1917 г. (т. З, обр. 17.)

477. Кръст-кукла из гробищата до гарата в гр. Добрич. Изрязан от борова дъска преди 15-20 години. Крилата му са трапецовидни с основите си навън. Размери: 45x20x2 см. Скициран през февруари 1917 г. (Т. З, обр. 16.)

478. Надгробна плоча с кръст из гробищата до гарата в гр. Добрич. Изработен грубо от бял мек варовит камък. Отпред на плочата е издълбан надпис с дата 1882 г. Кръстът е издълбан върху лицето на паметника призматично, 0,5 см дълбоко, с триъгълен профил. Четирикрилен; долното му крило е по-дълго и завършва с триъгълна подставка. Размери на целия паметник: 110x45x14 см. Скицирана през февруари 1917 г. (Т. З, обр. 22.)

479. Кръст - надгробен паметник, из гробищата до гарата в гр. Добрич, издялан от бял варовит мек камък. Четирикрилен. Горното му крило е трапе­цовидно с основата си нагоре; страничните две са малки и четвъртити; долното му крило е най-голямо е стеснено горе; долният му край е заровен без цокьл земята. Върху лицето на паметника горе е издълба фриз с триъгълни орнаменти, с триъгълен профил. По фриза има надпис; върху малките крила - розетки, а между тях по средата равнокрилно кръстче, а най долу плитка със свод ниша за свещи. Изработка и рисунък добри. Размери: 56х4бх 12 см; 30-40-годишен скициран през февруари 1917 г. (т. З, обр. 23.)

480. Кръст - надгробен паметник, из гробищата при гарата в гр. Добрич; изработен от бял варовит камьк. Четирикрилен; долното му крило е четвъртито и излиза от голям четвъртит цокъл. Трите му горни крила са трапецовидни. На лицето му е издълбан четирикрилен кръст, на който горните три крила се кръстосват още по веднъж, а долното му е по-дълго и завършва с малка триъгълна прдставка. На опаката страна [на] кръста е издълбан надпис с дата 1880 г. Размери: 65x39x12 см. Скициран през февруари 1917г. (Т. З, обр. 30.)

<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   >>

 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.