Омда
 

Начало

   

Предговор 

    Речник на термини и остарели думи

Описания и рисунки на кръстовете

    Географски показалец  

 

БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН КРЪСТ

882. Кукла из гробищата на с. Ветрен, Казанлъшко, изрязана от дъбова дъска, с трапецовидна глава, с ромбовиден корпус, с един чифт крила, долното и крило е нарязано на уши за цветя. Размери: 50х 14x3 см. Нова. (Т. 12, обр. 137.)

883. Кукла [из същите гробища] с кръгъл корпус, вътре изрязан на кръст - стар тип с един чифт странични крила. Размери: 15x30x2 см. Полуизгнила. (Т. 12, обр. 138.)

884. Кукла [из същите гробища] с кръгъл корпус с уши за цветя и напречни нарези, с два чифта странични крила, с нарези за свещи. Скицирани на 26.III. 1926 г. (Т. 12, обр. 139.)

885. „Венец" -кръст от вейки с венец [от] цветя на обръч от бъчва, из гробищата на с. Ветрен, Казанлъшко. Размери: 200x80 см. Носи се от младежи заедно с „върбата" при погребалната процесия на ергена или момата от къщи до църквата, до гробищата. След погребението се забива на западния край на гроба до куклата. Този кръст и клонът [от] върба [са] замест[ени] другаде [от] „байрака". Скициран на 26.III.1926 г. (Т. 12, обр. 147.)

886. Кръст-кукла из гробищата на с. Тулово, Казанлъшка околия, изработена от дъб преди 15-20 години. Главата на куклата е трапецовидна с вертикални малки нарези по горните ръбове за свещи; стра­ничните крила са малки, тесни и четвъртити; шипката е разширена в кръг с уши за цветя; долното крило е четвъртито. По лицето й са направени напречни нарези с трион. Размери: 55x16x2,5 см. Скицирана на 28.Х.1919 г. (т. 6, обр. 86.)

887. Кръст-кукла из гробищата на с. Тулово, Казанлъшка околия, изработен преди 15-20 години от борова дъска. Главата на куклата е с назъбени контури; страничните крила са трапецовидни; долното е голямо и четвъртито. Размери: 58x25x2 см. Скицирана на 28.Х.1919 г. (т. 6, обр. 87.)

888. Кръст - надгробен паметник, изработен грубо от варовит туф. Из гробищата на с. Шипка. Горното му крило е трапецовидно, а страничните му крила са малки и четвъртити; долното крило е по-ниско от горното и върху него е издълбана ниша за свещи. Размери: 44x45x18 см. Скициран на 12.VII.1919 г. (Т. 6, обр. 45.)

889. Кръст-акротерия от камбанарията на църквата „Св. София" в гр. Сливен. Осмокрилен: двете му хори­зонтални крила са развити и скопчени в пръстен, украсен с три кръстчета и четири лъча. Изчукан е от желязо, висок около 1 м. Скициран [на] 25.II.1925 г. Кръстът е от време[то] на Възраждането. (Т. 12, обр. 83.)

890. Кръст-паметник из гробищата на гр. Сливен, копие на ония из църковните гробища (пренесени тук). Издялан е през 1886 г. (има надпис отзад) от сив точилен камък. На лицето му в ниско поле са изрязани кръст, ангелче, два кипариса и надпис. Размери: 112x62x23 см. Скициран на 25.II.1925 г. (Т. 12, обр. 116.)

891. Кукла с ковчег (тип) из гробищата на Сливен. Изрязана преди 30-35 год[ини] от борова дъска. Кръстът е четирикрилен, с разширени навън краища, около крилата венец, украсен с шипове. Размери: ковчегът 40 см висок, над него кукла: 42x22x1 см. Скиц[ирана] на 25.II.1925 г. (Т. 12, обр. 130.)

892. Кукла с ковчег из гробищата на гр. Сливен. Изрязана от борова дъска преди 30-35 години. Кръстът е четирикрилен, във венец, на горния му край равнокрилно кръстче. Размери: Височина на ковчега 50 см, над него куклата: 45x35x2 см. Скиц[ирана] на 25.II.1925 г. (Т. 12, обр. 131.)

893. Кукла из гробищата на гр. Сливен. Изработена от борова дъска преди 20-30 год[ини]. Четирикрилна, с Венец. Размери: 75x41x1,5 см. Скиц[ирана на] 25.II.1925 г. (Т. 12, обр. 132.)

894. Кукла-кръст из гробищата на гр. Сливен. Нова. Изрязана от борова дъска. Размери: 60x28x2,5 см. (Т. 12, обр. 133.)

895. Кукла из гробищата на гр. Сливен. Нова, изрязана от борова дъска. Формата на кръста тук липсва. Размери: 56x22x1,5 см. Скицирани на 25.II.1925 г. (Т. 12, обр. 134.)

896. Кръст - [надгробен] паметник, из гробищата на гр. Сливен, пренесен от църковния двор (вариация от тях са ямболските: сякаш работени от един майстор). Ронлив точилен камък. Размери: 80x50x22 см. Надписът носи дата 1852 г. Скиц[иран] на 25.II.1925 г. (Т. 12, обр. 84.)

897. Кръст - [надгробен] паметник из гробищата на гр. Сливен. Издялан от бял ситнозърнест варовик през 1850 г. Страничните му крила са квадратни и малки, украсен е със зигзагообразни фризи, розетки и голям, слабо изпъкнал кръст в кръгло поле, над него сводеста плитка (2 см дълбока) ниша за свещи. Рисунък правилен, красива техника. Размери: 50x45x12 см. Скиц[иран на] 25.II.1925 г. (Т. 12, обр. 85.)

898. Кръст от бял варовик, грубо издялан през 1872 г. Надписът и датата са на опаката страна; върху лицето са издялани релефно: кръстче, розетки, монограм и два кипариса, а между тия последните дълбока ниша за кандило. Размери: 55x40x17 см. Из гробищата на църквата „Св. Петър и Павел" в Котел. Скициран на 4.VШ.1930 г. (Т. 13, обр. 10.)

899. Кръст Върху плоча от бял ситнозърнест пясьчник из „Чумавите" гробища на гр. Котел от 1837 г. Сега запустели. Върху лицето му гравирани кръст и монограми ; на опаката страна остатьк от името „". Размери: 50х49х 11 см. Скициран  на 4.VШ.1930 г. (Т. 13, обр. 9.)

900. Кукла-кръст из гробищата в местността Гьрньовец в гр. Котел. Дялана от буково дърво, полуизгнила; 25-30-годишна. Размери: горе - широч[ина] 20 см, долу - 30 см, вис[очина] 110 см и деб[елина] 2,5 см. (Т. 14, обр. 85.)

901. Кукла-кръст из същото гробище, дъбова; 25-30-годишна. Размери: 120x27x2,5 см. Дялана, полуизгнила. Скицирани на 4.VШ.1930 г. (Т. 14, обр. 86.)

902. Кукла - надгробен кръст, из гробището в местността Гърньовец в гр. Котел. Букова, нова. Размери: 58x24x4 см. (Т. 14, обр. 82.)

903. Кукла-кръст из същото гробище. Нова, букова. Размери: 70x19x2 см. (Т. 14, обр. 83.)

904. Кукла - надгробен знак, из същото гробище. Нова, дъбова. Размери: 130x24x2,5 см. Скицирани на 4.VШ.1930 г. (Т. 14, обр. 84.)

905. Надгробна плоча от бял пясъчник с размери 49x29x9 см. Отзад гравиран надпис  с дата 1820 г. Върху лицето релефен кръст с монограма , розетка, малко равнокрилно кръстче, два кипариса и между тях ниша за свещи. Рисунък правилен. Из гробищата „Гьрньовец" в гр. Котел. Скицирана на 4.VIII.1930 г. (Т. 14, обр. 75.)

906. Кръст - [надгробен] паметник, из църковните гробища в махала Карагунът в гр. Ямбол (църквата „Св. Георги"). Със свод[еста] ниша за свещи. Чети­рикрилен; издялан през 1757 г. от едрозърнест мрамор В размери: 130x48x12 см. Скиц[ирана] на 24.II.1925 г. (Т. 12, обр. 51.)Бележка. В тия гробища (запустели вече) освен надгробни кръстове има и мраморни надгробни плочи с дати -1842, 1862, 1861,1790, 1738 г. И др. Често по тях се срещат освен кръстове и символични фигурки: овчарска гега, индазе, крави и др.

907. А. Надгробна плоча с издълбани върху лицето й кръст и надпис с дата 1805 г. Б. Разрезът й напречно. Намира се в църковния двор на махала Карагунът в гр. Ямбол. Мраморна, с размери: 55x30x12 см. Скиц[ирана] на 24.II.1925 г. (Т. 12, обр. 82.)

908. Кръст - [надгробен] паметник, из гробищата на гр. Ямбол, издялан грубо от бял варовик. Четирикрилен. На лицето релефен -ръст с подставка, горното -рило на -ойто се развива в 2 Крила; три прости розетки и надпис също релефни. Върху опакото надпис с дата 1876 г. Размери: 75x48x14 см. Скиц[иран на] 24.II.1925 г. (Т. 12, обр. 81.)

909. Кръст-паметник из гробищата на гр. Ямбол. Четирикрилен. Върху лицето му релефен надпис с дата 1875 г. Груба изработка, неправилна рисунка. Разме­ри: 62x45x13 см. Скиц[иран на] 21.II.1925 г. (Т. 12, обр. 80.)

910. Кръст-кукла из гробищата на гр. Ямбол. Четирикрилна, с нарези хоризонтални и кръстосани от трион, полуизгнила - буково дърво – 30-40-годишна. Размери: 52x14x2 см. Скиц[иран на] 24.II.1925 г. (Т. 12, обр. 129.)

911. Кръст - [надгробен] паметник, из гробищата в гр. Ямбол, изработен след 1878 г. от бял мек айтоски камък. Четирикрилен; страничните крила малки, горното носи три щерни за вода; лицето е украсено с кръст осмокрилен, зигзаговидна фриза и розетки с триъгълен профил. Рисунък и техника много добра. Размери: 45x30x7 см. Скициран на 24.II.1925 г. (Т. 12, обр. 110.)

912. Кръст - [надгробен] паметник, из гробищата в гр. Ямбол. Изработен след Осв[ободителната] война от бял мек айтоски камък; четирикрилен, на горното му крило е издълбана една щерна за вода, страничните му крила са малки и четвъртити. Лицето му е украсено с кръстове в кръгове и фризи със зигзаговидни орнаменти с правилен профил. Размери: 42x29x10 см. Скициран на 24.П. 1925 г. (Т. 12, обр. 111.)

913. Кръст - надгробен паметник, из гробищата в гр. Ямбол. Издълбан небрежно от пепеляв точилен камък; лицето му е гладко - горните три крила са закръглени, а долното е трапецовидно и по-голямо, то носи надписа с дата 1881 г.; между крилата са оставени израстъци - венец. Размери: 85x51x12 см. Скиц[иран на] 24.II.1925 г. (Т. 12, обр. 112.)

914. Кръст -[надгробен] паметник, из двора на църквата „Св. Йоан Богослов" в гр. Карнобат, издялан от зелен (оливен) точилен камък. Страничните му крила са широки. На лицето му са издълбани кръстче с подставка и надпис с дата 1878 г. Размери: 75x49x16 см. Скиц[иран на] 5.Ш.1925г. (Т. 12, обр. 115.)

915. Кръст от надгробна мраморна плоча из двора на църквата „Св. Йоан Богослов" в гр. Карнобат. Освен художествените релефни фризи и розети, с които е украсена на горния й край, са изваяни два ангела, държащи тук скицирания венец с кръст. Датиран 1874 г. Размери на кръста: 15х 12x0,5 см. Български надпис в стихове. Скиц[иран] на 5.III.1925 г. (Т. 12, обр. 86.)

916. Надгробна плоча с кръст из старите запустели гробища в гр. Карнобат. Кръстът е релефен, горното и долното му крило са развити във вид на буква „Т" (скоби), а страничните са трикрилни. Груба изработка. Сив точилен камък без надпис. Датираните надписи тук са от 1850 до 1877 г. Размери на плоча­та: 50x40x15 см. Скиц[ирана] на 5.Ш.[1]925 г. (Т. 12, обр. 88.)

917. Надгробна плоча с кръст от сив точилен камък из запустелите гробища на гр. Карнобат. В ниско поле е изкопан четирикрилен кръст, контуриран с гравирана линия, краищата му са разширени. Няма надпис. Работен между 1850 и 1877 г. (?) Размери: 65х45х 19 см. Скицирана на 5.Ш.1926 г. (Т. 12, обр. 90.)

918. Надгробна плоча с кръст из запустелите гробища на гр. Карнобат. Издялан от мек, трошлив камък. На ниско поле е изрязан четирикрилен кръст, горното му крило е кръгло; върху него е издълбан надпис с дата  1854, под него, Всред кръста, е изрязано равнокрилно кръстче в ниско кръгло поле. Размери на плочата: 60x45x12 см. (Т. 12, обр. 91.)

919. Кръст - [надгробен] паметник, из запустелите гробища на гр. Карнобат, издялан от сив варовит камък (ронлив). Четирикрилен, вертикалните му крила са разширени в краищата. Лицето е снижено, върху него е издялан релефно дванадесетокрилен крьст. Работен е между 1874 и 1850 г. Размери: 130х 55х 26 см, без надпис. Скиц[иран на] 5.Ш.1925 г. (Т. 12, обр. 92.)

920. Кръст - [надгробен] паметник, из старите гробища в гр. Айтос. Очукан в ръбовете си, горното му крило [е] било кръгло; по средата му е изрязано равнокрилно кръстче в ниско кръгло поле. Изработен е от зеленикав пясъчник от кариерите „Трите братя" в баирските лозя по датирания надпис на чешмата. Тук може с положителност да се отсъди, че паметниците в тия гробища са между 1850 до 1870 г. Размери: 100x55x12 см. Скициран на б.Ш.1925 г. (Т. 12, обр. 94.)

921. Кръст из гробищата при църквата „Св. Атанасий" В с. Уруменикьой,Айтоско. Издялан грубо от ситнозърнест бял пясъчник: 39x36x11 см. На лицето му е издълбан четирикрилен кръст и гравирани две кръстчета в кръгове и надпис с дата 1875 г. Скициран на 12.Ш.1925 г. (Т. 12, обр. 96.)

<< 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   >>

 

Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.